reklama
  • Wiki
  • Státní svátky 2014

Státní svátky České republiky připomínají významné události v dějinách našeho státu, vyzdvihují tradice, dějinné zvraty a osobnosti, které mají svůj podíl na budování české státnosti.

České státní svátky jsou vymezeny přímo legislativně. Jde o zákon č. 245/2000 Sb., dříve zákon č. 93/1951 Sb., který vedle státních svátků definuje také tzv. ostatní svátky a významné dny. Na rozdíl od svátků jsou významné dny jen symbolickou připomínkou, neznamenají pracovní volno. Státní a ostatní svátky představují dny pracovního klidu. Především státní svátky se oslavují také vyvěšením českých vlajek na budovách úřadů a veřejných institucí. Dle charakteru svátku mohou být provázeny i různými vzpomínkovými a kulturními akcemi.

Kalendář státních svátků

1. ledna - Den obnovy samostatného českého státu (1993 - vznik samostatné České republiky)
8. května - Den vítězství (1945 - konec druhé světové války), jako Den vítězství se slaví od roku 2004, dříve byl známý jako Den osvobození, resp. Den osvobození od fašismu, do roku 1991 se slavil 9. května
5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (863 – příchod věrozvěstů na Velkou Moravu)
6. července - Den upálení mistra Jana Husa (1415)
28. září - Den české státnosti (935 - zavraždění knížete Václava)
28. října - Den vzniku samostatného československého státu (1918 - vznik Československa)
17. listopadu - Den boje za svobodu a demokracii (1989 – sametová revoluce)

Ostatní svátky

1. ledna - Nový rok
Velikonoční pondělí
1. května - Svátek práce
24. prosince - Štědrý den
25. prosince - 1. svátek vánoční
26. prosince - 2. svátek vánoční

Významné dny (dle zákona č. 245/2000 Sb.)

16. ledna - Den památky Jana Palacha
27. ledna - Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
8. března - Mezinárodní den žen
12. března - Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
28. března - Den narození Jana Ámose Komenského (1592)
7. dubna - Den vzdělanosti
5. května - Květnové povstání českého lidu
15. května - Den rodin
10. června - Vyhlazení obce Lidice
27. června - Den památky obětí komunistického režimu
11. listopadu - Den válečných veteránů

Státní a ostatní svátky v roce 2014

Mezi všemi českými svátky je pouze jediný, který každým rokem připadá na stejný den. Jde o Velikonoce slavené vždy první pondělí po prvním jarním úplňku. Termín Velikonoc je tak na rozdíl od ostatních svátků proměnlivý.

Další svátky mají přesně určený termín, takže mohou připadnout na jakýkoliv den v týdnu. Pro pracující a studenty je nejvýhodnější, pokud svátek prodlouží víkend, tedy vyjde na pondělí či pátek. V oblibě jsou také úterky nebo čtvrtky, kdy stačí den dovolené na to, aby spolu se svátkem a víkendem byly k dispozici čtyři dny volna.

Při plánování dovolené se se svátky vyplatí počítat, nezapomeňte si však u svého zaměstnavatele o dovolenou říct včas. Šanci získat několik dnů volna za jeden den dovolené budou chtít jistě využít i vaši kolegové.

Kalendář svátků v roce 2014

21. dubna, pondělí - Velikonoce
1. května, čtvrtek - Svátek práce
8. května, čtvrtek - Den vítězství
5. července, sobota - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. července, neděle - Den upálení mistra Jana Husa
28. září, neděle - Den české státnosti
28. října, úterý - Den vzniku samostatného československého státu
17. listopadu, pondělí - Den boje za svobodu a demokracii
24. prosince, středa - Štědrý den
25. prosince, čtvrtek - 1. svátek vánoční
26. prosince, pátek - 2. svátek vánoční
1. ledna 2015, čtvrtek - Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok

V roce 2014 je prvním dnem volna díky svátku Velikonoční pondělí, tentokrát se ho dočkáme až 21. dubna.
Květnové svátky - Svátek práce a Den vítězství (1. a 8. května) vycházejí výhodně na čtvrtek. Oproti tomu Den slovanských věrozvěstů (5. července) a Den upálení Mistra Jana Husa (6. července) oslavíme bohužel v sobotu a neděli, takže nepřinesou žádné volno navíc. Na víkend v roce 2014 vychází také Den české státnosti (28. září).

Dalšího volna se tak dočkáme až 28. října, Den vzniku samostatného československého státu připadá v roce 2014 na úterý. Den boje za svobodu slavený 17. listopadu prodlouží letos víkend o pondělí.
Štědrým dnem roku 2014 bude středa, volno bude s vánočními svátky i ve čtvrtek a pátek. Nový rok přivítáme ve čtvrtek. Ten bude nejenom prvním dnem, ale i prvním svátkem roku 2015.

Související články

reklama
reklama
reklama