reklama

Co naučí vaše děti ve skautu? Věřit v Boha!

Hledat v životě vyšší hodnoty než materiální, ideálně spojené s vírou v Boha. Být věrný své vlasti. Chovat se k ostatním lidem i k přírodě s úctou a láskou. Rozvíjet svou osobnost.

Skaut
Skaut | Foto: Profimedia.cz

Hledat v životě vyšší hodnoty než materiální,ideálně spojené s vírou v Boha. Být věrný své vlasti. Chovat se k ostatním lidem i k přírodě S úctou a láskou. Rozvíjet svou osobnost.

Tyto zásady shrnuje skautský slib, který zní: Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním. Skaut může ukončit slib dodatkem: K tomu mi pomáhej Bůh.

Skautský zákon

  • Skaut je pravdomluvný
  • Skaut je věrný a oddaný
  • Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
  • Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
  • Skaut je zdvořilý
  • Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
  • Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
  • Skaut je veselé mysli
  • Skaut je hospodárný
  • Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích

Od idejí k praxi

Jak naplňují ideály skautského hnutí jeho nejmladší členové zvaní vlčata a světlušky, tedy děti školního věku? Podívejme se na prestižní zkoušky, které skládají holčičky a kluci - u skautů jsou totiž oddíly rozděleny podle pohlaví. Zkoušky jsou pro obě pohlaví stejné, jen mají jiné poetické názvy.

Holčičky se třeba vydávají na stezku Po Sluneční lucerně. Jak to vypadá? „Odpojím na šest hodin od svého roje. Po třech hodinách zanechám Velké světlušce vzkaz na domluveném místě. Nesmím být viděna ostatními světluškami. Ze svého pobytu mimo roj napíšu krátký zápis nebo nakreslím obrázek z pozorování okolí. Vydám se spolu s další světluškou na cestu dlouhou 5 km. Půjde s námi také Velká světluška nebo Jitřenka. Na cestě budeme nejvýše 8 hodin.

Potřebuji zakreslit svou cestu pomocí pochodového filmu, zaznamenat si, která zvířata, ptáky a ryby cestou uvidíme, nakreslit obrysy 5 rostlin a 5 stromů, které cestou uvidíme, vyrobit jednoduchý výrobek z přírodnin, složit o cestě krátkou básničku nebo písničku, neptat se Velké světlušky nebo Jitřenky na cestu či jiné úkoly. Večer navštívím opuštěné místo, které mi určí Velká světluška. Z této návštěvy přinesu důkaz."

Kluci jdou stezkou Po Mauglím mezi vlky. Zkouška Život bez světla vypadá takto:  „Strávím v džungli hodinu jako slepý had. Půjdu se zavázanýma očima za ruku společně s Akélou nebo jiným starším vlkem lesem a budu poznávat přírodu pomocí hmatu a sluchu. Nakonec o všem, co jsem nahmatal, slyšel a zažil, nakreslím velký obrázek."

Idealisté, snílci, nebo fanatici?

Na skautské hnutí existují protichůdné  názory. Pro jedna jsou skauti nádherní lidé, kteří své ideje realizují ve skutečném životě. Druzí je považují neškodné a naivní snílky, jenž trochu zaspali svou dobu. A třetí? Pro ty představují zkostnatělé náboženské fanatiky, uměle oddělující muže a ženy v rámci naivní představy zachování nedotčenosti. Co si o skautech myslíte vy? Hlasujte v naší anketě a diskutujte pod článkem!

zdroj: krizovatka.skaut.cz

Čeští skauti a švédský král

Celkem 40 000 teenagerů různých národností, vyznání i barvy pleti se sešlo na světovém skautském Jamboree ve Švédsku. Nechybělo mezi nimi ani 280 Čechů.

Ti si třeba prohlédli opravdový švédský tábor, účastnili se workshopu o obnovitelných zdrojích a vyzkoušeli vodní zorbing. Na oplátku Češi nabídli ostatním zážitkovou hru o totalitním režimu a workshop na téma povodně. Největším zážitkem pro ně ovšem bylo setkání se švédským králem Karlem XIV. Gustavem, který je také skaut.

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama