reklama

Děláme to všichni stejně?

Jiný kraj, jiný mrav. Princip pohlavního spojení a provozování sexu je na celém světě podobný, nikoliv ovšem totožný. Více už MUDr. Zlatko Pastor.

I tato žena, která neumí číst ani psát, si přišla do Butajiry pro pomoc.
I tato žena, která neumí číst ani psát, si přišla do Butajiry pro pomoc. | Foto: Roman Gazdík

Jiný kraj, jiný mrav. Princip pohlavního spojení a provozování sexu je na celém světě podobný, nikoliv ovšem totožný. Více už MUDr. Zlatko Pastor.

Časem, životními podmínkami, zvyky, kulturou a náboženstvím vznikly v různých částech světa odlišnosti, při nichž bychom někdy ani nepoznali, o co se lidé snaží, co dělají a k čemu to má vlastně sloužit. Dělají-li dva totéž, není to pokaždé to samé.

Lidská světová "vesnice" se poslední dobou rychle mění, zvyky se přejímají. Díky technice máme k sobě blíž, o druhých víme skoro všechno a hned. Ovlivňujeme se více než kdykoli předtím. Říkáme tomu globalizace. Vítáme její klady, odsuzujeme zápory a děsíme se následků. Zastavit se to nedá. Týká se to všeho, samozřejmě i sexu. Indián nebo australský Aborigin sledující na DVD přehrávači erotický film evropské provenience nikoho nepřekvapí. Ale i my dnes dobře víme, co je to kámasútra nebo tao sex. Náboženství se zdají v tomto ohledu uzavřenější, ale i jejich vyznavači jsou v běžném životě ovlivněni příklady ze světa sexu a vším, co k tomu patří. Sex je stále týž a čím dál tím jiný zároveň. Změny jsou rychlejší. Co nám připadá dnes jako rychlé a zběsilé, bude za chvíli tuctová nuda, šeď. Kolotoč sexuálních zážitků a možností se roztáčí stále rychleji. Hlava se z toho točí některým už dnes.

Sexuální svoboda

Byl sex dříve pestřejší než dnes? Prožíváme nudu a všednodenní stereotyp? Hledáme inspiraci ve starých kulturách? Čínský taoismus. Indická tantra. Ovidiovo Umění milovat, Vátsjájánova Kámasútra... Propadáme sexuální "macdonaldizaci", odosobněné rozkoši bez chutě a zápachu, kybersexu? Rafinovanost a objevování nás už neláká? Svět vnímáme pohledem Evropana a přitom euroamerický svět není ani polovina světa. Cesta žen ke svobodě, i té sexuální, je dlouhá, ve většině zemí je teprve na začátku.

V arabské oblasti a v širokém pásu rovníkové Afriky je na ženu pohlíženo jako na nerovnocenného tvora, který má svými právy blíže k domestikovanému zvířeti než k druhu Homo sapiens. Ženy jsou prodávány jako věci, je s nimi i tak zacházeno. Jsou pouze nástrojem na rození dětí. Neplodná žena je bezcenná. Sexualita je u žen potlačována jako nevhodný a rušivý element. Nevěra je krutě trestána. Milionům žen se dennodenně provádí brutální znetvořující zákroky k potlačení jejich sexuality. Není to projev nenávisti mužů vůči ženám, ženy si tyto ukrutnosti provádí sami mezi sebou. Jsou k tomu nuceny zvyky, morálkou, výkladem různých náboženství, zvykovou tradicí. Považují to za samozřejmost. V Súdánu podstoupí tyto "operace" až 90 % dívek! Vzpříčit se obyčejům znamená vydělit se ze společnosti, neprovdat se, respektive nebýt někomu přidělena k jeho potřebě. Výkony se provádějí v nesterilním prostředí všemi možnými nástroji, stačí i kus střepu nebo rozpálené železo. K vážným, i smrtelným, zánětlivým komplikacím a krvácení dochází vždy. Cílem je znemožnění sexu, aby se jím žena nerozptylovala a nebyla muži nevěrná. Rozsah zákroků je různý. Odstraňují se malé stydké pysky, někdy i klitoris. Při "faraónské obřízce" je ženě odstraněn prakticky celý zevní genitál, malé a velké stydké pysky, klitoris a následně se zašije vaginální otvor. Ponechá se jenom úzká štěrbina pro močení a odchod menstruační krve. Po svatbě se zašití odstraní, aby byla žena oplodněna. Po stránce tělesné, ale především psychické, to má nedozírné následky.

AIDS: Made in Afrika

Jako je Amerika označována za kolébku syfilidy, kterou "Kolumbovi chlapci" přivezli do Evropy, nese AIDS nálepku "made in Africa". Za pacienta číslo jedna bývá považován Gaetan Duglas, mladý blonďatý steward kanadské letecké společnosti, který se nakazil na služební cestě v Paříži od mladého Afričana. Ve svém sexuálním tempu - asi 250 partnerů - pak pokračoval stále dál, čím se při svém "přelétavém" zaměstnání zasloužil o rychlé rozšíření choroby po celém světě. Poprvé byla choroba AIDS popsána a diagnostikována v USA v roce 1981. První člověk se údajně nakazil virem od šimpanzů v jižním Kamerunu, odjel do metropole Kinshasy a šířil ho dál.

Svět islámu je spojen se slovy harém a mnohoženství. Ani jedno není ovšem synonymum pro svět Orientu. Mnohoženství láká v současnosti málokoho. Ekonomicky je to náročné a většina mužů dobře ví, že jedna manželka úplně stačí.

Sexuální potřeby jsou si velmi podobné u všech lidí na celém světě, avšak představy, touhy a jejich realizace jsou modifikovány místní kulturou a podmínkami života. Po věky věků si lidé komplikují sex různými omezeními. Nejsystematičtěji to dělají všechny církve světa. Prosluly v tom totalitní režimy, kde byla regulace plození a sexu znamenitým mocenským nástrojem. Některá omezení týkající se svobody a ochrany jedince mají smysl, ta ostatní, potlačující přirozené potřeby, více škodí. Boj o svobodný sex neskončí nikdy. Vždy budou pouze ty lepší nebo horší varianty.

Etzler: Byl jsem velký piják. Předběhl jsem život a teď se vracím. Bratr mi moc chybí | Video: Daniela Drtinová
reklama
reklama
reklama