reklama

Porodnost prudce klesá. Kdo za to může? Stát!

Přestože devět z deseti Čechů stále vnímá rodinu jako základ státu, porodnost klesá. Tento trend považuje za celospolečenský zvlášť závažný problém drtivá většina veřejnosti. Příčinu vidí lidé ve špatné finanční situaci mladých rodin (30 % respondentů) a v jejich nedostatečné sociální podpoře (25 % respondentů). Vyplynulo to z exkluzivního průzkumu společnosti SANEP.

Miminko
Miminko | Foto: Profimedia.cz

Přestože devět z deseti Čechů stále vnímá rodinu jako základ státu, porodnost klesá. Tento trend považuje za celospolečenský zvlášť závažný problém drtivá většina veřejnosti.

Příčinu vidí lidé ve špatné finanční situaci mladých rodin (30 % respondentů) a v jejich nedostatečné sociální podpoře (25 % respondentů). Vyplynulo to z exkluzivního průzkumu společnosti SANEP.

Jak se ukázalo, téměř devět desetin lidí se domnívá, že v ČR neexistuje dostatečná vládní rodinná politika. Přesto drtivá většina Čechů stále považuje rodinu za nejdůležitější součást zdravé a fungující společnosti. Celkem 80 % lidí potom míní, že by měl stát věnovat zvýšenou pozornost problémům stárnutí populace.    

Konzervativní vnímání rodiny trvá, ale...

Podle informací Českého statistického úřadu z roku 2011 je míra rozvodovosti dlouhodobě velmi vysoká (46 % manželství). Přesto Češi stále vnímají rodinu jako základ státu, potažmo společnosti a ideál partnerského soužití.

Do jisté míry tak lze říci, že za vysokou rozvodovostí stojí konfrontace zažitých hodnotových představ o manželství a reálného partnerského soužití, které naráží na složitosti v oblasti mezilidských vztahů.

Svědčí o tom i výsledky průzkumu týkajícího se partnerské nevěry. V něm drtivá většina respondentů přiznala, že by rozvodům mohl zabránit dostatek tolerance a vzájemného pochopení.

Málo jistot, málo dětí

Je zřejmé, že snižující se porodnost přímo souvisí s řadou jevů a vlivů, mezi něž patří ekonomické problémy mladých rodin, snižující se sociální jistoty v kombinaci s nedostatečnou prorodinnou politikou i chatrnost partnerských svazků a s ní výše zmíněná vysoká rozvodovost.

  • 29 % respondentů považuje za hlavní důvod klesající porodnosti špatnou finanční situaci mladých rodin
  • 24 % lidí vidí hlavní příčinu v nedostatečné sociální podpoře rodin s dětmi
  • 16 % dotázaných považuje za důvod kariérismus, tedy preferování osobního vzestupu a prospěchu před úskalími rodinného života
  • 10 % lidí považuje za důvod velké náklady spojené s výchovou dětí
  • 9 % dotázaných vidí jako hlavní příčinu obavy z budoucnosti v době ekonomické krize
  • 0,5 % dotázaných charakterizuje jako důvod špatnou dostupnost předškolních zařízení

Za všechno může stát!

Výraznější pokles porodnosti potvrzují také oficiální čísla Českého statistického úřadu. Podle nich se loni narodilo o 8 500 dětí méně než v roce 2010, přičemž sestupný trend trvá už od roku 2008. V důsledku klesající porodnosti a rostoucí délky života populace jako celek stárne: je tedy více budoucích důchodců a méně potenciálních pracovníků, kteří je budou živit. Poroste tak zátěž státních rozpočtů, což poutá k problému pozornost evropských politiků a odborníků.

Drtivá většina Čechů vidí jako viníka nastalé situace stát. Podle jejich názoru by měl jednoznačně věnovat větší úsilí problémům, které jsou důvodem snižující se porodnosti (90 % respondentů). Přestože jde o závažný celospolečenský problém (85 % respondentů), konstatují, že v ČR neexistuje dostatečná vládní rodinná politika (85 % respondentů).

Jaký je váš názor? O tom můžete diskutovat pod článkem a hlasovat v naší anketě.

Chystá vláda super úřad na sledování lidí? Je to klíč k řešení epidemie? | Video: Martin Veselovský, DVTV
reklama
reklama
reklama