reklama

Jak na poruchy pozornosti dětí? Pomocí třídimenzionálního přístupu

Děti mají poruchy pozornosti a vady řeči hlavně z toho důvodu, že potřebují jiné stimuly, než jsou ty elektronické.

Foto: iStock

První třída je pro dítě velkou změnou a zátěží, především z psychosociálního hlediska. K tomu všemu by mělo být na školu připravené a zralé.

Naneštěstí mnoho rodičů přípravu podceňuje a volný čas svých dětí neřeší zrovna ideálně - pustí jim například televizi, tablet či počítač a nechá je, ať se zabaví po svém. Dítě tak sedí, nehýbe se a často tráví až šest hodin denně u obrazovky. V prvních třídách tak přibývá dětí s vadami řeči, poruchami pozornosti, řada z nich je méně manuálně zručná a má častěji potíže při psaní a čtení. Řešením může být třídimenzionální přístup k učení.

Co je školní zralost?

Podle dětské psycholožky Ireny Teichmanové mluvíme o této zralosti v souvislosti se vstupem do školy. "Zjednodušeně řečeno jde o to, zda dítě dosáhlo takového stupně vývoje, aby školní docházku bez větších obtíží zvládlo," říká Teichmanová.

To, jak dítě obstojí v novém prostředí bez podpory rodičů a zvládne nároky školního světa, závisí podle ní také na tom, jak vyzrálá je jeho samostatnost a sebedůvěra. "Hovoříme o sociální a emocionální zralosti dítěte. Každé dítě je jiné. Některé děti jsou nebojácné, radostné a nezaleknou se překážek. Jiné mohou být spíše ostýchavé, snadno se rozpláčou, každý neúspěch těžce nesou. Podporovat dítě v jeho samostatnosti a budovat jeho sebedůvěru je tedy důležitá součást předškolní přípravy," upozorňuje Irena Teichmanová.

Ideální je také nabízet dítěti možnosti, jak rozvíjet a trénovat sociální dovednosti. To znamená, že dítě vydrží určitou dobu bez rodičů, v jiném prostředí i s jinými dětmi a dokáže respektovat cizí autoritu.

Pohybem naproti rozvoji nervové soustavy

Pohyb je základně propojen s rozvojem centrální nervové soustavy a osobností dítěte. V předškolním věku dítě skrze pohyb poznává samo sebe, své schopnosti a dovednosti. "Nedostatek pohybových a sociálních zkušeností může mít na vývoj a zrání dítěte negativní vliv, dítě tak může být na školní docházku nedostatečně připraveno," říká Irena Teichmanová. Dítě může mít například vady řeči, poruchy pozornosti nebo být méně manuálně zručné.

U prvňáčků je oslabená hrubá motorika

Před vážnými problémy u dětí v předškolním věku varuje Lucie Roubová, učitelka z Plzně a přináší tak cenný pohled z běžné praxe: "Poslední dobou pozoruji mezi prvňáčky stále rostoucí procento dětí, u kterých vázne základní koordinace pohybů. Oslabená hrubá motorika má vliv i na nižší obratnost mluvidel. Velmi se zvýšil počet dětí, které mají nějakou vadu řeči - nejčastěji jde o "patlavost" - děti vyslovují špatně jednu, často i více hlásek," připouští Roubová.

Co je třídimenzionální přístup?

Právě na to, aby byli předškoláci na školu dobře připraveni, se pomocí hravého rozvoje pohybové inteligence zaměřuje jako jediný program Třídimenzionálního přístupu k pohybové výchově dětí pohybových center The Little Gym v Česku a na Slovensku. Obsah všech lekcí je založen na třech základních dimenzích - pohybové, myšlenkové a socializační, které se propojují a tvoří tak funkční celek.

Tyto dimenze jsou navrženy tak, aby dítěti zajistily maximální rozvoj - rozvíjely hrubou i jemnou motoriku a současně stimulovaly rozvoj myšlení a podporovaly jeho sociální dovednosti. Absolvováním kurzů se zlepší jejich obratnost, zdokonalí se koordinace pohybů a jejich celková zdatnost.

Kontra: Neumíme sdílet veřejný prostor. Řidiči často netuší, jak nebezpečná je to hra | Video: Michael Rozsypal, Daniela Drtinová

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

reklama
reklama
reklama