reklama
  • Wiki
  • Citáty o nenávisti

Kvůli čemu začne člověk nenávidět někoho jiného, co se musí stát, aby se v člověku probudila tak silná emoce…je to zrada přítele, nevěra partnera, neopětovaná láska nebo pouhé řečení pravdy? Proč začali někoho nenávidět známé i méně známé osobnosti si můžete přečíst v následujícím výběru citátů o nenávisti.

„Lidé nenávidí smrt neprávem, je to nejjistější obrana proti mnoha nemocem a svízelům.“
Aischylos
*
„Předposlední fází lásky je nenávist. Pak následuje už jen nová láska.“
François-René de Chateaubriand
*
„Nejúčinnější zbraní proti nenávisti je inteligence. Proto je tolik nenáviděna.“
Ladislav Muška
*
„Nenávidím pomoc přátel, kteří váhají.“
Euripidés
*
„Nenávist je možno podnítit jak dobrými, tak zlými skutky.“
Niccolo Machiavelli
*
„Nenávidíte-li mě, těší mne to stejně, jako byste mě milovali, neboť je to důkaz toho, že nejsem lhostejný vašemu srdci.“
Théodore De Banville
*
„Jako člověk miluji rozum, ale jako umělec nenávidím rozumné věci.“
Eugéne Delacroix
*
„Miluj ženu tak, jako bys ji nenáviděl a nenáviď tak, jako bys ji miloval.“
Sofoklés
*
„Největší moudrost je umět stát nad lidmi, aniž bychom je nenáviděli nebo jimi pohrdali.“
Jean Paul
*
„Hned za láskou kráčí v jedné řadě nenávist, jež ji zastupuje.“
Ludwig Van Beethoven
*
„Začínáme nenávidět teprve tehdy, když nás někdo srazí v naší lásce na kolena.“
Friedrich Von Bodenstedt
*
Láska je choulostivá věc. Představte si všechen ten hněv, nenávist, majetnictví a žárlivost: jak jen může láska přežít?“
Osho
*
„Nenávist, vyvolanou správným konáním, jsem nikdy nepovažoval za nenávist, ale za slávu.“
Marcus Tullius Cicero
*
„Láska je migréna srdce, nenávist migréna rozumu.“
Robert Graves
*
„Rozchod bez nenávisti je pokračování lásky v jiné formě.“
Jean Paul
*
„Co už nelze uskutečnit v lásce, nechť se stane aspoň v nenávisti.“
Stanislaw Dygat
*
„Není větší ctnosti než trpělivost, stejně jako není horší nectnost než nenávist.“
Dalajláma
*
„Žena je schopna všeho zlého z lásky, nikoliv z nenávisti.“
Marlene Dietrichová
*
„Láska může být jen povrchní, ale nenávist je důsledná.“
Viktor Dyk
*
„Velkou lásku a její rodnou sestru, velkou nenávist, nemůže ani smrt anulovat - tak jsou obě mocné.“
Pierre Abélard
*
„Nemohu nenávidět toho, kdo mi už jednou byl milý.“
Božena Němcová
*
„Zeptáš-li se mudrce, co je láska, odpoví, že je to kladný projev nenávisti.“
Giovanni Giacomo Casanova
*
„Nemyslete si, že nás nenávidíte víc, než my vás.“
Johnny Rotten
*
„Nenávist má lepší paměť než láska.“
Honoré De Balzac
*
„Žena buď miluje, nebo nenávidí; u ní třetí možnost není.“
Seneca
*
„Vrací-li žena dárek, pak skutečně nenávidí.“
Charles Maurice Talleyrand
*
„Malá láska, když není opětována, se změní v přátelství, velká v nenávist.“
Sergej Davydov
*
„Láska a nenávist jsou plody téhož citu a mají k sobě blíže než dvě lásky nebo dvě nenávisti.“
Georges Braque
*
„Moudrý muž musí být schopen nejenom milovat své nepřátele ale zároveň nenávidět své přátele.“
Friedrich Nietzsche
*
„Nenávist je nespravedlivá, láska ještě více.“
Johann Wolfgang Goethe
*
„Láska z vděčnosti je nejhorší druh lásky, protože si nikdy nejsme jisti, za jak dlouho se změní v nenávist.“
Jean Galbert De Campriston
*
„Láska ze soucitu je nenávist překonaná rozumem.“
Sarah Bernhardtová
*
„Ten, koho nenávidíš, musí být Tvé nenávisti hoden.“
John Stuart Mill
*
Smutní nenávidí veselé, veselí smutné.“
Quintus Flaccus Horatius
*
„Kdykoli nás nenávist strhne příliš, pak vždycky pod úroveň toho, koho nenávidíme.“
François de La Rochefoucauld
*
„Ať mne nenávidí, jen když se mne bojí.“
Caligula
*
„Nenávist vyčerpává stejně jako láska, někdy dokonce ještě víc“
Oscar Wilde
*
„Je lepší být nenáviděn pro to, jaký jsi, než být milován pro to, co nejsi.“
Kurt Cobain

Související články

reklama
reklama
reklama