reklama

Psi povinně na vodítku? Týrání zvířat, říká právnička

V současné době budí velké emoce vyhlášky, kterými obce omezují volný pohyb psů na svém území. O podobné uvažuje i pražská radnice.

Foto: Thinkstock

Pražská radnice připravuje vyhlášku, podle které by měli psi chodit venku pouze na vodítku. "Je to zbytečná šikana, která omezí slušné lidi a problémových majitelů se nedotkne," říká advokátka Barbora Pražanová.

Podle pražské advokátky Barbory Pražanové, jež zastupuje občanské sdružení Strana psa, jde však v některých případech o porušení zákona na ochranu zvířat.

"Je to zbytečná šikana, která omezí jen slušné lidi a problémových majitelů se nedotkne. Věřím, že lidé jsou schopni chovat se k sobě slušně, vzájemně se respektovat a neobtěžovat, ať už chodí na procházky se psem nebo bez něj," říká. Požádali jsme ji o rozhovor. A vy můžete projevit svůj názor hlasováním v anketě.

V jakém stadiu je vlastně v současné době v Praze novela vyhlášky? Mohou ještě vůbec chodit majitelé se psy bez vodítka?

Vyhláška v létě minulého roku neprošla. Nový návrh by měl být předložen letos v dubnu. Opět se chystá v utajení, z vyjádření tiskového mluvčího magistrátu jsem však pochopila, že radnice především hledá způsob, jak přimět městské části, které vyhlášku nechtějí, aby se podřídily.

Pohyb psů už upravuje vyhláška o ochraně veřejné zeleně, která vymezuje místa, kde psi nesmí volně pobíhat. Potřebujeme tedy změnu?

Podle mého názoru je současná právní úprava naprosto vyhovující. Psa lze pustit dle uvážení majitele a na jeho odpovědnost všude s výjimkou dětských hřišť a zelených ploch uvedených ve zmíněné vyhlášce. Existují tedy místa, kde mohou pořádat pikniky lidé, kteří se psů bojí nebo je nemají rádi.

Nevidím důvod, proč každou oblast lidského fungování svázat vyhláškou. Odpovědnost má být individuální a český právní řád poskytuje dostatek možností, jak na majitele psů přiměřeně preventivně působit. Jejich povinnosti jsou zakotveny v občanském zákoníku, trestním zákoníku, zákonu o myslivosti, zákonu na ochranu zvířat proti týrání, ale také v Listině základních práv a svobod.

A zpřísnily se i sankce. Paragraf 2933 nového občanského zákoníku definuje odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem takto: "Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem."

Proč tedy pražský magistrát prosazuje ještě další vyhlášku?

V důvodové zprávě jsou uvedeny tři hlavní důvody. Například se má snížit množství exkrementů na ulicích. Tento argument je ale naprosto lichý. Povinnost uklízet po psech je dána vyhláškou o čistotě, je jen třeba dbát na její dodržování. Slušní uklízí, ti nevychovaní nebudou uklízet, ani když budou mít psa permanentně na vodítku.

Dále se má zvýšit bezpečnost. Ani v tomto případě nebude mít vyhláška pozitivní dopad. Pokud budou psi muset chodit téměř všude na vodítku, bude k problémům docházet častěji. Ne nadarmo se říká, že se někdo chová jako utržený ze řetězu. Zvýšenou agresivitu projevují právě psi s omezenými možnostmi pohybu a kontaktu s lidmi, dětmi či jinými psy.

V důvodové zprávě je také uvedeno, že upoutáním psů na vodítko město ochrání nebohé majitele od útěků psů. To už považuji za nepovedený žert. Je to zbytečná šikana, která omezí jen slušné lidi a extrémistů a problémistů se nijak nedotkne. 

Jak byste si tedy představovala optimální úpravu zákona?

Rozumná úprava je například v zákonu o myslivosti, který zakazuje nechat psa pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele, ale ponechává na majiteli, zda ho má na volno, nebo na vodítku.

Musí ho však mít pod kontrolou a zabránit mu, aby způsobil škodu nebo rušil zvěř. Podobný princip by měl platit i ve městech. Je to o slušnosti majitele.

Může v Praze plošné omezení pohybu psů vůbec fungovat?

Pokud by město přistoupilo k omezení volného pohybu psů plošně, muselo by zároveň splnit tří základní kritéria, aby se nedostalo do rozporu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání: 1. Vymezit dostatečný počet ploch pro volné pobíhání, 2. Vymezit plochy o dostatečně rozloze, 3. Vymezit plochy v přiměřené docházkové vzdálenosti.

To nezní moc reálně...

Nezní. Praha by se celoplošným omezením velmi pravděpodobně dostala do konfliktu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání i s právním výkladem Ministerstva vnitra ČR. Strana psa se proto zapojila do boje proti již účinným vyhláškám v dalších městech a věříme, že se nám podaří prosadit rozumné řešení.

Znovu ovšem zdůrazňuji, že jsme pro přísné trestání problémových majitelů. Rádi bychom, aby k nepříjemným situacím mezi pejskaři a obyvateli Prahy docházelo co nejméně. Ale věřím, že ve většině případů jsou lidé schopni se normálně domluvit, ctít elementární pravidla slušnosti, vzájemně se respektovat a neobtěžovat.

Tak hnusný projev jsem nezažil. Babiš o téhle zemi neví vůbec nic, říká Pithart | Video: Linda Bartošová, Pavel Švec, Video

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

reklama
reklama
reklama