reklama

Proč se vracet k Asimovově Nadaci?

Dokončení rozhovoru

Takže vás boj s tradicí nelákal?

Já s tradicí ani bojovat nechtěl. Anglické slovo Foundation je totiž inherentně dvouznačné: znamená jak základnu, tak nadaci. A Asimov ho samozřejmě použil v obou slova smyslech. Terminus je naoko zřízen jako Encyklopedická nadace připravující Galaktickou encyklopedii, zároveň je ovšem skrytou základnou, z níž se do Galaxie bude šířit vědecký pokrok. Protože v češtině neexistuje slovo, v němž by se skrývaly oba významy, stojí překladatel před nelehkou  volbou: jeden význam musí obětovat aspoň v názvu; pak se mu už nabízejí jiné překladatelské strategie.

Dobrá, ale vraťme se. Proč tedy základna?

Pro Nadaci jsem se rozhodl ze tří důvodů. Prvním je již zmíněná překladatelská tradice, koneckonců i Neff v doslovu k Duně v roce 1988 mluví o cyklu Nadace. Druhým je jisté ozvláštnění - slovo Základna je obyčejné asi jako anglické base, Nadace nikoliv. Dost dobře si umím představit, že na Terminu by tento název používali už ze síly zvyku, i kdyby jim Hari Seldon po padesáti letech oznámil, že jsou spíš tou základnou.

A třetí důvod...

...je lingvistický a závažnější: angličtina je jazyk analytický, čeština flektivní. Jako překladatel musím odvodit i podobu přídavných jmen a tam bych se dostal do pasti jako Smékal. Tvary jako "základnovský letopočet" či "základnovské lodi" považuji za nešťastné, ba skoro směšné. Ač stejně jako Smékal častěji používám přívlastek neshodný, třeba letopočet Nadace, ponechávám si zadní vrátka v podobě slůvka nadační, které je dávno zavedené.

Proč jste se s Mladou frontou dohodl jen na překladu prvních tří dílů?

To je vcelku jednoduché: první tři díly jsou naprostou klasikou, jedním ze základních kamenů žánru. Další díly vznikly po více než třicetileté přestávce, autora museli hodně přemlouvat a na těch knížkách je to znát; čtvrtý díl ještě ujde, ale zbytek už je nastavovaná kaše. Jako čtenář jsem se nudil pár hodin. Jako překladatel bych se nudil několik měsíců - a to je nesnesitelná představa.

Blažek: Přišli jsme o 250 milionů, nikdo smoking nepotřebuje. Pro záchranu udělám vše | Video: Daniela Drtinová
reklama
reklama
reklama