reklama
 

Šifra mistra dodavatele: Jak se vyznat ve fakturách za energie?

Kdyby vám váš dodavatel energií příště namísto tradičního vyúčtování zaslal nejtěžší Sudoku na světě vymyšlené finským matematikem Arto Inkalou vyšlo by to prakticky nastejno? Není se čemu divit. Vyznat se v obsáhlém několikastránkovém dokumentu je vážně trochu hlavolam. Díky našemu průvodci jej ale hravě rozluštíte, a bez problémů tak zjistíte, kolik, komu a za co přesně platíte.

Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Žena.cz neovlivňuje jeho obsah a není jeho autorem.
Foto: Komerční sdělení

I když má každý dodavatel svou vlastní podobu vyúčtování plynu i elektřiny, musí při jeho sestavování respektovat platnou energetickou legislativu. Hlavička by vždy měla obsahovat nadpis, číslo faktury a logo dané společnosti. Nesmí chybět také informace o tom, jestli je vyúčtování řádné, mimořádné nebo opravné.

V další části faktury by měly být uvedeny údaje o dodavateli včetně jeho adresy, IČ a DIČ a také nacionále odběratele (jméno, zákaznické číslo, adresa odběrného místa atd.). Následují údaje k platbě, kde nesmí chybět datum splatnosti. Také zde naleznete variabilní symbol (VS), který slouží k identifikaci platby. Pokud byste při placení uvedli špatný VS, hrozí, že vám nebude platba započtena.  

Zpravidla se na první straně faktury za elektřinu i plyn nachází také textové sdělení od dodavatele a rekapitulace - z přehledné tabulky byste se měli okamžitě dozvědět, jestli budete doplácet, nebo na vás čeká odměna v podobě přeplatku. Dodavatelé jsou povinni uvádět fakturované částky s daní a bez ní, také zde najdete částku, kterou jste zaplatili na zálohách. Přeplatky do 100 Kč, respektive do 200 Kč (záleží na podmínkách dodavatele) se nevracejí, ale převedou se do následujícího fakturačního období.

Druhá strana by vám měla prozradit novou výši vašich zálohových plateb. Rozpis záloh na další období se tvoří na základě vaší spotřeby v minulosti. Jestli vám nevyhovuje frekvence záloh nebo nesouhlasíte s navrženou výší záloh, můžete se obrátit na dodavatele a zažádat o případnou úpravu.

Další část vyúčtování už bývá u elektřiny a plynu odlišná. Na fakturu plynu dodavatelé vypisují detailní nástin spotřeby, který slouží k dodatečné kontrole. Spotřeba se uvádí jak v jednotkách m³, tak MWh. Zjistíte zde též počáteční a konečný stav plynoměru. Ovšem informace o tom, jakým způsobem proběhl odečet plynoměru, se maskuje pod nic neříkající kódy, například "03" a "A". Zkratka "03" říká, že proběhl fyzický odečet pomocí načtení čárového kódu. Zatímco označení "A" se používá pro automatický odhad.

Další neznámou položkou v tabulce je přepočítací neboli objemový koeficient. Jedná se o číslo, které se používá k přepočtu objemu plynu naměřeného plynoměrem. Tato hodnota se mění v závislosti na teplotě a tlaku okolního prostředí. Právě přepočítací koeficient slouží jako korekce, aby nedocházelo k nepřesnostem ve vyúčtování. Úplně nakonec ve vyúčtování bývají uvedeny poplatky za distribuci, operátorovi trhu, veškeré neregulované ceny a daňový přehled.

V případě vyúčtování elektřiny na místě rozpisu spotřeby a údajích o plynoměru najdete detailní vyúčtování, které začíná názvem a číslem daňového dokladu. Aby nedošlo k mýlce, musí být opět identifikováno odběrné místo pomocí speciálního čísla, adresa a EAN kódu. Toto 18místné číslo byste měli nalézt také na elektroměru.

Nesmí také chybět způsob odečtu, spotřeba (měří se v kilowatthodinách), počáteční a konečný stav elektroměru. Fakturu uzavírá přehled veškerých regulovaných plateb spojených s dodávkou a daňový přehled. Pokud byste stále tápali, v magazínu portálu Ušetřeno.cz najdete průvodce s obrázky i detailním popisem jednotlivých částí vyúčtování.

reklama

Komerční tip

reklama