reklama

Sex po porodu. Jde to, ale dře to?

Porod dítěte znamená pro ženu velikou změnu ve všech oblastech života, sexuální oblast nevyjímaje.

Foto: Profimedia

Porod dítěte znamená pro ženu velikou změnu ve všech oblastech života, sexuální oblast nevyjímaje.

Nejenže porod přímo zasahuje do sexuality tím, že do určité míry a na určitou dobu poškozuje pohlavní orgány, přináší také velkou změnu v uspořádání časových i hodnotových priorit.

Ženy se v sexualitě liší stejně tak před porodem jako po porodu. Bývá to zkrátka různé. Jedna může pociťovat sexuální touhu ihned po návratu z porodnice a řešit otázky typu, zda je bezpečné provozovat sex během šestinedělí. A jinou ženu během šestinedělí tyto otázky vůbec nezajímají a nepociťuje sexuální touhu ani dlouho poté, co šestinedělí skončilo. Problematika, kterou s sebou porod přináší.

Co se tedy dá o sexualitě po porodu říci obecně? Vyvstává zde několik problematických oblastí, které do určité míry řeší každá žena.

A. Ochablé svalstvo

Porod jistě nikdo z nás nepovažuje za nemoc, přesto během něj dochází často k malým a v některých případech i k velkým poškozením (mikro a makrotraumatům). Oblast dna pánevního je silně prostoupena nervy a během porodu může dojít k poškození některých nervů, svalů a vazů. Je proto nezbytné po porodu tyto partie rehabilitovat, stejně jako se to dělá po jakémkoli jiném úraze.

Ženy, které nepociťují silnou sexuální touhu, by snad považovaly rehabilitační cvičení za zbytečné. Jenže ono nejde pouze o návrat do „sexuální" kondice! Ochablé svalstvo pánevního dna může vést k dalším zdravotním komplikacím. Dobře známou komplikací je inkontinence, neschopnost zadržovat moč. Ochablé pánevní svalstvo může vést rovněž ke vzniku hemoroidů či různých gynekologických obtíží.

Svalstvo dna pánevního lze rehabilitovat relativně velmi snadno. Doporučujeme vám Kegelovy cviky: První sada cviků se týká svěračů okolo močové trubice. Trénink provádíme tak, že si představujeme, jako bychom chtěli zadržet moč. Pokud se nám představa nedaří, je možné počkat, až se dostaví skutečná potřeba močit a poté při močení zkoušet nejprve proud moči zastavit a pak opět povolit.

Druhá oblast cviků se týká oblasti konečníku. Cviky se provádí pomocí svírání a povolování svěračů konečníku. Třetí oblast se týká poševního vchodu. Tato oblast je asi nejnáročnější na představu, většinou pomáhá masturbace. Masturbace je vhodná k obnovení znecitlivělých nervových zakončení. Jako nový začátek sexuálního života po porodu je velmi příhodná, protože si žena dokáže regulovat stimulaci. Partner při sexuální stimulaci někdy nedokáže dobře odhadnout bolestivost, způsobenou možným přetrvávajícím zraněním.

Svírání a povolování svalů dna pánevního ve všech třech oblastech (v oblasti močové trubice, poševního vchodu a konečníku) lze procvičovat neustále - vestoje, vleže, vsedě, při chůzi. Opakuji, že se nejedná o cvičení, které vede pouze k větší vzrušivosti. Rehabilitační cvičení pánevního dna má účinky jak léčebné, tak preventivní. V neposlední řadě také vede k posílení dolní poloviny těla. Ta je vlivem civilizace trvale zanedbávána oproti horní polovině, která je zase přetěžována. Jen tak na okraj, víte, že aktivace dna pánevního také pomáhá odstranit chronické bolesti hlavy?

B. Biologicky podmíněná rozdílnost sexuální touhy

Do určité míry je rozdílnost sexuální touhy před a po porodu dána biologicky. Hormon prolaktin, který se uvolňuje během kojení, sexuální touhu tlumí. Také rodidla (pohlavní orgány) se musí nejdříve zahojit. Některé ženy navíc uvádějí, že jejich pochva je po porodu větší či méně pružná nebo že méně vlhne. Část těchto problémů je poměrně snadno odstranitelná. Vlhnutí se dá nahradit lubrikačními gely a pružnost lze do určité míry ovlivnit posílením svalů dna pánevního. Problém se zvětšením vagíny (pochvy) je složitější. Jedná-li se opravdu o zvětšení a malou pružnost, jedinou možností je chirurgický zásah. Vždy je ale třeba pečlivě rozlišit, zda nejde například o nedostatečnou stimulaci partnerem. Je také nutné vyloučit nedostatečnou citlivost v důsledku poranění při porodu, protože té lze znovu dosáhnout právě výše uvedenými cviky a rehabilitací. Někdy je příčina problému spíš na straně muže, například pokud má erektilní dysfunkci (poruchu erekce).

C. Psychosociálně podmíněná rozdílnost sexuální touhy

Sexualita ženy jako taková - rušivé myšlenky Sexualita žen je obecně daleko komplikovanější než sexualita mužská. Některé ženy mají biologicky vrozenou sexuální touhu, která neochabne ani po porodu. Některé však nejsou biologicky takto naprogramovány a k tomu, aby se sexuálně vzrušily, se také potřebují kognitivně (myšlenkově) přeladit. Aby například erotická stimulace mužem (hlazení, líbání...) byla vnímána vzrušivě, musí žena zapomenout na nepatřičné starosti. Musí zahnat myšlenky na to, co v tuto chvíli její dítě dělá, zda se nedusí či nemá hlad, jestli ji nebude soulož bolet. Měla by se přestat zaobírat obavou, co když jí během sexu vyteče mléko, nebo co udělá, když se dítě probudí. Myšlenky se mohou honit hlavou a pak je značně obtížné sexuálně se vzrušit. Také tělesně je žena po porodu jiná. Někdy nemusí být spokojená s kily navíc, nebo se třeba stydí. Mužům většinou stačí erotický podnět a dostaví se vzrušení. K tomu, aby žena dokázala vnímat podnět jako erotický, nestačí pouze podnět samotný. Je třeba se přeladit emočně, z mateřské lásky se na chvíli přenést také k lásce k partnerovi. Zejména je ale nutné přeladit se kognitivně - myšlenkově. Začít eroticky vnímat, myslet, fantazírovat, celou svoji pozornost věnovat erotickému podnětu. Umět zahnat rušivé myšlenky a vrátit se zpět k těm erotickým.

Problematika spojená s časem. Po porodu se páry setkávají často s tím, že prostě na sex nemají čas. Ženy bývají nevyspalé, utahané, když už dítě spí, jsou rády, že mohou také. Po určitý časový úsek je tahle situace normální, dvojice se musí se svým novým tvorečkem nejprve sžít. Toto období také znamená nutnost věnovat se přerozdělení povinností a přeskupení volného času.

Je třeba si uvědomit, že dítě by se nemělo stát prioritou vašeho manželství či partnerství. Partnerský vztah je třeba chránit, pečovat o něj a sexualita k tomu neodmyslitelně patří. Dítě ke svému zdravému vývoji nepotřebuje pouze lásku matky a lásku otce, ale také potřebuje cítit lásku mezi nimi. Pak intuitivně chápe to, že bylo z lásky zplozeno.

Když nechce muž - Madonin komplex

U některých párů, kdy muž asistoval u porodu, se stává, že na nějakou dobu přestává sexuální touhu pociťovat muž. Některé prameny tento jev popisují jako tzv. Madonin komplex. Žena je najednou vnímána pouze jako rodička a partner má problém pohlížet na ni jako na milenku. Pokud vycházíme z tradice, pak je pravda, že muži k porodům dříve nepatřili. Jenže dřív žila komunita mnohem těsněji při sobě a ženy mívaly silné citové pouto nejen ke svým mužům, ale také k ženám své rodiny v tom nejširším slova smyslu.

Nyní, kdy se porod institucionalizoval, je pro rodičky velmi důležité, aby u sebe v cizím prostředí nemocnic měly někoho blízkého. Otázkou zůstává, zda jsou všichni muži na asistenci u porodu stavěni, zda je původní biologické a tradiční uspořádání nechránilo před traumatem.

K podobnému problému dochází také u dvojic, kdy jeden z partnerů vážně onemocní a ten druhý o něj pečuje. Je velmi obtížné se z pečovatele stát milencem a naopak. Ale podobně jako v jiných problematických oblastech i zde je problém řešitelný zejména vzájemnou komunikací o svých potřebách, pocitech, myšlenkách…

Proč je tak důležité znovu se začít milovat?

Sexualita je jednou ze čtyř oblastí párového soužití, kde se pár musí naučit vyjednávat a dojít k určitému konsensu, k určité dohodě či shodě. Dalšími oblastmi jsou finance, trávení volného času a výchova dětí. Mnoho dvojic udává, že v ostatních třech oblastech panuje naprostá shoda, jen ten sex jim trochu drhne... Takové partnerství lze označit jako vztah, který je "technicky" v pořádku. Po "technické" stránce vše funguje, existuje shoda v relativně méně emočně náročných tématech. Sexualitu nelze redukovat pouze na genito -genitální styk (styk pohlavními orgány). Jedná se o zónu, která zahrnuje celého člověka s jeho emocemi, náladami, touhami a vášněmi. Sexualita vyžaduje intimitu. Intimita vyžaduje lásku, touhu sdílet s tím nejbližším to nejdůležitější, exkluzivitu - chuť sdílet některá témata pouze a jenom s milovaným partnerem. Sexualita zahrnuje intimnosti jak fyzické, tak duševní. Vzájemné sdílení pocitů, radostí i starostí k sexualitě patří.

Mgr. Kateřina Hollá, www.babyweb.cz

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama