reklama
 

Společná deklarace V4

Závěrečné prohlášení účastníků pražské konference Visegrádské čtyřky k přechodným obdobím na evropském pracovním trhu.

Předsedové a místopředsedové Parlamentů zemí V4, kteří se shromáždili 4. 2. 2006 v budově Senátu Parlamentu České republiky, po zevrubné diskusi účastníků a po vystoupení člena Evropské komise pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti pana Vladimíra Špidly

1. vyzývají vlády svých zemí, aby pokračovaly v dosavadním úsilí o odstranění restrikcí ve volném pohybu pracovních sil;

2. apelují na vlády těch členských zemí, které tak dosud neučinily, aby liberalizovaly své pracovní trhy pro pracovníky z nových členských zemí EU s koncem prvního dvouletého období, tj. k 1. květnu 2006

3. konstatují, že volný pohyb pracovních sil, jako jedna ze čtyř svobod nezbytných pro budoucnost Evropské unie, má velký význam pro občany nových členských zemí;

4. upozorňují, že vedlejším efektem aplikace přechodných období může být nárůst černé a šedé ekonomiky a ve svém důsledku tak přechodná období mohou mít na pracovní trh paradoxně negativní vliv;

5. zdůrazňují, že v žádné ze zemí, které přechodná období neuplatňují, se nepotvrdily obavy z narušení pracovního trhu, naopak v některých jeho oblastech došlo ke zlepšení; proto je úplná liberalizace pohybu pracovních sil v EU výhodná pro všechny členské státy;

6. oceňují přístup Irska, Švédska a Velké Británie, které jako jediné otevřely své pracovní trhy pracovníkům z nových členských zemí současně s jejich vstupem do EU 1. května 2004;

7. vítají přístup těch členských zemí EU, které uvažují o liberalizaci svých pracovních trhů 1. 5. 2006;

8. chtějí pokračovat v diskuzi a jednáních o vývoji a dalším směřování EU, kdy považují za vhodné obrátit pozornost k základním kořenům a principům, na kterých EU vznikla.

Kim Kardashian a holý pupík Emily Ratajkowski. Začíná oscarová afterparty | Video: Reuters
reklama
reklama
reklama