reklama

Kdo jsou nejhorší řidiči?

Kdo jou nejhorší řidiči? Ti v klobouku? Nebo nafoukanci ve fáru za mega? Nebo mlaďoši ve vytuněné káře? Nebo ti, kdo s favoritem po dědovi chtějí dokázat, že jim to taky frčí? Omyl. Nejhorší jsou takoví, kteří špatně vidí.

Foto: Profimedia.cz

Kdo jou nejhorší řidiči? Ti v klobouku? Nebo nafoukanci ve fáru za mega? Nebo mlaďoši ve vytuněné káře? Nebo ti, kdo s favoritem po dědovi chtějí dokázat, že jim to taky frčí? Omyl. Nejhorší jsou takoví, kteří špatně vidí!

Zrak řidiče by měl být v naprostém pořádku, neboť jakákoli vada může vést ke špatnému vyhodnocení vzdálenosti a pohybu. Takový řidič může předmět i člověka zahlédnout pozdě, což bohužel nebezpečně oddaluje jeho veškeré reakce. Vzhledem ke špatnému vidění se pak řidič stává nebezpečným nejen sobě, ale i pro všechny ostatní, kteří se v danou chvíli na silnici pohybují.

Prohlídky nejsou zbytečné

Žadatelé o řidičský průkaz jsou proto povinni přiložit k žádosti doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla. Součástí vyšetření je i zhodnocení zrakové ostrosti a případné přítomnosti a výše dioptrické vady žadatele. Pravidelné prohlídky zraku jsou povinni podstoupit nejen žadatelé, ale dle příslušných skupin řidičského oprávnění také držitelé řidičských průkazů.

Kromě prohlídky při ucházení se o řidičské oprávnění řidiči - neprofesionálové - absolvují pak prohlídky až v 60, 65 a 68 letech a dále každé dva roky. U řidičů, u kterých dojde ke ztrátě oka nebo k operaci šedého zákalu, může být oprávnění řídit motorové vozidlo uděleno nejdříve po jednom roce od chvíle, kdy došlo ke změně zraku. Řidiči z povolání podstupují povinné vyšetření před nástupem do zaměstnání (vstupní prohlídka) a dále každé dva roky a po 50. roce věku každý rok.

Vady, ovlivňující řízení

Při řízení motorového vozidla musí řidič průběžně sledovat nejen to, co se děje na silnici a v její těsné blízkosti, ale také údaje na přístrojové desce. Proto k vadám, které řízení značně omezují patří zejména krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus.

Vady se dají jednoduše vyřešit nošením brýlí nebo kontaktních čoček. Někteří řidiči mají vzhledem ke své oční vadě nošení brýlí pro řízení povinné a tento údaj musí mít zapsán v řidičském průkazu. Pokud dávají před brýlemi přednost kontaktním čočkám (nebo používají obojí), měli by jejich nošení mít v průkazu také zapsáno.

Řešením může být i operace

Zmíněné oční vady se však dají také operovat. „Pokud by se žadatel nebo držitel řidičského průkazu brýlí rád zbavil nebo jeho vada překračuje počet povolených dioptrií uvedený vyhláškou," vysvětluje MUDr. Věra Kalandrová  z oční kliniky NeoVize „je možné odstranit dioptrickou vadu laserovou operací nebo implantací nitrooční čočky. V současné době je nejlepším řešením laserová metoda NeoLASIK prováděná femtosekundovým laserem, v případě vysokých vad pak implantace nitrooční kontaktní čočky ICL.

Řízení však ovlivňuje ještě další vada, a tou je vetchozrakost - tedy zhoršení zraku u lidí kolem 45. roku věku. Tato vada se nevyhýbá nikomu, je dána zhoršenou akomodací oční čočky, což způsobuje, že člověk vidí dobře na dálku, ale přestává vidět na blízko, tedy na palubní desku. "I tuto vadu lze řešit brýlemi nebo nelaserovými metodami RLE (Refrakční výměna čočky) nebo PRELEX, při které se do oka natrvalo implantuje multifokální nitrooční čočka, jež zajistí bezproblémové vidění do dálky i na blízko bez nutnosti nosit brýle," připomíná doktorka Kalandrová.

Podmínky pro získání řidičského průkazu

Skupiny A, B, C, E, T:

K získání oprávnění v těchto skupinách musí žadatelé splnit jednu z následujících podmínek:

 1. vízus 5/7,5 nebo lepší bez brýlí, či s brýlemi každým okem zvlášť
 2. vízus 5/10 bez brýlí, či s brýlemi každým okem zvlášť za předpokladu, že při vyšetření obou očí najednou (binokulární vízus) je zraková ostrost 5/7,5 nebo lepší
 3.  u jednookých a při nižším vízu jednoho oka musí mít druhé oko vízus 5/7,5 při nezúženém zorném poli

To znamená: přečtete-li alespoň jedním okem nebo oběma očima najednou (ať už s brýlemi nebo bez brýlí) o jeden stupeň větší řádek vyšetřovacích optotypů než je řádek určující normální vidění, splňujete zrakové požadavky k získání řidičského průkazu.

Při pravidelných prohlídkách v těchto skupinách postačuje 5/10 s korekcí do 10 D na lepším oku.

To znamená: přečtete-li alespoň jedním okem (ať už bez brýlí nebo s brýlemi o maximální síle 10 dioptrií) o dva stupně větší řádek vyšetřovacích optotypů než je řádek určující normální vidění splňujete zrakové požadavky k udržení řidičského průkazu.

Skupina  D

K získání oprávnění (žadatelé) pro skupinu D je nutný

 1. vízus 5/5 obou očí s korekcí do ?6 D
 2. vízus 5/7,5 s korekcí do ?6 D za předpokladu, že binokulární vizus je 5/5
 3. Jednookost není ve skupině D připuštěna.

To znamená: musíte splnit dvě podmínky:

 • přečtete alespoň jedním okem nebo oběma očima najednou (ať už bez brýlí nebo s brýlemi o maximální síle 6 dioptrií) o jeden stupeň větší řádek vyšetřovacích optotypů než je řádek určující normální vidění
 • každým okem (ať už bez brýlí nebo s brýlemi o maximální síle 6 dioptrií) přečtete o jeden stupeň větší řádek vyšetřovacích optotypů než je řádek určující normální vidění

Při pravidelných prohlídkách pro skupinu D se požaduje 5/10 každým okem, je-li binokulárně 5/7,5 a korekce od -6 do +8 D.
To znamená: přečtete-li alespoň jedním okem (ať už bez brýlí nebo s brýlemi o maximální síle od -6 do +8 dioptrií) o jeden stupeň větší řádek vyšetřovacích optotypů než je řádek určující normální zrakovou ostrost a druhým okem o dva stupně větší řádek vyšetřovacích optotypů než je řádek určující normální vidění, splňujete zrakové požadavky k udržení řidičského průkazu.
Čím nižší je druhé číslo v pořadí, tím lépe vidíte.

 • 5/5 znamená, že zraková ostrost dosahuje normální zrakové ostrosti zdravého člověka
 • 5/7,5 je zraková ostrost nižší o jeden řádek vyšetřovacích optotypů
 • 5/10 je zraková ostrost horší o dva řádky vyšetřovacích optotypů

KDO DÁVÁ POTVRZENÍ?

V rámci zdravotní prohlídky se posuzuje hlavně zraková ostrost, barvocit, orientační vyšetření zorného pole a přítomnost a výše dioptrické vady. Osvědčení o způsobilosti vydává praktický lékař, ten provádí i vyšetření zraku. Vyšetření může samozřejmě provést i oční lékař, ale pro potřeby úřadů musí být potvrzeno praktickým lékařem.

Tereza Těžká: Je nás pět, mám třikrát víc lásky i trápení. Je mýtus, že nežárlíme | Video: DVTV, Daniela Písařovicová
reklama
reklama
reklama