reklama

Šílenství z marihuany

Každá závislost může vést k závažným zdravotním problémům fyzickým i psychickým. Vedle alkoholu je dnes velkým nebezpečím zneužívání drog.

Foto: Reuters

Každá závislost může vést k závažným zdravotním problémům fyzickým i psychickým. Vedle alkoholu je dnes velkým nebezpečím zneužívání drog.

Mezi mladými je v současnosti velká obliba marihuany. Následky pravidelného požívání této drogy a jejích derivátů prokáží až další generace. Nic méně už dnes je dostatek důkazů o škodlivosti drogy na lidskou psychiku.

Jak poznáte kuřáka?

Kanabinoidy se obvykle kouří, ale mohou se také polykat. Ke klinickému obrazu požití kanabinoidů patří:

-uvolněné chování

-úzkost

-podezíravost

-zhoršení pozornosti a úsudku

-sluchové nebo zrakové představy

-pocit odtržení od reality

-zvýšená chuť k jídlu

-sucho v ústech

-zrychlený puls

-rozšířené zorničky

Kouření konopí má na svědomí 8% všech vážných případů psychóz. Poslední studie nizozemských autorů je argumentem na straně odpůrců kouření.

Bludy a halucinace

Tým výzkumníků sledoval 2437 osob ve věku 14 - 24 let. Zjistil, že během čtyř let se u 21% vyznavačů marihuany vyskytly psychotické problémy. Zatímco u osob, které marihuanu neužívaly, se tyto problémy vyskytly jen v 15%.

Studie odhalila ještě jednu souvislost - čím větší dávku marihuany osoba konzumuje, tím větší je u ní pravděpodobnost, že se u ní psychotické stavy opravdu vyvinou.

K hlavním psychotickým symptomům patří bludy a halucinace.

Blud je to silné přesvědčení, že je něco skutečností, i přes jasné důkazy svědčící o opaku.

Halucinace jsou to vjemy, které neexistují, ať už zrakové, sluchové, hmatové nebo čichové.

Kdo si počká, ten se dočká

Užívání marihuany u adolescentů a u mladých dospělých může být příčinou psychotických poruch, které se projeví až v pozdějším věku. Riziko vzniku těchto symptomů sice není velké, ale podstatně se zvyšuje u osob, které mají k psychotickým stavům určité predispozice

Psychické poruchy různého stupně se v průběhu života vyvinou téměř u třetiny osob. Častým jevem bývají halucinace a paranoia.

Ohrožení života může nastat v případě otravy kanabinoidy při požití (polykání) nekontrolovaně velkých dávek. Užívání marihuany může vést k vyprovokování schizofrenní epizody.

Vliv rodinné predispozice

Největší riziko vývinu psychotických stavů mají podle výzkumníků ti, u nichž se v příbuzenstvu takové stavy již vyskytly.

Osob s genetickou predispozicí byla ve sledovaném souboru přibližně jedna desetina. U nich (tedy těch co spadaly do zmíněné desetiny z celku), se u kuřáků marihuany vyvinul psychotický symptom u více než poloviny z nich (51%).

"Pokud máte sami psychické problémy, nebo máte v rodině někoho s narušenou psychikou, je pro vás kouření marihuany rizikové!" varuje MUDr. Louda.

"Kouření marihuany má na svědomí 8% všech vážných případů psychóz. Psychotické stavy se mohou vyskytovat v depresivním i maniakálním stavu," dodává.

Kontra: Neumíme sdílet veřejný prostor. Řidiči často netuší, jak nebezpečná je to hra | Video: Michael Rozsypal, Daniela Drtinová

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

reklama
reklama
reklama