reklama

Andělé nám pomáhají předvídat budoucnost, říká Lucie Biedermann Doležalová

Existují andělé? Ať už takové "skutečnosti" věříte nebo ne, přečtěte si následující rozhovor s Lucií Biedermann Doležalovou. Právě ta od andělů lidem předává vzkazy.

Foto: Žena.cz

Čekala jsem více ezoteriky, možná i "duchařiny" a méně logiky a sugestivnosti. Nemohu říct, že by mě Lucie B. Doležalová svými slovy a prací nezaujala... Na druhou stranu sama nevím, nakolik je pro mě andělské téma v celé své šíři uvěřitelné. Coby "nevěřící Tomáš" však jedním dechem dodávám, že mě vzkaz od mých andělů dojal.

Kdy jste se poprvé s anděly setkala a jakým způsobem vám vstoupili do života?

Začalo to v patnácti letech, kdy jsem si chtěla něco zapsat do deníku, kam jsem si pravidelně zapisovala své "holčičí" věci. Přiložila jsem tužku na papír a tužka se sama rozjela po papíře. Vzhledem k tomu, že jsme v té době neměli internet, trvalo mi nějakou dobu, než jsem zjistila že se jedná o metodu zvanou channeling a že se vlastně jedná o napojování na energii andělů. Přišlo to naprosto přirozeně, neplánovaně a v té době mě vůbec nenapadlo, jakou roli bude tato událost v mém životě hrát a k jakým krásným prožitkům a splněným snům mě přivede.

Co je to přesně automatické písmo?

Jedná se o metodu, při které dojde k určitému propojení mezi člověkem a andělem. Vezmete tužku do ruky, položíte otázku a po chvíli soustředění začnete automaticky zapisovat vše, co se ve vaší hlavě vyjeví. Je to vlastně podobný pocit, jako když si v duchu povídáte sami se sebou. Nikdo k vám nepřijde a nezačne vám něco diktovat nějaký cizí hlas, nikdo se vás nedotýká. Je to myšlenkové, jemné propojení mezi vámi a vaším andělem strážným. S tímto propojením pomáhám lidem na svých kurzech, kde se tomuto daru otevírají, aby měli cestu k andělům co nejjednodušší. Není to metoda předpovídání, ale předvídání budoucnosti. Máte ve svém životě nějaké myšlenkové vzorce, nějak se vyjadřujete a nějak se chováte. Andělé vám vlastně odhalují důsledky vašeho vlastního konání, toho, kam se dostanete, pokud budete takto nastaveným způsobem pokračovat. Můžete jejich rady využít a například se také vyhnout něčemu, co by mohlo ohrožovat vaše duševní nebo fyzické zdraví.

Kdy došlo u vás díky andělům k osobnostní proměně?

Do svých dvaadvaceti let jsem žila naprosto nezodpovědně. Měla jsem pocit, že všechno, co se v mém životě děje, je jen spiklenectví a nespravedlnost osudu. Nepřijímala jsem samu sebe a byla jsem obětí vlastních předsudků, zášti a závisti. Právě proto, že jsem měla pocit, že všem se vše daří, jen mně ne. Přišla velká lekce probouzení a uvědomění. Ztratila jsem všechny přátele, peníze, sebevědomí. Najednou jsem byla nucena se zpříma postavit proti tomu všemu, co jsem vytvořila. V této velké bolesti došlo k opravdovému a hlubokému otevření tohoto daru a andělé mi začali v té těžké situaci pomáhat. Neodpustili mi nic a ani trochu mě nelitovali. Nezodpovědnost se vždy projeví v důsledku našich myšlenek, slov a činů. Naopak vždy pocítíme, jako v tomto mém případě, jejich tvrdý dopad. Tehdy jsem díky andělům a jejich poselství pochopila, že musím začít úplně jinak. 

Máte dceru. Jak ona vnímá channeling? Nakolik ji s tímto světem propojujete?

Už než se má dcera narodila, věděla jsem díky andělům, jaká bude a jak bude vypadat. Ona sama umí s anděly pracovat a uchyluje se k nim, kdykoliv potřebuje podporu a vnitřní klid. Jsou chvíle, kdy mě obdivuje za vše, co dělám, ale také jsou chvíle, kdy si posteskne, že žijeme jinak než její vrstevníci. Myslím, že jí chybí především řád. Jsem hodně kreativní a nemám ráda stereotyp, paradoxně si uvědomuji, že jsem své dceři nikdy nedala opravdové zázemí ve smyslu uspořádaného domova. Moje práce vyžaduje neustálé cestování a mám kolem sebe pořád hodně lidí. Ale jako všechno v životě i tenhle můj dar nám něco dobrého přináší a něco bere. Když jsem psala svoji knihu Děti světla věnovanou dětem, čerpala jsem hodně z toho, jak žijeme a kým se obklopujeme. Moje dcera má v této knize své vlastní ilustrace. Snažím se, aby rychle pochopila zodpovědnost sama za sebe a aby byla kreativní a pomáhala dětem kolem sebe.

Co na to všechno říká váš manžel?

Můj muž býval hodně racionální člověk a pořád v něm tato vlastnost převažuje. Myslím, že mě vnímá jako celistvou osobnost a že můj dar a práce je jen zlomkem toho všeho, co má na mně rád. Samozřejmě moje povolání plně respektuje a podporuje. Ovšem nikdy po mně psaní nežádá a aktivně se většiny akcí neúčastní. Je spíš taková moje kotva, abych při tom všem zůstala nohama na zemi. Nicméně vedle mě pochopil sílu "znamení", která k nám přicházejí a ukazují nám směr cesty. Sám říká, že věci, které se dějí mně, se běžně lidem nestávají. Myslím, že aby mohl žít muž se ženou, jako jsem já, musí být vnitřně velmi stabilní a silný, protože ne všichni lidé dokážou pochopit, o co se snažím a proč dělám to, co dělám. On to naštěstí chápe velmi dobře.

Existuje typologie andělů? Jsou charakterově odlišní stejně tak jako lidé?

Anděly rozdělujeme na anděly a archanděly. Archandělé dohlížejí na naše anděly strážné a mají větší moc. Mezi nejznámější patří například archanděl Gabriel, Metatron, Michael... Andělé strážní nám byli přiděleni v okamžiku zrození a doprovázejí nás vždy a za všech okolností na cestě životem. Samozřejmě už je jen na nás, nakolik si dokážeme takového anděla do života vpustit a jaké pravomoci mu dáme. Andělé nesmí do života zasahovat bez požádání, protože by nás připravili o možnost svobodného jednání. Máme možnost volit z mnoha možností, přijímat věci za své a také odmítat, co nechceme. Oni mohou být ukazateli toho, co je dobré pro nás, pro lidi kolem nás, pro tuto planetu. Jejich charakterem je vlastně všeobjímající a bezpodmínečná láska. Milují nás za všech okolností.

Jak je to s anděly strážnými?

Každý máme toho svého, jediného, přiděleného. Největší dárek, jaký můžete svému strážnému andělovi dát, je to, že si ho pojmenujete. Tím, že mu dáte jméno, ho vědomě přijmete do svého života, a pokud ho budete žádat o pomoc, on vám začne pomáhat. Je tu pro vás, vždy připraven. Záleží jen na nás, zda jej přijmeme, nebo popřeme. Já se svých andělů nezříkám.

Jak vlastně andělé "žijí" a jakým způsobem jsou na nás napojeni?

Andělé jsou vlastně produktem všeobjímající a bezpodmínečné lásky. Zrozením a zhmotněním dobra, soucitu a hlubšího vědění. Napojení vzniká prvotně z iniciativy naší duše. My musíme chtít slyšet a vnímat jejich láskyplná poselství. Většinou taková propojování začínají skrze čísla. Pokud se vám v životě začaly objevovat neuvěřitelné shody náhod a vy neustále kolem sebe vidíte pořád stejné číselné kombinace, jste připraveni. Vnímejte znamení kolem sebe, buďte otevření všemu, co se kolem vás děje, a vnímejte, jak velký vliv na to všechno, co se kolem vás odehrává, máte vy sami. Andělé nás právě toto učí a neustále a s trpělivostí jsou ochotni nám to opakovat, dokud nepochopíme základní a všeobecně platná pravidla života o protikladech lásky a strachu.

Jak poznáte, že komunikujete s hodnými anděly a nelezou vám mezi ně nějací "andělští grázlové"?

Především se snažím žít v souladu s morálními hodnotami, jako je úcta k pravdě, lásce, snažím se být soucitná a čestná. Pokud bych byla lhářka, která manipuluje a podvádí a krade, pak bych čisté napojení nemohla zaručit. Další velmi účinnou metodou, jak se ochránit, jsou modlitby. Modlím se často a žádám o ochranu. Nebojím se a nepochybuji o svém vedení, protože tím bych vytvářela vlastně černou energetickou díru, která by mohla být místem temných duchů, kteří by se mohli snažit mě ovládat.

Jak pracujete se svou osobní zónou?

Pokud se jedná o prostory, všechna místa, kde pobývám, pravidelně čistím pomocí rituálů a zasvěcení. Pokud jde o lidi, kterými se obklopuji a kterým dávám svůj čas a pozornost, dnes už si je velmi dobře a zodpovědně vybírám. Vše a všichni, kým se obklopujeme, jsou naším zrcadlem a tvoří náš svět. Snažím se si tento svět tvořit vědomě a velmi zodpovědně. Učím se poslouchat svoji intuici a nezrazovat sebe samu tím, že bych pochybovala o tom, co cítím.

Co vaše duševní hygiena?

Využívám modlitby, procházky přírodou a afirmace, které podporují pozitivní myšlení. Ovšem neznám nic účinnějšího, než je modlitba, kterou procítíte srdcem.

Co bytosti, které zemřely, vrací se k nám například v podobě andělů?

Bytosti, které odcházejí z tohoto světa, procházejí reinkarnací a znovu se vracejí na tento svět v podobě lidských bytostí. Většinou po opuštění hmotného těla zůstávají v přítomnosti pozůstalých, dokud je neopustí jejich nejhlubší žal z odchodu milovaných blízkých. Pobývají kolem nás a předávají nám svou sílu, dokud se s tím, co nastalo, nevyrovnáme. Poté odcházejí do krajiny, kde je pohltí všeobjímající láska, kde se postupně připravují na další transformaci a kde je jim určen vyšší cíl a poslání jejich další cesty na planetě Zemi.

Starají se o zemřelé také andělé?

Ano, podle mých zkušeností náš odchod andělé provázejí. Obklopují nás po celý život tady a také nás odvádějí po smrti zpět tam, odkud jsme přišli.

Může být andělem i fyzicky přítomný a žijící člověk?

Ano, jsou andělé, kteří na sebe berou lidskou podobu. Může to být třeba bezdomovec na ulici čekající na to, jak se zachováte, až budete procházet okolo něho. Zda projevíte soucit a pomůžete, nebo zda přejdete bez povšimnutí a bez hlubšího zamyšlení nad tím, co mohlo člověka do takové situace přivést. Konkrétně lidé na okraji společnosti nám naprosto jasným způsobem ukazují, kam se dostaneme, pokud nebudeme pracovat sami se sebou, nebudeme zodpovědní a nedokážeme se mnohdy vyrovnat s nepřízní osudu. Já osobně jsem v mnoha případech ochotná za toto varování zaplatit nějakou drobnou mincí s vděčností, že zároveň mohu udělat dobrý skutek a že je tu někdo, kdo mi k němu dá příležitost. Snažím se nehodnotit a nemít předsudky, také to mě andělé v převleku za tyto lidi učí. Pokud budete ochotni pohlédnout těm lidem do očí, můžete v nich v mnoha případech anděly rozpoznat. To mi nedovoluje projít jen tak bez povšimnutí. Jsem vděčná, že mi tito lidé ukazují, kým nechci být a jak nechci žít.

Co lidé nejvíc vyhledávají a jaké vzkazy nejčastěji andělé posílají?

Nejčastěji řeším partnerské a milostné vztahy. Občas mě až děsí, jak je mnoho lidí nevěrných. Kolik žen čeká na muže, od kterých očekávají, že opustí své manželky a děti. Vnímám věrnost a poctivost mezi lidmi jako něco opravdu vzácného. Dále často řešíme problémy s dětmi, se zdravím s penězi. Nejbolestivější pro mě bývá pomoc v situacích, kdy děti přijdou o jednoho ze svých rodičů nebo rodiče o některé ze svých dětí. Těch bolestivých příběhů bylo tolik, že jsem pro děti, které přišly o své rodiče, napsala knihu Děti světla, abych alespoň trošku zmírnila jejich utrpení a pomohla jim jemnou a hladivou formou zprostředkovat svět, kam odcházejí naši blízcí a odkud ony samy přišly sem k nám. V důsledku jsem ale velice vděčná, že mohu lidem předávat naději a zmírňovat jejich utrpení. Velmi tím obohacuji také samu sebe.

Jak vás napadl projekt Angeles?

Projekt Angeles se v mé hlavě zrodil zhruba před šesti lety. Měla jsem představu o tom, že bych si přála lidem pomáhat tak nějak snadněji a ve větší míře, než obsáhnu já sama. Jedná se o soubor 206 růžových poselství, která můžete dostat v pečlivě vybraných kavárnách v České republice ke kávě. Tělo člověka je složeno z 206 kostí, a to je vlastně podstatou symboliky pro zrození člověka Nového věku, který – pokud projde celým tímto souborem –, začne žít vědomější život a bude zodpovědný sám za sebe. Člověku se dostává do rukou vždy přesně to, co se mu do rukou dostat má. Náhody neexistují. Tato poselství nás motivují, odhalují naše přednosti, dávají nám pocit bezpečí, ale také nás konfrontují s globálními problémy, s hladomorem a s lidskými předsudky, násilím, závistí a žárlivostí. Po dlouhou dobu jsem tato poselství pod taktovkou andělů sepisovala. Myslím, že vzniklo něco unikátního, nadčasového a jedinečného. Naštěstí mi andělé přivedli do cesty skvělé lidi, velké osobnosti naší společnosti, které můj projekt podpořily. Díky nim se o projekt lidé začali zajímat, dostává se do povědomí, a nám se tak daří aktivně lidem předávat indicie, které jim pomáhají nad sebou přemýšlet. Naší vizí je uzdravování celé společnosti napadené strachem; pomáháme jí pochopit, že pokud chceme změnit tento svět, musíme začít všichni sami u sebe.

"Jsem rád, že se toho Iveta nedožila." Seriál o Bartošové to od blízkých schytal | Video: Michaela Lišková
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama