reklama

10 zásad úspěšných a šťastných lidí: Které z nich dodržujete vy?

Možná jste slyšeli o tom, že život je takový, jaké jsou naše myšlenky. Nejenže nám způsob uvažování pomáhá dosahovat cílů, ale přirozeně také ovlivňuje náladu.

Foto: iStock

Chybí vám radost ze života a máte tendenci vidět svět spíš z pohledu pesimisty? Vliv na tuto skutečnost může mít například emocionální stres nebo nepříjemné životní zkušenosti a prožitky. Pokud byste chtěli být šťastnější, zkuste začít nahlížet na svůj život trochu jinak.  

Umění být šťastným je dovednost, která se dá vypěstovat. Bohužel se neučí ve škole, což je škoda. Od této schopnosti se totiž odvíjí vše podstatné od našeho zdraví po vztahy s blízkými lidmi.

Na rozdíl od úspěchu ale štěstí není cíl. Jak říkal psycholog Viktor Frankl, lidská bytost potřebuje mít ve svém životě smysl, to ji činí šťastnou. 

Každá myšlenka v naší hlavě se skládá do určitého obrazu, na který reaguje celé naše tělo. Například strach nám bere energii, ale pocit vděčnosti naopak povzbuzuje. Vzpomínáte si na okamžik, kdy se vám podařilo překonat nějakou překážku? V tu chvíli ve vašem těle probíhaly odlišné chemické procesy než tehdy, když cítíte například křivdu nebo hněv.

Jakým způsobem přemýšlíme o tom, co je pro nás opravdu důležité? Takové myšlenkové pochody na nás vyzradí, jak nazíráme sami na sebe, jak se vnímáme, jaké máme sebevědomí a důvěru k okolnímu světu. Naše přesvědčení jsou filtrem, kterým hodnotíme události v životě.

Jak o sobě přemýšlejí úspěšné a šťastné osobnosti?

1. Jsem odpovědná/odpovědný sám za sebe, vědomě činím svá rozhodnutí: ten, kdo je se sebou spokojený, nehledá viníky, na které by hodil příčinu svých neúspěchů. Místo toho se snaží hledat řešení a aktivní kroky ke zlepšení situace. Šťastní lidé se pro svůj stav vědomě rozhodli a je to pro ně vnitřní nastavení, nikoliv důsledek příznivých okolností.

2. Vím, co od života chci. Plánuji, ale dovedu být flexibilní: štěstí a úspěch jdou často ruku v ruce. Spokojené osobnosti si staví cíle, představují si, čeho chtějí dosáhnout nejen v životě, ale v konkrétní situaci. Chápou, že překážky nebo chyby jsou příležitostí, nikoli katastrofou.

3. Hledám v druhých to lepší: když vidíte v ostatních jejich kladné stránky, cítíte se spokojenější. Souvisí to s tím, jak nahlížíte na špatné zkušenosti. Zda pro vás budou lekcí, díky které se o sobě a okolí dozvíte víc, nebo vás nepřízeň osudu položí a vy zatrpknete. Jak se stát takovou osobností? Pokud se vám přihodilo něco nepříjemného, samozřejmě konfrontujte své pocity, prožijte je. Ale nestěžujte si pořád dokola, nelitujte se déle, než potřebujete. Soustřeďte se na řešení problému.

4. Jsem k sobě poctivá/poctivý: upřímnost je podstatným klíčem ke spokojenosti. Musíte začít u sebe, což je nejtěžší. Pamatujte také na to, že štěstí vám přinese přístup, kdy respektujete sebe a druhé. Neznamená to, že s každým musíte souhlasit, ale chápete, že i odlišné názory mají právo na svou existenci.

5. Mám sebedisciplínu: velmi podstatná vlastnost nejen pro úspěch, ale také pro pocit spokojenosti. Starejte se o vše, co je pro vás důležité a co máte rádi. Dodržujte své slovo, a pokud víte, že nemůžete něco splnit, včas o tom okolí informujte.

6. Jsem ochotná/ochotný učit se i učit druhé: vyrovnané, spokojené osobnosti chápou, že učení se je celoživotní proces. Něco nového se dozvědí, něco jiného zas předají. Snaží se být dobrými vzory pro své děti nebo mladší sourozence.

7. Mohu vést i být týmovým hráčem: lidé, kteří dosáhli velkých úspěchů, vědí, že je to většinou kolektivní proces. Dokážou být lídry, ale pokud je potřeba, klidně budou součástí kolektivu. Umí dobře spolupracovat, vycházet vstříc a hledat řešení.

8. Humor je můj spojenec: smích prodlužuje život a dokáže nás vysvobodit i ze situací, kdy nám zrovna není dvakrát veselo. Spokojené osobnosti to dobře vědí, proto jsou v komunikaci často usměvavé a přívětivé, umí zlepšit náladu ostatním.

9. Jsem vděčná/vděčný za vše, co mám: naučte se pěstovat vděčnost, každý den si napsat alespoň tři věci, které vám udělaly radost.

10. Hledám řešení, která přinesou do mého života rovnováhu: čím spokojenější člověk, tím lépe chápe, jak každodenní malá rozhodnutí ovlivňují jeho zdraví a klidnou mysl. Snaží se žít v rovnováze se svými potřebami a dělat takové kroky, které povedou k jeho emocionální stabilitě.

Melanie slaví 50 let. Tady jsou její největší maléry v úřadu první dámy USA | Video: Reuters, Associated Press
reklama
reklama
reklama