reklama

Stavba je obecný název pro konstrukci. Často se pojem plete se slovem budova. Budova je prostor, který je celkově obydlený. Je určená pro bydlení, práci nebo jiné trvalé užívání. Slovo stavba je přesně definováno ve stavebním zákoně. Pojmem se ovšem rozumí i souhrn všech stavebních a montážních prací.

Dle použitého materiálu je dělíme na: zděné, dřevěné, betonové, kamenné, ocelové.

Pojem z hlediska stavebního zákona

Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu. Pokud se ve stavebním zákoně používá pojmu stavba, rozumí se tím podle okolností i její část nebo změna dokončené stavby.

Stavební povolení nebo ohlášení?

Před začátkem stavby je nutné vyřídit stavební povolení nebo ohlášení. Lze si souhrnné informace zjistit na internetu, ale je lepší dojít na příslušný úřad a zeptat se, co vše bude nutné k formuláři dodat. Většinou je třeba podepsaný situační plán od sousedů a různá vyjádření od dodavatelů energie, infrastruktur, obce a mnoha dalších.

Stavební ohlášení vyžadují stavby pro bydlení do sto padesáti metrů čtverečních, podzemní stavby do tří set metrů čtverečních, stavby do tří set metrů čtverečních zastavěné plochy a výšky deset metrů, stavby do dvaceti pěti metrů čtverečních a pěti metrů výšky.

Mezi stavby, které nevyžadují ohlášení ani povolení patří budova o jednom nadzemním podlaží do dvaceti pěti metrů čtverečních zastavěné plochy a výšky pět metrů, zemědělské stavby do sedmdesáti metrů čtverečních, zimní zahrady a skleníky do čtyřiceti metrů čtverečních.

Stavební dozor

V zákoně je tento pojem definován jako odborný dozor nad prováděním stavby svépomoci vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň třemi roky praxe při provádění staveb.

Stavební dozor má za úkol dohlédnout na ekonomické řešení a technologické postupy stavby. Teoreticky by se měl snížit počet reklamací. Investor bude mít větší záruku, že je vše prováděno kvalitně. Odborník by měl sledovat bezpečnost práce, ukládání a používání materiálů. Zodpovídá za soulad stavby s projektem a dodržení povinností a opatření při stavbě. Je také potřeba vést případně stavební deník, ve kterém dokumentuje změny, chyby a práci udělanou v den zápisu.

Hledáte vhodnou stavební firmu? Podívejte se zde >>

Související články

reklama
reklama
reklama