reklama

Před 120 lety: 2. února 1886

Národní listy z úterý 2.února 1886 napsaly mimo jiné:

Třetí volební obvod v Praze. Vládní předloha ustanovuje, že tento třetí  volební okres v Praze budou od nynějška tvořiti: Malá strana, Hradčany, Josefov, Vyšehrad, Holešovice-Bubna.

Socialistický zákon, vládou dnes podaný, skládá se ze dvou částí: jedna obsahuje ustanovení proti veřejně nebezpečným socialistickým snahám; druhá ustanovení o soudech, které rozhodovati mají nad socialistickými provinilci.
Německé oddělení Červeného kříže zastavilo dnes svoji působnost a odevzdalo své nemocné Červenému kříži ruskému.

Vybraný článek v plném znění: 

Slůvko o penězích.

Předem podotýkáme, že nejedná se o peníze, uváděné každodenně před oči čtenářovy, a udržované v náležité evidenci pod záhlavím "Pražská bursa", nýbrž o peníze opravdové , jež zazvoní po případě o stůl či o podlahu. Drobné peníze totiž, nacházející se po delší dobu v oběhu, jak pozorováno bylo, vykazují v překvapujícím počtu stopy jakési destruktivní činnosti, jejíž účel, zejména při penězích měděných, jest tak naprosto nepochopitelný, že nelze než předpokládati, že spočívá jedině ve zvláštnosti povahy dotýčných pánů kazisvětů. Zejména čtyřkrejcary těší se v tom ohledu nemalé oblibě a pozornosti; vezmeme-li jen deset kusů této mince do rukou, bez výběru, jak maně se nahodí, shledáme, že jeden až dva z nich jsou buď provrtány, vroubkovány na pokrajích, nebo jinak "okrášleny", ano, některé z nich dokonce honosí se iniciálkami jména dotýčného rytce z ochoty dojista originelní spůsob k zvěčnění se, na nějž nepřipadl ani nebožtík Kyselák! Hned po čtyřkrejcarech přicházejí krejcary na řadu; nejčastěji objevuje se na nich takový defekt, že objem jich značně jest zvětšen, kdežto tloušťka naproti tomu bývá až na třetí díl své původnosti zmenšena, a ražení přiměřeně setřeno; takový krejcar může již něco vyprávěti, neboť jel přes něj celý železničný vlak. Jinak ovšem vykazují krejcary všecky možné jiné zkomoleniny a nedostatky, přivoděné jim nejrůznějšími spůsoby, svědčícími vesměs o neobyčejné v tom ohledu vynalezavosti jistých hlav provrtané peníze, stříbrné rovněž nenáleží k vzácnostem, než zde jest již patrný zlý úmysl, směřující k nabytí stříbrných pilin a kompetentní úřadové, jak známo, viděli se svého času nuceny, snížiti směnnou hodnotu provrtaných desítníků na tři, dvacítikrejcarů na sem a půl kr. r. č. Než, krom toho bývají tyto peníze jiným ještě spůsobem porušeny a znešvařeny; tu opatřeny jsou jakýmsi záhadným černým emailem, jenž jim dodává vzezření nad míru smutečného, onde zase jsou zohýbány, patrně rukou nějakého moderního Augusta Silného. Tato činnost porušování mincí musí v sobě patrně tajiti nějaký neobyčejný požitek a zvláštní půvab, jenž ne všem smrtelníkům jest pochopitelný a známý.

Lockdown je jediná šance. To, k čemu směřujeme, je smutné a tragické, říká Levínský | Video: Martin Veselovský
reklama
reklama
reklama