reklama

Být sobecký vám v životě prospěje. Kde je psáno, že musíte vždy a všem vyhovět?

Když vás někdo označí za egoistu, rozhodně to není kompliment. Dává vám tím jasně najevo, že příliš pozornosti věnujete vlastním potřebám. Sobecké chování je totiž pro většinu lidí nepřijatelné a považují ho za nemorální.

Foto: Shutterstock

Určitě znáte to rčení, že "dobrý člověk přece myslí nejdřív na druhé, až potom na své zájmy". Nebo se vám vybaví i známá rada "neptejte se, co ostatní mohou udělat pro vás, ale vy pro ně". Tyhle věty slýcháme odmalička a jsou zakořeněné v naší kultuře. Podle toho se pak chováme na úkor sami sebe.  

Být sobcem není dobré a podle psychologů vám to ani nepřinese štěstí. V této souvislosti se nabízí další přísloví (tentokrát je z Číny) o tom, že rychle nabydeme štěstí tím, že někomu pomůžeme. Ukazuje se jako pravdivé. Zdravá dávka empatie, vstřícnosti a ochoty je nutná, ale má své hranice.

Vykročte směrem k sobě

Když se začnete zabývat seberozvojem, dojde vám, že nebudete-li dobře znát svá vlastní přání a potřeby, nemůžete být pro nikoho dalšího přínosem. Pečovat o sebe je základem zdravého bytí. Nemáme tím na mysli pouze zdravý životní styl ve smyslu pravidelně a zdravě jíst, dostatečně spát a chodit na procházky či provozovat jiné pohybové aktivity. Je to také o tom říkat ne, když něco nechcete nebo nemůžete udělat a necítit při tom žádnou vinu. Nemusí jít vždycky o zásadní věci. Třeba jen nepůjdete na kafe s kamarádkou, protože chcete jít na masáž. Chcete být přeci spokojení. A to nebudete, pokud vždy obětujete sami sebe pro ostatní.  

Sobectví zahnané do extrémů

Stavět své vlastní já na první místo je skutečně důležité. Jak to ale vypadá, když se zájem o sebe sama vymkne kontrole? Můžeme mít nadváhu, protože si budeme chtít dopřát úplně všechno, na co máme chuť. Dalším příkladem jsou závislosti jako alkoholismus nebo shopaholismus. Šťastní určitě nejsou asi ani lidé, co si nedokáží poručit a vyhledávají stále nová sexuální dobrodružství. Hlubší motiv jejich činů je samozřejmě otázkou pro dlouhodobou terapii, ale prvoplánově se chovají takové osoby velmi sobecky ke svému okolí.

Žijte v souladu se svými hodnotami 

Dělat to, co si přejete, neznamená skočit po hlavě do hédonistického života a žít podle motta "tanec, víno, zpěv". Spíš jde o to vystoupit ze škatulky hodné holčičky nebo chlapečka, co se vždy chovali tak, aby to vyhovovalo ostatním. Snažte se proto dávat pouze takové sliby, které můžete dodržet, starat se především o své záležitosti a nestrkat nos do těch cizích, odpovídat na kompliment poděkováním, nikoliv přehnanou sebekritikou. Říkejte ano jen těm lidem, událostem a úkolům, co jsou skutečně důležité. Dejte na svůj vnitřní kompas, který řídí hodnoty, podle nichž si přejete žít.

Prokop: Lidí, kteří nechtějí žádná opatření, je málo. Roušky jich odmítá pár procent | Video: Martin Veselovský
reklama
reklama
reklama