reklama

Otázka číslo 3: ROZPOČTOVÉ PRIORITY

Praha - Vážené čtenářky, vážení čtenáři, deník Aktuálně.cz Vám nabízí možnost vybrat si nového předsedu vlády.

Sice jen nanečisto, ale zato v předstihu před ostrými červnovými volbami.

Lídrů šestnácti stran jsme se za Vás zeptali: Jaké budou Vaše rozpočtové priority v návrhu rozpočtu na rok 2007? Byl by to jeden z vašich prvních úkolů ve funkci předsedy vlády.

ODPOVĚDI:

Zdenka Ulmannová, předsedkyně Rovnosti šancí:

"Rozpočtové priority rozhodně musí zohledňovat rodinu, péči o potomstvo, rovnost příležitostí na všech úrovních rozhodovacího i výkonného procesu. Posílila bych péči o životní prostředí a dopravu šetrnou k životnímu prostředí."

Václav Srb, předseda Koruny české:

"Zdravotnictví, školství, doprava. Přezkoumáme možnost zařazení některých kategorií nezaměstnaných do veřejně prospěšných prací."

Petr Cibulka, předseda Pravého Bloku

Odpověď zatím - i přes urgence redakce - Petr Cibulka nedodal.

Petr Hannig, předseda Strany zdravého rozumu

"Dopravní infrastruktura včetně renesance železniční dopravy a obnovy železničních tratí. Opravdová podpora malého a středního podnikání."

Pavel Dohnal, předseda strany Moravané

"Rozpočet na rok 2007 by byl prvním rozpočtem, který by začal respektovat devoluční proces přenášení kompetencí a finančních zdrojů z centra na nižší územněsamosprávné jednotky. Součástí tohoto procesu by byl přechod na spolkové uspořádání státu při současném zrušení finančně nákladných a ekonomicky nefunkčních 14 krajů. Předpokladem takového řešení je rozbití stávajícího prokorupčně centralizovaného přerozdělování státního rozpočtu (85 %) a v rámci nového rozpočtového určení daní přenesení 48 % celkových daňových výnosů na obce a města a 30 % celkových daňových výnosů na spolkové země. Těmto finančním zdrojům by také odpovídal přechod kompetencí na jednotlivé úrovně samosprávy."

Miroslav Tancoš, předseda Romské demokratické sociální strany

Miroslav Tancoš na on-line rozhovor - navzdory mnohokrát potvrzenému termínu - bez omluvy nepřišel, jeho mobilní telefon byl nedostupný. A stejně tak mobil místopředsedy strany; hluchý byl i telefon v kanceláři. Tancoš tudíž neodpověděl ani na redakční sadu otázek.

Ivan Fried, mluvčí Balbínovy poetické strany

"Balbínovci navrhují pro rozpočtové priority házet kostky. Určitě to bude spravedlivější než současný způsob handlování o státní rozpočet. "

František Zwyrtek, předseda politického hnutí Nezávislí

"Rozpočtové priority bych seřadil takto: otázka snížení nezaměstnanosti, podpora rodiny, doprava a kvalitní fungování veřejné správy včetně policie a soudnictví."

Jaroslav Rovný, pražský lídr České strany národně socialistické

"Jedná se o oblast mandatorních výdajů, především pokud jde o zdraví, bydlení a finanční zajištění na stáří a bezpečnost občanů.Dále pak do rozvoje dopravy obecně, včetně generálních oprav stávající silniční sítě, ochrany životního prostředí, do sportovní činnosti mládeže a jejího duševního rozvoje."

Jan Kasl, výkonný místopředseda SNK-ED

"Investice do výzkumu a vědy - 1% SR, stejně jako 1% do kultury vč. památek, maximální možné navýšení rozpočtu školství pro kraje a obce a v rámci dosud platné legislativy zvýšení podílu obecních a krajských rozpočtů na celkovém výnosu sdílených daní. Okamžitě by byly zahájeny práce na novelách souboru zákonů, které by umožnily změnit skladbu SR nejpozději od příštího roku. SR 2007 by se ještě v mnoha aspektech asi musel přizpůsobit přechodné fázi v otázce např. mandatorních výdajů atd. Je jasné, že současný manévrovací prostor je minimální a že také bude záležet na dopadech poslední populistické dávkové smrště, která založila nebezpečné deficity. Nutně by muselo dojít ke škrtům proto, aby návrh rozpočtu splnil konvergenční kriteria pro vstup do eurozóny."

Martin Bursík, předseda Strany zelených

"Vzdělávací systém potřebuje výraznou rozpočtovou posilu, a to hned. Dále kultura. Jinak je problémem spíše struktura rozpočtu, tedy odkud kam prostředky přesměrovat. Navrhujeme reformu daňového systému, důchodovou reformu, reformu zdravotnictví, ale tady není prostor tyto věci vysvětlit do detailů - odkazuji na náš volební program."

Pavel Němec, předseda US-DEU

"Rozpočtové priority vycházejí z našeho programu, chceme dávat více prostředků na vzdělání, vědu a výzkum. Rovněž chceme dát více prostředku na rozvoj občanské společnosti prostřednictvím neziskových organizací a na dobudování dopravní infrastruktury."

Miroslav Kalousek, předseda KDU-ČSL

"Vzdělání, vzdělání, vzdělání! Podpora vědy a výzkumu! Podpora kvalitního života na venkově."

Mirek Topolánek, předseda ODS

"Rozpočtové priority se do značné míry shodují s mými premiérskými prioritami. Podpora rodiny, vzdělávání, vymahatelnosti práva, boje proti kriminalitě. Postupně chceme snižovat obrovské zadlužení státu. Naším cílem je do sedmi let dosáhnout vyrovnaných rozpočtů."

Bohuslav Sobotka, úřadující předseda ČSSD

"Vláda se především bude muset vyrovnat s rozpočtovými dopady balíku sociálních zákonů schválených na začátku roku 2006. To bude nepochybně rozpočtová priorita. Další bude valorizace důchodů tak, aby zohlednila růst cen energií. V roce 2007 by se také měly začít rychleji zvyšovat výdaje na vědu a výzkum."

Vojtěch Filip, předseda KSČM

"Ano změna rozpočtových priorit je neodkladný úkol protože pro zpracování rozpočtu by byly jen 3 měsíce. Šlo by o posílení podpory exportu nových pracovních míst a změny daňových zákonů."

"Utajené" a překrásné místo na Pražském hradě. Je škoda, že o něm spousta lidí neví | Video: TV Architect

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

reklama
reklama
reklama