reklama
 
  • Wiki
  • Pohádky o dracích

Pohádkoví draci mají svůj prapůvod ve starověkých mýtech a křesťanských legendách. Mají částečně podobu plazů, ale liší se od nich mohutnými prackami. Zároveň jsou spojeni se zemí i s vzdušným prostorem díky velkým křídlům. Přisuzuje se jim nazelenalá nebo šedá barva jako mají plazi, někteří draci mají šupi
ny. Skoro všichni chrlí oheň, jsou děsiví a hrůzostrašní. Draci jsou symbolem zla, které má být poraženo.

Draci v mýtech a legendách

S drakem nejčastěji bojovali rytíři, kteří ztělesňovali odvážný odpor proti zlým silám. V křesťanství je drak symbolem neštěstí, války, pohromy a morové epidemie. Zabití draka znamenalo vítězství nad strachem. Odvážný hrdina často získal ruku krásné princezny, dívka byla mladá, krásná a nevinná. Toto téma se objevuje v mnoha starých bájích – Roland osvobodí Angeliku připoutanou ke skále pro draka Orcu, stejně jako svatý Jiří, který si podrobil draka v Lybii a získal princeznu Aju. (Příběh o svatém Jiří si přisvojila mnohá další města v Evropě, Jiří se stal ochráncem Anglie a stále jím zůstává, i když ho papež Jan XXIII. vyškrtl z kalendáře svatých). Draci také hlídali poklady v jeskyních. Kdo draka přemohl, získal z něj nadpřirozené schopnosti – ze srdce porozumění jazyku zvířat, když se pomazal dračí krví, stal se nezranitelným, dračí zuby ochraňovaly před veškerým zlem atd.

Pohádky o dracích

Evropské pohádky, v nichž vystupují draci, vznikaly ze starořeckých, starogermánských, keltských mýtů, biblických příběhů a artušovských legend. V antických bájích hlídal drak strom se zlatými jablky v zahradě Hesperidek, jiný v Kolchidě strážil Zlaté rouno. Germánský hrdina Siegfried získal poklad trpaslíků Nibelungů, přemohl draka Fafnira, strážce kouzelného prstenu, vykoupal se v jeho krvi, aby se stal nezranitelným. Udatný Tristan zabil draka a jako důkaz si vzal vyříznutý jazyk, který byl jedovatý a způsoboval mu muka. Vyléčila ho krásná Izolda. Draci v pohádkách mají stejný vzhled i vlastnosti, hrdinové a zápletky jsou stejné, vyprávění je přizpůsobeno dětskému čtenáři a publiku.

Sběratelé pohádek a jejich draci

Celou řadu draků najdeme v pohádkách známých německých sběratelů lidové slovesnosti bratří Grimmů. Jejich pohádkové knihy nám poskytují dobrou představu o původní podobě pohádek, a to i přesto, že v pozdějších vydáních oba sběratelé přece jen poněkud ustoupili požadavkům umělé literatury i nárokům dobově chápané křesťanské morálky. K poražení draka, který žije na Dračí hoře, dojde třeba v pohádce A byli dva bratři, kdy hodnému chlapci pomáhají s jeho úkoly zvířata (zajíc, lišák, vlk, medvěd a lev).

Draci v českých pohádkách

Také v díle českých pohádkářů najdeme mnoho pohádek o dracích. Nakladatelství Albatros vydalo v roce 2002 sbírku Nejkrásnější pohádky o dracích Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena. Jsou v ní více i méně známé pohádky Drak dvanáctihlavý, Tři selští synci a tři zakleté princezny, O rytíři Windrovi a paní Markétě, O dračí princezně, Princ Bajaja, Strýček drak, Tři bratři, O zajíci a draku, Drak sedmihlavec, Jedenáct draků a černá paní, Kráska a draci, Jan.

Princ Bajaja

Mezi nejznámější české pohádky o drakovi patří Princ Bajaja od Boženy Němcové. Pohádka byla také v roce 1971 zfilmována se slovenskými herci Magdou Vášáryovou a Ivanem Palúchem v hlavních rolích. Děj pohádky vypráví o mladém princi, který se po smrti rodičů vydal do světa. Průvodcem a rádcem mu byl mluvící kůň. Jednoho dne se zamiloval do krásné princezny Slavěny. Kůň mu poradil, aby se převlékl za chudáka, zavázal si jedno oko a dělal, že je němý. V tomto přestrojení šel požádat o místo zámeckého zahradníka. Zanedlouho se v království objevil drak a žádal princeznu. Bajaja si vzal svou zbroj a strašného draka zabil. Musel však slíbit, že o svém činu nikomu neřekne. Toho využil Černý rytíř, který jako vítěz požádal o princezninu ruku. Nakonec princezna svým srdcem poznala svého zachránce a dobro zvítězilo nad zlem.

Filmové pohádky o dracích

Také v současných českých i zahraničních pohádkových filmech se to draky jen hemží, např. Jak vycvičit draka (USA, 2010), Za humny je drak (Československo, 1982), Micimutr (ČR, 2011), Sněžný drak (ČR, 2013)a spousta dalších.

Související články

reklama
reklama
reklama