reklama

Aplikace Predibirth pomáhá ženám při porodu

Práce porodníků se dosud nezřídka potýká s rizikem při porodu vedoucí k nutnosti použití vakuové extrakce nebo C-sekce, tedy císařského řezu. Počítačová technologie by mohla lékařům pomoci takové případy předem odhadnout, o což se snaží simulátor Predibirth.

Francouzský tým lékařských odborníků na France's Université Paris Sud v čele s Olivierem Amim nedávno představil softwarovou aplikaci Predibirth předvídající průběh porodu na 3D modelu dle starých snímků magnetické rezonance od žen, které již odrodily.

 

Snímky aplikace správně vyhodnotila 13 ze 24 zkoumaných osob jako nenáchylných k žádným potížím. Šest dalších žen, které byly označeny za „kandidátky" na komplikovaný porod, musely projít císařským řezem, stejně jako dvě ženy další, jejichž porod byl odhadnut jako „středně příznivý". V té samé kategorii se ocitla trojice, na jejichž dítě bylo nutno osvobodit vakuovou extrakcí.

"Naše simulace se zdá být velkým pokrokem oproti pelvimetrii," prohlásil Ami. S tímto virtuálním softwarem porodu, většina C-sekcí bude moct být plánována, nikoliv použita krizově a složité instrumentální extrakce v blízké budoucnosti zmizí.

Britové jsou u vytržení ze znovuobjevených záběrů královny. Stačilo jedno slůvko | Video: Martin Krepindl
reklama
reklama
reklama