reklama

Manžel, který nejde s ženou do postele, bude pokutován!

Co je to za nesmysl - říkáte si možná... Zkuste se začíst a až poté si říct: Nebylo by špatné vrátit se do časů, kdy se bydlelo v chalupách z bláta, daně se platily ve špeku a mléce a základní hodnotovou jednotkou byla kráva?

Foto: Profimedia.cz

Irsko je jednou z mála zemí západní Evropy, která nikdy nebyla dobyta Římany a nebyla pod římským vlivem. Proto zde také, vlastně už od alžbětinské doby, nebyl zaveden právní pořádek založený na římském právu tak, jako tomu bylo ve většině zbývající Evropy.

Irové žili podle svých vlastních zákonů ještě před Juliem Caesarem. Tyto zákony byly tradovány ústně a písemnou podobu dostaly až v sedmém století po Kristu.

Posuďte sami, jak to mezi Iry chodilo...

Možná vás pak při sledování zpráv napadne, že by ani nemuselo být tak špatné vrátit se do těch starých časů, kdy se bydlelo v chalupách z bláta, daně se platily ve špeku a mléce a základní hodnotovou jednotkou byla kráva.

 • Věřitel, který má v držené vaše brože, náušnice či náhrdelníky jako zástavu, musí vám je vydat, abyste se jimi mohly ozdobit pro velké shromáždění, jinak bude za vaše ponížení pokutován.

Jak známo, ženy se těšily v keltské společnosti daleko větší vážnosti a úctě než u jiných národů, které žily podle římských a později římsko-křesťanských zásad, což ukazují třeba tyto příklady:

 • Budoucí manžel je povinen zaplatit cenu nevěsty v půdě, skotu, koních, zlatě nebo stříbře otci nevěsty. Manžel a manželka si podržují svá práva k půdě, stádům a domácím potřebám, které přinesli do manželství.
 • Manžel, který je lhostejný ke své ženě a nejde s ní do postele, bude pokutován.

Ale nebylo všechno tak jednoduché:

 • Jestliže muž unese ženu na koni, do lesa či loď a příslušníci jejího rodu to zvědí, musí uplatnit námitku do čtyřiadvaceti hodin, jinak nemají právo na odškodné.
 • V Irsku až do dvanáctého století byl povolen rozvod (a také konkubinát)
 • Jestliže pánova žena poškrábe konkubínu z oprávněné žárlivosti, je zbavena viny. Jestliže to však učiní konkubína, je vina.

Samozřejmostí byla ochrana veřejných činitelů

 • Šest krav je pokuta za vyražení dvou předních zubů náčelníka rodu. Za vytrhání vlasů neženatému biskupovi je pokutou jednoroční jalovice za každých dvacet vlasů.

Ani zdravotní péče nebyla opomíjena

 • Lékař musí svůj dům postavit v blízkosti tekoucí vody. Jeho dům nesmí být zašpiněn nebo pokryt stopami hlemýžďů. Musí mít dveře do čtyř stran, aby pacient mohl být spatřen ať přichází odkudkoliv.
 • Hlupáci, opilci a hašteřivé ženy jsou vykázáni z místnosti, kde se pečuje o nemocného. Není dovoleno přinášet špatné zprávy nebo se bavit přes jeho lože. Nesmí být rušen chrochtáním prasat či štěkotem psů.
 • Jestliže lékař vyléčí vaši ránu a ta se obnoví jeho zanedbáním, opomenutím nebo nedostatkem zručnosti, musí vrátit co jste mu zaplatili. Též musí nahradit poškození způsobená jím samým.

Keltské pohostinství bylo proslulé

 • Hostinský musí mít kotel tak velký, aby se v něm dalo vařit prase a kráva současně. Před vyjímáním masa z kotle musí být čekající varován: Pozor, nesou se vidle ke kotli!
 • Je nezákonné nabízet jídlo, ve kterém byla nalezena mrtvá myš nebo lasička.

Provozovatelé živnosti nebo hospodářství museli být obezřetní

 • Dřevorubec musí varovně vykřiknout dříve nežli poprvé udeří sekyrou. Slepci, zvířata a poblíže dřímající musí být odvedeni do bezpečí.
 • Kovář musí vzbudit spící zákazníky dříve než vloží železo do ohně, aby nebyli poraněni jiskrami. Avšak pokud znovu usnou, nemají právo na odškodné za případná zranění.
 • Jestliže při stavbě dojde k nehodě, pak žádný nárok na odškodné za zranění nemá ten, kdo byl poblíž jen ze zvědavosti.
 • Pokutou za vniknutí vaší slepice do sousedovy zahrady je ovesná placka s máslem a slaninou. Chceme-li k tomu předejít, volnou šňůrkou svažte slepici nohy.

Také zábava musí mít své meze

 • Jestliže rozumný dospělý přivede prosťáčka do hospody pro zábavu společnosti a hluk nebo podráždění přivede prosťáčka k tomu, že zraní někoho z přítomných, je ten, kdo jej přivedl, povinován odškodným.

A ještě něco o sociálním zabezpečení

 • Když zestárnete, vaše rodina vám musí poskytnout nejméně jednu ovesnou placku denně a k tomu džbánek kyselého mléka. Musí vás vykoupat každý dvanáctý večer a umýt vám hlavu každou sobotu. Sedmnáct polínek louče je příděl pro vaše zahřátí.

No řekněte sami, nebyly to krásné časy?

Autor: Podle Irish Laws - Bohumil Sýkora

Zdroj: BELTINE.CZ

Občanské sdružení  Beltine má přes 550 členů z celé republiky. Tyto své členy i širokou veřejnost seznamuje s duchovním i kulturním odkazem Keltů a umožňuje jim kontakt se současnou kulturou, hudbou, výtvarným uměním, slovem atd. které vycházejí z keltských tradic. Informuje o vycházejících knihách, výstavách a kulturních akcích, které mají vztah ke Keltům.

 

Jak na skládkách mizí peníze: Stát selhal, říká starosta, který bojuje o stamiliony | Video: Michael Rozsypal
reklama
reklama
reklama