reklama

Alarmující čísla: třetina maturantů ohrožena rakovinou!

Pokud dnešní studenti nezmění stávající životní styl, hrozí čtvrtině patnáctiletých rakovina - a ve skupině osmnáctiletých dokonce každému třetímu.

Student kouří
Student kouří | Foto: Profimedia.cz

Pokud dnešní studenti nezmění stávající životní styl, hrozí čtvrtině patnáctiletých rakovina - a ve skupině osmnáctiletých dokonce každému třetímu.

Vyplynulo to průzkumu rizikových onkologických faktorů, který mezi studenty českých středních škol provedla letos agentura J.L.M. Průzkum se konal v rámci osvětové akce Rakovina není náhoda, která probíhá s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR od ledna 2011, a jíž se dosud zúčastnilo více než 3000 studentů.

Rizikové faktory

Respondenti vyplňovali dotazník s otázkami týkajícími se kouření, obezity, konzumace alkoholu a tuků, nadměrného opalování, nechráněného pohlavního styku a výskytu onkologických onemocnění mezi přímými příbuznými.  Obsah a hodnocení otázek byly konzultovány s ředitelem Masarykova onkologického ústavu a předsedou České onkologické společnosti prof. MUDr. Jiřím Vorlíčkem, CSc. Výsledky jsou zarážející.

Kouří, jedí tučné a pijí alkohol

Ukázalo se, že mladí Češi ve věku 15 - 18 let jsou významně vystaveni působení řady rizikových faktorů způsobujících onkologická onemocnění nebo přispívajících k jejich vzniku. Pokud se nerozhodnou k úpravě svého životního stylu, je vysoce pravděpodobné, že každý čtvrtý dnešní patnáctiletý a každý třetí dnešní osmnáctiletý onemocní v průběhu života rakovinou.

Hlavními riziky, jimž se čeští středoškoláci dobrovolně vystavují, jsou kouření, konzumace tučných jídel a alkoholu a podceňování ochrany kůže před slunečním zářením.

Pravidelně kouří skoro třetina středoškoláků (28 %), každý pátý chlapec a každá dvacátá dívka mají nadváhu, drtivá většina (80 %) se v dosavadním životě nejméně jednou spálila na sluníčku tak, že se jim sloupala kůže, čtyři z pěti středoškoláků jedí až dvakrát týdně uzeniny nebo smažená jídla, téměř každý druhý vypije za týden dvě až tři piva, případně stejný počet „panáků" či skoro půl litru vína.

Konkrétní čísla

  • Kouření: Pravidelně kouří 28 % středoškoláků, u chlapců je počet kuřáků vyšší (31 %, dívky 26 %). Kuřáků přibývá s věkem - kouří 24 % patnáctiletých, ale už 33 % sedmnáctiletých.
  • Obezita: BMI vyšší než 25 má 10 % dotázaných, ale u chlapců má nadváhu skoro každý pátý respondent (chlapci 18 %, dívky 6 %).
  • Slunce: Čtyři pětiny dotázaných uvádějí, že se v dosavadním životě nejméně jednou spálili, až se jim sloupala kůže. Zajímavé je, že zatímco patnáctiletí odpovídají ano v 78 %, u osmnáctiletých je to už 88 % dotázaných.
  • Tuky: Uzeniny nebo smažená jídla měli v uplynulých třech dnech čtyři z pěti středoškoláků, přičemž znatelně víc konzumentů nezdravých potravin je mezi chlapci (86 %) než dívkami (77 %).
  • Alkohol: Téměř polovina dotázaných studentů uvádí, že v uplynulém týdnu vypila 2-3 piva nebo skoro půl litru vína případně 2-3 odlivky destilátu. Velice znepokojivé je nejen zjištění o vysokém počtu středoškoláků konzumujících značné dávky alkoholu, ale zejména rychlý nárůst tohoto zlozvyku s věkem - zatímco mezi patnáctiletými přiznává uvedenou konzumaci každý třetí dotázaný (33 %), u osmnáctiletých už je to dvojnásobek (64 %)
  • Rakovina v rodině: Odpověď na otázku, zda někdo z příbuzných v první linii onemocněl rakovinou, potvrzuje všeobecně známé statistické údaje o celkové incidenci onkologických onemocnění.
  • Nechráněný sex: Kladné odpovědi na otázku, zda respondent už někdy měl pohlavní styk bez kondomu, očekávatelně rostou s věkem (52 % u osmnáctiletých proti 18 % u patnáctiletých), pozoruhodné je, že ano odpovídá výrazně víc dívek (38 %) než chlapců (25 %).

zdroj: VZP ČR, jlmpraha.cz

Vyhodnocení grafu

  • Méně než 40 bodů - dobrá šance vyhnout se onkologickému onemocnění
  • Více než 40 bodů - zvýšené riziko onkologického onemocnění, pokud nedojde k úpravě životního stylu 
  • Více než 70 bodů - vysoké riziko onkologického onemocnění, pokud nedojde k okamžité úpravě životního stylu

Tereza Těžká: Je nás pět, mám třikrát víc lásky i trápení. Je mýtus, že nežárlíme | Video: DVTV, Daniela Písařovicová
reklama
reklama
reklama