reklama

Text usnesení rakouského parlamentu

Neoficiální český překlad usnesení rakouského parlamentu ke kolaudaci jaderné elektrárny Temelín:

Žádáme příslušné členy spolkové vlády,

  • aby oslovili vládu České republiky jakožto smluvního partnera protokolu z Melku a vznesli požadavek na neprodlené prokázání realizace všech nevyřešených bezpečnostních opatření ohledně JE Temelín s nastalou
    kolaudací, jak je stanoveno v dodatku I* (BGB1. 2001/266)**,
  • aby neprodleně iniciovali všechny dostupné mezinárodněprávní kroky, zvláště mezinárodní žalobu proti České republice, kvůli porušení mezinárodní a mezinárodně závazné dohody (Melkský protokol - bruselské
    znění), uzavřené mezi Českou republikou a Republikou Rakousko, pokud Česká
    republika tento důkaz nebude s to neprodleně předložit.

* příloha melkského protokolu (pozn. ČTK)

** označení dokumentu v rakouském spolkovém věstníku (pozn. ČTK).

Dvořák může vést ČT jen pár měsíců. Policie byla psychologické divadlo, říká Rožánek | Video: Michael Rozsypal
reklama
reklama
reklama