reklama

Před 100 lety: 2. února 1886

Národní politika z pátku 2.února 1906 napsala mimo jiné:

Volební reforma proti Slovanům. Z vládních snah o změnu volebního řádu do říšské rady vyklubává se čím dále tím zřetelněji úsilí, zabezpečiti především Němcům nepřiměřeně velký počet mandátů. Aby bylo patrno, jak rozumějí Němci spravedlnosti při rozdělování mandátů, dlužno uvést, že ze 118 mandátů, které mají připadnouti království Českému, žádají pro sebe 55, kdežto Čechům milostivě by přenechali 63, tedy pouze o 8 více. A přece Čechové čítají zde bezmála dvě třetiny všeho obyvatelstva a Němci pouze jednu třetinu. Němci by tedy podle vlády měli dostat takový počet mandátů, aby znemožněna byla slovanská většina na říšské radě.

Veliké výtržnosti při sepisování inventářů ve francouzských chrámech; mnoho osob zraněno. V pařížských kostelích došlo ke značným bouřím při předávání církevních statků státní správě.  Úřední jednání, jež mělo býti předsevzato na základě schváleného zákona o odluce církve od státu, bylo někde dokonce znemožněno. Zakročující vládní úředníci byli vypuzeni z kostela a stíháni namnoze až na ulici.

Vybraný článek v plném znění:

Prohrál 280.000 korun v hazardní hře.

Z Kološe se oznamuje: zdejší listy uveřejňují zprávu o hazardní hře, které minulé středy účastnili se v uzavřené místnosti kavárny "New-York" dva uherší magnáti s jistým arménským kupcem Az bejem. Hra trvala do 4. hod. z rána a arménský obchodník vyhrával při tom nepřetržitě, tak že jeden z obou magnátů pohrál všechny své peníze a byl nucen ve hře ustati. Druhý aristokrat, bývalý poslanec Mikuláš Bánffy, hrál s Arméncem dála a prohrál v celku 280.000 korun. Druhého dne učinila rodina hraběte Bánffyho s arménským kupcem následující pořádnost: zaplatila mu 100.000 korun na hotovosti, přepustila mu statek v ceně 40.000 korun a zajistila mu doživotní rentu v obnosu 1000 korun!

Lockdown je jediná šance. To, k čemu směřujeme, je smutné a tragické, říká Levínský | Video: Martin Veselovský
reklama
reklama
reklama