reklama

Povodňové stupně

Cesta skončila ve vodě.
Cesta skončila ve vodě. | Foto: Lubomír Světnička

Vodohospodáři rozeznávají tři stupně povodňového nebezpečí:

  • První stupeň (stav bdělosti) - Nastává při nebezpečí přirozené povodně, která vzniká, když voda dočasně nestačí přirozeným způsobem odtékat. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, činnost zahajuje hlásná a hlídková služba. Stav bdělosti nastává také v okamžiku, jsou-li na vodních dílech překročeny mezní hodnoty dané v povodňovém plánu.
  • Druhý stupeň (stav pohotovosti) - Vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň. Vyhlašuje se i při překročení mezních hodnot daných v povodňovém plánu a při snížení bezpečnosti vodního díla. Aktivizují se povodňové orgány (mj. povodňové komise) a další účastníci ochrany před povodněmi.
  • Třetí stupeň (stav ohrožení) - Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území, zahajují se nouzová opatření. Provádějí se také zabezpečovací a podle potřeby i záchranné práce nebo evakuace.
Chystá vláda super úřad na sledování lidí? Je to klíč k řešení epidemie? | Video: Martin Veselovský, DVTV
reklama
reklama
reklama