reklama

Emočně stabilní lidé jsou ve společnosti tiše respektováni, říká Michal Ivanka

Jak nám může změnit život naše intuice? Proč ji lidé v sobě těžko rozeznávají? A proč nám chybí emoční stabilita?

Foto: archiv Michala Ivanky

Michal Ivanka je terapeut žijící v současné době v Mexiku. Věnoval se mimo jiné krizové intervenci u hasičů, zdravotníků i u dětí se závislostmi, dospívajících a dospělých.

Díky svým unikátním zkušenostem v oboru vyvinul terapeutickou metodu zvanou Intuitive Connection, která navrací člověka k využívání vlastních intuitivních schopností vědomým způsobem.

Vystudoval jste v Česku ekonomii a v Mexiku psychologii. Ty obory jsou dost odlišné. Čím si vás psychologie získala a jak jste se ke studiu postupně dostal?

Ano, obory jsem studoval v odlišných životních etapách, proto se poměrně rozcházejí. V Česku šlo spíš o společenskou potřebu mít vzdělání na určité úrovni. Studium psychologie v Mexiku pro mě mělo větší motivaci: studovat v jiném jazyce, kultuře, prohlubovat sebepoznání a také se přiblížit teoriím, které se ubíraly k mým tématům ve vztahu k intuici a emocionálnímu fungování člověka.

V Mexiku žijete sedmnáct let. Letos se ovšem vracíte natrvalo do Česka. Nebude se vám stýskat?

Mexiko pro mě bude pořád sekundárním domovem. Nejsem si úplně jistý, jestli návrat do Česka bude opravdu trvalý. Mexiko a cestování ve mně celkově vyvolává možnost praktického využití intuitivních schopností, které nejsou tak jednoduše dosažitelné právě na místě, jež vás dostává do komfortní zóny. Od prvního okamžiku, kdy jsem Mexiko poznal, ho vnímám jako přítele, který je velmi citlivý a reaguje na mě přesně tak, jaký opravdu jsem. Je to země rozmanitá, plná kontrastů.

Proč se tedy vracíte na rodnou hroudu?

Postupný návrat do Česka je pro mě motivován několika faktory: například chci předávat zkušenosti metody Intuitive Connection. Dále jde o mou ženu, která je Mexičanka a ráda by realizovala své aktivity v Evropě. A upřímně, někdy mi chybí pořádná zima a zamračené nebe.

Jakým způsobem jste přišel na metodu Intuitive Connection?

Základním prvkem chápání o přirozeném intuitivním fungování jedince bylo vystoupit z mé komfortní zóny .Tím jsem se pozvolna přibližoval k základům této metody. Postupným uvědomováním si toho, že používáme i jiné vjemy než ty rozumové, analytické nebo deduktivní, jsem se dostával na cestu,kde jsem se snažil spontánní intuitivní prožitky vědomě napodobovat. Tohle zkoušení bylo úspěšné a za podpory řady impulzátorů vznikla terapeutická metoda. Praktickou aplikací se začalo prokazovat, že tento postup se dobře uplatňuje v mnoha formách a případech, a tím se stává metodou použitelnou ve všech sférách lidského života.

Proč je využívání intuitivních schopností hůře dosažitelné v komfortních zónách každého z nás?

Do využití intuitivních schopností v komfortních zónách zasahuje mnoho okolností: například monotónní forma myšlení, pasivní styl života, nezdravá strava, neúcta ke svému okolí a k sobě samému a také ignorování přírodních zákonů nadměrnou spotřebou a způsobem chování, které vytváří toxické emocionální napětí.

Když si o vaší metodě čtu, připomíná mi kombinaci psychoanalýzy, hypnózy a šamanismu. Jsem daleko od pravdy?

Bylo by velmi důležité rozvinout, co každý z těchto pojmů pro vás znamená a jakou zkušenost s jednotlivou technikou a přístupem máte. Metodu Intuitive Connection vnímám jako postup, který vychází z přirozené schopnosti člověka poznávat sebe a svět přímo, bez aktivního využívání logických mechanismů. Díky úplně opačnému přístupu v našem vývoji ze strany výchovných systémů tato přirozená schopnost postupně zakrňuje. Úplně se ale neztrácí, jen se vzdaluje a tím se stává těžce uchopitelnou. Proto ji tak těžko dokážeme popisovat a přirovnávat k čemukoliv jinému.

V jakém životním období nebo okamžicích člověka intuice nejčastěji zakrňuje?

Jako jeden z příkladů mohu uvést tradiční formu výchovy u dětí, kdy jsou jejich přirozené intuitivní schopnosti při poznávání okolí mnohokrát potlačovány emocionálním postojem strachu a jiných nezdravých emocí dospělého, který pak nevědomě na dítě působí. Potlačování tedy začíná v dětství a systematicky pokračuje až do naší dospělosti. Dalším faktorem, který ve finále podporuje zmiňované intuitivní zakrnění, je i to, že si intuici zaměňujeme za něco jiného. Pak z toho vzniká nesmysl, ve který pochopitelně nevěříme. 

Na svých webových stránkách nabízíte vyučování kurzů IC. Znamená to, že se každý člověk může tímto způsobem sebeléčit, nebo jde o kurzy pro odbornou veřejnost?

Stejně jako naše fyzické tělo, které má přirozené mechanismy sebeléčení, tak úplně stejně naše psychika oplývá mechanismy přirozeného sebeléčení, které sami mnohokrát blokujeme právě analytickým přístupem k věci. Základní kurzy jsou nastaveny tak, aby je mohl využít každý člověk. Rozšířené kurzy jsou vedeny pro ty, kteří mají zájem prakticky využívat metodu jako terapeutický nástroj.

Jedním z velkých bonusů, který metodě připisujete, je skutečnost, že jedinci přináší emoční stabilitu. Nemáte pocit, že se v dnešním světě rapidně vytrácí nejen vnitřní stabilita jednotlivce, ale především sociální a emoční inteligence?

Vnímám dvě zásadní roviny v dnešním společenském světě: první rovinou je to, že se lidé sami impulzem a vnitřní silou dostávají do emocionální stability. Ti jsou ale společensky jen tiše respektováni. V druhé rovině jsou lidé, kteří dobrovolně vstupují do společenského chaosu, jenž umocňuje pouze jejich akcelerované ego a tím se vytrácí vámi zmiňované postoje a inteligence. Naše většinová společnost je nastavena zásadně na potřebu chtít, mít, vlastnit, a ne potřebu být, přijímat, akceptovat aktuální moment a tím se dostávat do emocionální stability. A tu pak také předávat svým potomkům.

"Společenský chaos" s důrazem na ego je velmi žádoucí a žádaný. Co v sobě nasytíme tím, že dáváme svému egu absolutní volné pole působnosti?

Jde o základní potřeby, které jsou slabým postojem nitra jedince přesycovány do maxima, což nemá s přirozeností člověka nic společného.

Jak intuici vycvičit nebo znovunalézt?

Intuice je stejnou objemovou schopností, jako je rozum. Je připravena vždy přirozeně zasáhnout a být efektivně využitá v harmonii s rozumem. K tomu je zapotřebí se k takovému mechanismu dopracovat. Intuitivní stav je v sobě možné nastavit pod vlivem velmi jednoduchých koncentračních technik, kterých dokáže dosáhnout každý z nás. Vnímám ale, jak už jsem zmiňoval, že lidé v sobě intuitivní prožitky nejsou schopni moc rozeznávat. Často je zaměňují za emocionální prožitky, iluze, fantazírující imaginace nebo sekvence uměle vytvářených myšlenek.

Moje zkušenost říká, že lidé se tak bojí reality a pravdy v jakémkoliv směru, že dokonale potlačí sami sebe a své potřeby a dokonce uvěří, že jimi stvořená realita je ta pravá. Dá se naučit právě skrze intuici odstranit tenhle fatální sebeklam?

Dobrá otázka. Jak jsem už zmiňoval, intuice je mechanismus, který nás chtě nechtě přesně dovede k jediné existující objektivitě, tedy k jediné pravdě. Tento sebeklam, na který jste se ptala, se dá odstranit jedině vlastním rozhodnutím a silou vůle.

Jak intuitivní prožívání kooperuje se srdcem a se sny?

Cílem mé metody není potlačovat nebo minimalizovat žádnou lidskou schopnost. Základem je vyrovnat veškeré přirozené schopnosti do harmonie, která bude individuální pro každého jedince. Jedná se o to, neutlačovat žádnou ze schopností, propojit je mezi sebou a tím docílit přirozeného a vědomého fungování.

Co podle vás člověku současné doby nejzřetelněji chybí?

Po veškerých zkušenostech, které jsem na své životní cestě získal, se zabývám myšlenkou, zda aktuální, mentální a emocionální stav člověka není náhodou jen přirozenou částí lidské evoluce, která dřív nebo později dovede jedince ke svému jádru a středu. Osobně za jádro považuji vědomě nepřetržitý kontakt se sebou a stav bytí v harmonii s přírodou.

U nás zažíváme boom různých ezo směrů a seberozvojových aktivit, které jdou u mnoha lidí až do určité "ezo turistiky". Souvisí to s tím, že máme bytostnou potřebu v něco věřit, ale víry v Boha se všichni národně bojíme a sami sobě dostatečně nevěříme?

Zpovzdálí tiše sleduji situaci v Česku a mám pocit, že se velmi úspěšně uchycují různé směry, které mou zem dostávají do popředí psychadelické velmoci. Ta má potřebu utišit hladové ego toužící po tom, co nejrychleji recyklovat vyvolané prožitky tím nejpohodlnějším způsobem. Třeba vykouřením jedovaté žlázy žáby Bufo Alvarius, vírou, že vám informaci někdo diktuje seshora, nebo vypitím halucinogenního nápoje Ayahuasca. Podle mě v prostředí, ve kterém jsou realizovány tyhle rychlé rituály a ezo teorie, jen mnohokrát prohlubují duševní chaos a oddalují jedince od pravdy. Proto za nejkorektnější cestu přirozeného rozšiřování vědomí považuji každodenní nepřetržitou sebedisciplínu, kde jediným urychlovačem vývoje je používání intuice.

Tereza Těžká: Je nás pět, mám třikrát víc lásky i trápení. Je mýtus, že nežárlíme | Video: DVTV, Daniela Písařovicová
reklama
reklama
reklama