reklama

Proces se Saddámem: otázky a odpovědi

Kým je Saddám souzen? Stojí před Iráckým speciálním tribunálem, který původně v roce 2003 zřídila Američany vedená okupační správa. Podle nového statusu, který vstoupil v platnost minulý měsíc, je soud ustaven rozhodnutím prozatímního iráckého parlamentu. Soud má dva senáty složené z pěti soudců. Kromě Rizgara Muhammada Amina, který předsedal prvnímu slyšení 19. října, nebyli ostatní soudci jmenováni, ani ukázáni v televizi.

Kdo připravoval obvinění?
Tribunál má dvacet vyšetřujících soudců vedených hlavním vyšetřovatelem. Ti jsou zodpovědní za shromažďování důkazů. O tom, zda jsou sesbírané důkazy dostatečné pro zahájení procesu, rozhoduje soud.

Kdo obhajuje Saddáma?
Tým Husajnových obhájců vede Chalíl Dulaimí, Iráčan, který nemá s procesem tohoto typu, ve kterém jsou souzeny zločiny proti lidskosti, žádné zkušenosti. Obhajobu se proto na poslední chvíli rozhodl posílit bývalý americký ministr spravedlnosti Ramsey Clark, který už se podílel na obhajobě Slobodana Miloševiče.

Může se Saddám odvolat, bude-li shledán vinným?
Ano, tribunál má devítičlenný odvolací senát, kterému předsedá šéf celého tribunálu. Tresty musejí být vykonány do třiceti dnů od okamžiku, kdy byly vyčerpány všechny možnosti odvolání.

Bude moci Saddám sám prezentovat důkazy o své nevině?
Právní zástupci obou stran mohou klást otázky pouze prostřednictvím soudce. Toto opatření má zabránit tomu, aby se mohl Husajn pustit do ničím neomezené sebeobhajoby, jak to před tribunálem v Haagu předvedl bývalý jugoslávský prezident Slobodan Miloševič.

Uvidí Saddám oběti svých zločinů?
V soudní síni je zástěna, která bude chránit anonymitu některých svědků. Přihlížející budou moci proces pozorovat zpoza bezpečnostního skla. Televizní přenos se 19. října vysílal s dvacetiminutovým zpožděním.

Jak dlouho proces související s masakrem v Dudžailu potrvá?
To není možné předpovědět. Obhájci Saddáma požadovali minimálně tři měsíce na studium spisu. Odborníci očekávají, že v procesu se neodehraje nic zásadního před parlamentními volbami plánovanými na 15. prosince. Nejčastěji se délka procesu odhaduje na několik měsíců. Stejnou dobu může zabrat, pokud se Saddám odvolá.

Melanie slaví 50 let. Tady jsou její největší maléry v úřadu první dámy USA | Video: Reuters, Associated Press
reklama
reklama
reklama