reklama

Výzkum na embryích ve světě

Praha - Legislativní pravidla pro oblast výzkumu na embryonálních kmenových buňkách mají země světa upraveny různě. Seznam je řazen abecedně.

BRITÁNIE - Jako první od ledna 2001 legalizovala klonování lidských embryí pro získávání kmenových buněk. Podmínkou je, že musí být zničeny dřív, než dospějí do věku 14 dní. Klonování lidí je v Británii nezákonné.

ČESKÁ REPUBLIKA - Zákon, který dnes schválila sněmovna, mimo jiné legalizuje výzkum na kmenových embryonálních buňkách z nadbytečných nebo poškozených vajíček. Zakazuje však klonování a další nepovolené nakládání s lidským genomem a embryi.

DÁNSKO - Většina členů dánské etické rady se v únoru 2001 vyslovila pro povolení "klonování lidských embryí za účelem vývoje nových léčebných metod". Zároveň "kategoricky" zamítli veškeré formy klonování určené pro vytváření kopií lidských bytostí.

FRANCIE - Výzkum lidských embryí je zakázán, ale povoluje se výzkum embryí získaných z potratů. Reproduktivní klonování je zde posuzováno jakožto zločin proti lidské důstojnosti.

ITÁLIE - Italské zákony zakazují jakékoli pokusy a použití lidských embryí. Tedy nejen výzkum a použití embryonálních kmenových buněk, ale i všechny formy asistované reprodukce.

JAPONSKO - Japonská vláda v březnu 2002 schválila pěstování lidských embryonálních kmenových buněk. Mají sloužit k výzkumu zatím neléčitelných nemocí a umožňovat regeneraci nemocných tělesných orgánů.

KANADA - Návrh zákona, který zakazuje klonování lidí a stanovuje pravidla pro výzkum kmenových buněk, prošel parlamentem v březnu 2004. Norma mimo jiné omezuje výzkum lidských embryí na přebytečné zárodky zbylé z léčení neplodnosti.

NĚMECKO - Vytváření embryí k získávání kmenových buněk je v Německu zákonem zakázáno. Pro výzkum jsou však povoleny dovozy embryonálních buněk z jiných zemí. Jsou přísně kontrolovány.

RUSKO - Zákon povoluje pouze extrakci a skladování kmenových buněk - nikoli jejich využití k léčbě. Platí zde zákaz klonování člověka a také dovoz a vývoz klonovaných lidských embryí.

ŠVÉDSKO - Zákonem povolen je výzkum na embryích, která se nevytvářejí v laboratořích, ale zbývají z potratů.

USA - Klonování lidí je v USA nezákonné. Přístup k vytváření embryonálních kmenových buněk pro účely výzkumu se však liší podle jednotlivých států od úplného zákazu až k povolení. Výzkum je možný v Kalifornii, Connecticutu, Massachusetts a New Jersey.

Melanie slaví 50 let. Tady jsou její největší maléry v úřadu první dámy USA | Video: Reuters, Associated Press
reklama
reklama
reklama