reklama

Otázka číslo 12: MENŠINY

Praha - Vážené čtenářky, vážení čtenáři, deník Aktuálně.cz vám nabízí možnost vybrat si nového předsedu vlády.

Sice jen nanečisto, ale zato v předstihu před ostrými červnovými volbami.

Lídrů šestnácti stran jsme se za vás zeptali: Jak by podle Vás měla Česká republika přistupovat k menšinám a novým přistěhovalcům?

ODPOVĚDI:

Zdenka Ulmannová, předsedkyně Rovnosti šancí:

"V žádném případě by Česká republika neměla diskriminovat menšiny a k novým přistěhovalcům, kteří jsou zde legálně, by měla přistupovat se stejnými lidskými právy jako k ostatním občanům.

Otázka cizinců pracujících v ČR je otázkou vždy v kontextu s nezaměstnaností. Pakliže by měl příliv cizinců z daleko větších zemí, než je naše, vyblokovat pracovní trh příslušníkům české národnosti, pak to vidím za problematické a je potřeba hledat vyváženost. Pokud jde o pohyb volných pracovních sil v rámci EU, měly by platit absolutně stejné podmínky pro všechny členské země."

Václav Srb, předseda Koruny české:

"V duchu hesla "všechna práva menšinám, ale nikoli na úkor většiny". Menšiny nesmí nikdo utiskovat, ale současně nesmí být většina zatlačována do pozice menšiny. Imigranti by měli mít čistý trestní rejstřík ze svých zemí, povinně absolvovat kurz češtiny a naší historie a kultury, který by později spláceli ze svých platů."

Petr Cibulka, předseda Pravého Bloku

Odpověď zatím - i přes urgence redakce - Petr Cibulka nedodal.

Petr Hannig, předseda Strany zdravého rozumu

"K menšinám ve smyslu pravé demokracie. Bez diskriminace ale i bez pozitivní diskriminace. Padni komu padni. K přistěhovalcům velice obezřetně  s ohledem na nebezpečí náboženského fundamentalismu a možnosti budoucího terorismu. Zde pečlivě vážit komu umožnit u nás žít a komu ne."

Pavel Dohnal, předseda strany Moravané

"Pro Moravany je otázka nejen menšin, ale i definování národnostní většiny, rozhodující. Stávající tzv. zákon o národnostních menšinách definuje v rozporu s historickou kontinuitou pouze většinovou národnost českou, i když se při sčítání lidu v návaznosti na svoji zemskou sounáležitost k národnosti moravské a slezské hlásí statisíce občanů Čech, Moravy a části Slezska. Legislativa České republiky musí respektovat rozdělení na většinové národnosti Čechů, Moravanů a Slezanů, i menšinové národnosti, které  tradičně žijí na území České republiky - Slováci, Poláci, Němci, Rakušané, Maďaři a Romové a ostatní nově příchozí národnostní menšiny. Vzhledem k posledně jmenované skupině národnostních menšin je potřeba zásadním způsobem změnit přístup tak, aby byla chráněna především většinová národnostní společenství v České republice -  např. zpřísnění podmínek udělování azylu, přijetí norem pro vypovídání nelegálních běženců a zásadním způsobem odmítnout vytváření podmínek pro nekoordinované  šíření zvyků a kultury těchto menšin."

Miroslav Tancoš, předseda Romské demokratické sociální strany

Miroslav Tancoš na on-line rozhovor - navzdory mnohokrát potvrzenému termínu - bez omluvy nepřišel, jeho mobilní telefon byl nedostupný. A stejně tak mobil místopředsedy strany; hluchý byl i telefon v kanceláři. Tancoš tudíž neodpověděl ani na redakční sadu otázek.

Ivan Fried, mluvčí Balbínovy poetické strany

"Jelikož BPS tvoří sama menšinu, je laskavá i k ostatním menšinám, pokud jsou tyto menšiny laskavé. BPS rozhodně nepodporuje stěhování národů, ale každého jednotlivého solventního hosta ráda v Balbínově poetické hospůdce uvítá."

František Zwyrtek, předseda politického hnutí Nezávislí

"Obezřetně! Hrozba terorismu je příliš velká na to, aby byla na místě absolutní velkorysost. Pokud jde o menšiny, podat pomocnou ruku, brát ohled na specifické postavení vyplývající z jiných kultur, ale jinak je nutné trvat na základním: zákon a pravidla morálky platí pro všechny.Takže lidskost a pomoc tam, kde je to na místě,  důslednost tam, kde jsou na místě oprávněné obavy. Pokud ovšem něco zcela zásadně odmítám, je to pozitivní diskriminace. Domnívám se, že je  principiálně škodlivá, protože zavádí nerovnosti, a to je vždy špatně."

Jaroslav Rovný, pražský lídr České strany národně socialistické

"Již od samého vzniku se Česká strana národně socialistická v rámci koncepce národní politiky hodně výrazně distancovala od všech projevů extrémního nacionalismu. Současný politický projev této strany na tento způsob navazuje. Velmi stručně lze přístup k menšinám charakterizovat tím,že odmítáme aby vzájemné soužití s menšinami bylo řešeno způsobem,že bude problematika předkládána jako národnostní otázka. Nechceme a ani nebudeme někoho kdo má jinou národnost nebo se odlišuje barvou kůže takovýmto způsobem specifikovat a vydělovat jej tímto do jakési jiné kategorie lidí. Náš názor je,že existuje pouze problém v tom,že někteří občané našeho státu málo,případně vůbec nerespektují společná pravidla a zákony.Je pouze chybou společnosti,že nedokáže s využitím zákona přinutit tyto občany k tomu aby si vedle svých práv a nároků uvědomili,že mají také povinnosti a odpovědnost. Nebudeme souhlasit s tím aby národnostní menšiny prosazováním svých národních tradic narušovali historické a kulturní zvyklosti našeho státu. Rozhodně odmítáme to aby někdo kdo je občanem našeho státu nebo se rozhodl u nás žít měl nějaké zvýhodnění pouze proto,že má jiné zbarvení kůže nebo je příslušníkem jiného národního etnika. Jsme proto,aby stát spoluvytvářel rovné podmínky pro plnohodnotný duševní a kulturní rozvoj všech národnostních menšin které s námi žijí ve společném státě."

Jan Kasl, výkonný místopředseda SNK-ED

"Vstřícně, ale s požadavkem  na respektování zákonů ČR a místní kultury a stylu života jsem pro pestrou společnost a ta globální ani jiná být nemůže (mám zetě ze Senegalu a dcera pracuje v Bruselu), ale respekt ke společnosti v místě, kde jsem se usadil, je nutností. Menšiny musí mít stejné šance jako tzv. většinová společnost."

Martin Bursík, předseda Strany zelených

"V přístupu k přistěhovalcům by si měla vzpomenout, jak si naši rodiče a sourozenci přáli, aby s nimi zacházely tzv. země Západu, když tam oni odcházeli z tehdejší ČSSR. K menšinám se musí chovat slušně, protože to je základním atributem demokracie. Civilizovaná demokracie dává menšinám větší prostor, než odpovídá jejich početnímu stavu."

Pavel Němec, předseda US-DEU

"Česká republika by měla být více otevřená a tolerantní. Menšiny svoji existencí obohacují většinu."

Miroslav Kalousek, předseda KDU-ČSL

"Rozumně. Slušný cizinec platící daně a dodržující naše kulturní a společenská pravidla je vítaným hostem. Dlouhodobě prosazujeme aktivní politiku v oblasti migrace, nelegální migrace, zaměstnávání cizinců a všech souvisejících jevů. Budeme aktivně spolupracovat na rozvoji koncepce integrace pracujících, bezúhonných a daně platících cizinců na území ČR, včetně koncepce dopadu na trh práce. Specielní program máme pro romskou menšinu, zejména v oblasti vzdělávání, omezení trestní recidivy a protidrogového programu."

Mirek Topolánek, předseda ODS

"K imigraci bude docházet, ať se nám to bude líbit nebo ne. Jsme členy Evropské unie a stáváme se cílovou zemí pro migranty jak z východní Evropy, tak z dalších zemí celého světa. Imigrace se však nesmí zvrhnout v nekontrolovatelný proces. Jsem pro zpřísnění azylového zákonodárství a tvrdému boji proti nelegálnímu zaměstnávání."

Bohuslav Sobotka, úřadující předseda ČSSD

"Česká republika by měla zůstat zemí otevřenou a tolerantní. Přistěhovalce potřebujeme. měli bychom lákat takové, kteří budou mít potřebnou vzdělanostní strukturu a budou jazykově nebo kulturně blízcí. Ochrana práv menšin je základním atributem moderního právního státu."

Vojtěch Filip, předseda KSČM

"Zásadně je potřeba vytvořit prostředí pouze pro legální migraci. Změnit ekonomická pravidla ve světovém obchodu tak, aby skončila a nebyla nutná převažující ekonomická migrace a tím byla zachována větší stabilita ve světě. Dovedeme si představit zákon, který pro déletrvající pobyt v ČR postaví podmínku znalosti českého jazyka i s tím, že by bylo samozřejmé , aby si menšiny uchovali své kulturní zvyky a tradice, ale zároveň našli dostatek možností poznat život země kde chtějí trávit svůj čas."

"Utajené" a překrásné místo na Pražském hradě. Je škoda, že o něm spousta lidí neví | Video: TV Architect

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

reklama
reklama
reklama