reklama

Náš přístup k sexu se změnil. Dnes preferujeme kvalitu před kvantitou

Viktoriánská éra

Viktoriánská éra znamenala opět návrat k sexuální represi a snaze oprostit se od tělesných sexuálních potřeb. Puritánství zasáhlo výrazně zejména ženskou sexualitu. Morálka té doby určovala pravidla, dle kterých měly být ženy skromné, zbožné, cudné, sexuálně pasivní až asexuální a sex měl být vykonáván pouze za účelem rozmnožování. Univerzálním ideálem byla buržoazní žena sedící doma s dětmi. A samozřejmě, čím více byla propagována vize puritánské manželky, tím více vzkvétala prostituce - v tehdy dvoumilionovém Londýně mělo být až 80 tisíc prostitutek. 

"Navzdory tomu všemu, dle soudobého výzkumu doktorky Clelie D. Mosherové měly ženy navštěvující její ordinaci styk se svým mužem průměrně pětkrát do měsíce. Tři čtvrtiny z nich pravidelně pociťovaly sexuální touhu a více než polovina z nich tvrdila, že akt přinesl potěšení oběma partnerům, nikoliv výlučně mužům," dodává Julie Gaia Poupětová.

Další zajímavé články

reklama
reklama
reklama