reklama

Polidštili jsme opici - a co porodnictví?

Mgr. Michaela Mrowetz, klinická psycholožka, psychoterapeutka a soudní znalkyně, právě zpracovává dlouhodobý výzkum Podpora rané vazby mezi matkou a dítětem v českém porodnictví. Co zjistila?

Porod
Porod | Foto: Profimedia.cz

Mgr. Michaela Mrowetz, klinická psycholožka, psychoterapeutka a soudní znalkyně, právě zpracovává dlouhodobý výzkum Podpora rané vazby mezi matkou a dítětem v českém porodnictví. Co zjistila?

Michaela Mrowetz pravidelně publikuje, autorsky se podílela na knize Bonding - porodní radost. Nabízí kurzy předporodní psychologické přípravy, přednáší, pořádá semináře. Podporuje přijetí starodávné tradice, která dostala v posledních letech moderní název bonding a podle níž patří dítě po porodu k matce. Dlouhodobě spolupracuje s porodnicko-gynekologickou klinikou FN Ostrava a se sdružením Babyklokánci. Je matkou dvou synů. V rozhovoru pro Softfórum se zaměřila právě na bonding - budování láskyplného vztahu mezi matkou a dítětem.

Můžete termín bonding vysvětlit?

Bonding znamená v doslovném překladu lepení. Jde o budování emočních vazeb mezi dítětem a matkou. Ze všech lidských vazeb je totiž vztah matka-dítě jedním z nejsilnějších. Mateřské pouto se začíná vyvíjet už v průběhu těhotenství, hned v prvních hodinách po porodu, kdy je dítě poprvé v jiném než děložním kontaktu s matkou, pak dochází přímo k hormonálnímu výbuchu. Produkce oxytocinu je na maximu. Díky tomu jsou matka a dítě skvěle a neopakovatelně hormonálně nastaveni na to, aby se do sebe navzájem zamilovali. Také kontakt kůže na kůži usnadňuje emocionální a fyziologickou adaptaci. Přesto narážím opakovaně na to, že samotným maminkám často chybí trpělivost. Dokonce jim bonding může být po určité době nepohodlný až nepříjemný.

Mamince je nepohodlné její vlastní miminko?

Ano, vychází to z rodičovské nevyzrálosti. Čím jsme zralejší, tím méně nás přizpůsobení se dětem omezuje. Jde o to, abychom lidem ukazovali, že být s dětmi je normální. I když je to hned po porodu.

Jak vidí bonding porodníci?

V posledních patnácti letech prostory většiny porodnic prodělaly proměnu směrem k domáčtějšímu stylu. Také doprovod u porodu - i když za úplatu a většinou pouze jedna osoba - se stal téměř normou. Jde však jen o vnější změny.

Přístup personálu prošel změnou minimální. Přitom právě on představuje nejdůležitější aspekt zlidštění porodnictví. Nerozhodují obrázky na stěnách nebo barva dlaždiček, ale chování personálu u porodu. Jeho změna je mnohem náročnější a komplexnější než interiérové dekorace.

Jak si vysvětlujete neochotu zdravotníků ke změnám?

Samotný porod je pro ně velmi zatěžující. Rodící žena se díky utlumení činnosti neokortexu chová instinktivně a „nekulturně": hlasitě se projevuje a její reakce jsou často iracionální. Zdravotníci, vědomi si zodpovědnosti za výsledek porodu, volí různé strategie reagování. Často nabízejí analgezii, urychlení porodu či jiné intervence, kterými se snaží porod dovést k rychlému a zdárnému konci. Žena ale v tuto chvíli potřebuje mnohem více emoční přijetí, podporu a ubezpečení, že si vede dobře. Vzniká tak paradoxní situace, kdy každý mluví jiným jazykem: rodička instinkty a personál racionálně.

Zdravotníci jsou pak chováním rodičky frustrováni, mají pocit, že nespolupracuje, a mnohdy na to bohužel reagují až agresivně. Na vině může být i jejich osobní podvědomá konfrontace s nezpracovanými zkušenostmi z nezvládnutých emočních situací, například při vlastním či partnerčině porodu. Otevřené emoční rány se tak předávají dál. Tuto situaci je třeba měnit a změnit.

zdroj: respektkporodu.cz

Kde se dobře rodí?

  • Zemí s porody tradičně situovanými do domácího prostředí, je Holandsko. Téměř třetina všech porodů se odehrává doma.
  • V Británii je možné rodit v porodnici nebo pouze s porodní asistentkou na oddělení bez vyšetřovacích nástrojů a techniky. Teprve v případě komplikací je rodička okamžitě převezena na operační sál.
  • Ve Švédsku, pokud je vše v pořádku, můžete odejít už dvě hodiny po porodu domů. Pokud zůstáváte déle, dostanete pokoj pro sebe, miminko a otce dítěte.
  • V Německu se provádějí ambulantní porody pod dohledem porodních asistentek, kdy rodička několik hodin po porodu odchází domů. Složitější porody mají zázemí s několikadenním pobytem rodičky s dítětem podle potřeby. 

Potřebuju se zpovídat jako člověk, lidi na balkóně sbírám jako Pokémony, říká Třeštík | Video: DVTV
reklama
reklama
reklama