reklama
 

„Učíme se řešit problémy, které teprve přijdou,“ prohlašují studenti gymnázií PORG

Nedostatečná komunikace, neochota ke vzájemné spolupráci a kooperaci, despekt k ostatním – tyto nedostatky současného světa jsou hlavním tématem studentské konference PORGMUN pořádané pražskými studenty. Ta si dává za cíl naučit mladé lidi spolu komunikovat a vést dialog, bez ohledu na jejich názor či zaujetí. Studenti se učí diskutovat, nalézat zásadní otázky současného světa, rozpoznávat klíčové problémy a následně je řešit.

Foto: archiv PR

Letošního ročníku PORGMUNu se zúčastní téměř 250 delegátů ze zemí po celém světě, jmenovitě z Německa, Španělska, Turecka a například i Izraele. Čtyřdenní konference se koná od 21. do 24. března v Parlamentu České republiky pod záštitou jejího předsedy a následně na Anglo-americké univerzitě na Malé Straně.

Je jednou z mnoha světových MUN (Model United Nations) konferencí, které simulují fungování Organizace spojených národů. Studenti společně řeší mezinárodní otázky a debatují o globálních problémech, které se projednávají na zasedáních OSN.

Každý delegát reprezentuje určitou zemi v jednom z 11 výborů. V jednotlivých výborech poté studenti projednávají konkrétní situace odehrávající se v současném světě a navrhují vlastní řešení. S výsledným dokumentem-rezolucí, formulující řešení daného problému, musí souhlasit většina delegátů. "Chceme být schopní řešit globální problémy. K tomu potřebuje člověk umět jasně definovat své názory, prosazovat je a diskutovat o nich tak, aby mu ostatní rozuměli. Politika vyžaduje spoustu schopností a zkušeností, kterým se na konferenci učíme," říká hlavní organizátor Šimon Olmer. "Věříme, že svět posuneme dopředu kooperací, ne konkurencí. Proto budujeme širokou globální komunitu mladých, aktivních lidí, kteří se nebojí dialogu a snaží se zasadit o změnu," dodává.

Celou událost pořádají žáci pražských gymnázií Nový PORG a PORG Libeň. Organizační tým čítá téměř 40 lidí a příprava akce trvá téměř celý rok. "Máme minimální rozpočet a vše děláme v našem volném čase. Jsme ale přesvědčeni, že děláme dobrou věc. Snažíme se vzbudit vzájemné porozumění, aby spolu lidé lépe vycházeli a společně se zabývali důležitými otázkami naší doby," vysvětluje další organizátorka Barbora Lišková.

Co jsou to konference MUN?

MUN (Model United Nations) jsou modelové konference Organizace spojených národů, na nichž se scházejí studenti středních a vysokých škol, aby si vyzkoušeli práci světových diplomatů. Při nich si zlepšují přehled o současném dění ve světe a osvojují si schopnosti, které využijí v budoucím profesním životě. Také se učí mluvit před lidmi, hájit své názory a skrze spolupráci docházet ke konkrétním závěrům a výsledkům, při čemž si zdokonalují své jazykové znalosti.

Ačkoliv tato alternativní forma výuky, kterou někdy (jako v případě PORGMUNu) organizují sami studenti, vznikla již ve 20. letech minulého století v USA, do Česka se dostala teprve nedávno - v roce 2009. Prvního ročníku PORGMUNu v roce 2013 se zúčastnilo pouze 50 českých studentů, postupně se však posunul ze školní tělocvičny až na Magistrát hlavního města Prahy či do Parlamentu České republiky a pravidelně se na něj sjíždí téměř 300 studentů z celého světa.

Konference trvá čtyři dny - letošní ročník začíná 21. března končí 24. března. První den se koná zahajovací ceremonie s uvítacími proslovy a přednáškami politiků a expertů na mezinárodní otázky, která bude letos v Parlamentu ČR. Po zahájení je pro zahraniční účastníky připravená prohlídka Prahy, která jim má představit českou kulturu. Večer se koná galavečeře pro všechny delegáty, hosty a organizátory konference.

Druhý a třetí den se účastníci rozdělují do jednotlivých komisí, kde projednávají možná řešení daných sporů a vytvářejí rezoluce. Témata jsou velmi rozmanitá, od Boko Haram v Africké unii po teritoriální krizi v Arktickém moři v Politickém výboru. Účastníci se na debatu musí připravit, před konáním konference musí formulovat stanovisko jim přiděleného státu a také návrhy rezolucí, o kterých se bude diskutovat. V komisích se také konají přednášky od expertů na projednávaná témata, např. od Petra Pavla, bývalého předsedy generálního štábu NATO. Poslední den završuje závěrečná ceremonie, pořádaná pod záštitou hlavního města na magistrátě.

Studenti gymnázií Nový PORG a PORG Libeň se letos rozhodli pro téma "Eliminating Fear: Conflict and Bias as Part of Dialogue", aby se vymezili vůči populismu a naučili se řemeslu politiky. Letošní konference je založena na přesvědčení, že lidé by se měli aktivně zapojovat do společenského dění už ve svém mládí, aby se zajistilo, že budoucí generace budou mít vztah k politice a budou schopny vést produktivní dialog.

Dcera Madonny se při natáčení reklamy svlékla donaha. Klip propaguje rozmanitost | Video: Desigual
reklama
reklama
reklama