reklama

Otázka číslo 1: PROGRAMOVÉ PRIORITY

Praha - Vážené čtenářky, vážení čtenáři, deník Aktuálně.cz Vám nabízí možnost vybrat si nového předsedu vlády.

Sice jen nanečisto, ale zato v předstihu před ostrými červnovými volbami.

Lídrů šestnácti stran jsme se za Vás zeptali: Pokud byste se měl(a) stát premiérem (premiérkou), jaké programové priority Vaší strany by byly neomezitelné případnou koaliční smlouvou?

ODPOVĚDI:

Zdenka Ulmannová, předsedkyně Rovnosti šancí:

"Programové priority, které nebudou respektovat rovnost příležitostí (tzn. příležitosti rovné jak pro muže, tak pro ženy na pracovním trhu, přístupu ke vzdělání, přístupu ke mzdám, k péči o rodinu a potomstvo). Koaliční partner, který by toto chtěl omezit, by pro nás byl problematický."

Václav Srb, předseda Koruny české:

"Boj proti korupci."

Petr Cibulka, předseda Pravého Bloku

Odpověď zatím - i přes opakované urgence redakce - Petr Cibulka nedodal.

Petr Hannig, předseda Strany zdravého rozumu

"Zapojení občanů do chodu této země i mezi volbami. Referenda, odvolatelnost politiků, přímá volba prezidenta. Dále pak systém opatření chránící naše živnostníky a podnikatele. Zrušení povinnosti platit tzv. minimální daň, i když je hospodářský výsledek blízký nule. Zrušení povinnosti registračních pokladen. Zrušení povinnosti pro živnostníky a malé podnikatele platit prvních čtrnáct dní svým zaměstnancům nemocenskou. Stát má dosti úředníků na to, aby tuto agendu obhospodařoval sám a nezatěžoval tím podnikatele a živnostníky, kteří mají už teď svých starostí nad hlavu. Přehodnocení silničního zákona, který bude ničit naše řidiče od 1. července."

Pavel Dohnal, předseda strany Moravané

"Jsem realista - premiérem se jistě nestanu, ale jednání o koaliční vládě si za Moravany dovedu představit. Pro nás  by to byly dvě zásadní koncepční priority ovlivňující celkovou filozofii života v České republice, přesahující horizont jednoho volebního období. Obě priority lze ve stručnosti označit dvěma slovy: 1. Populační revoluce a 2. Byrokratická devoluce."

Miroslav Tancoš, předseda Romské demokratické sociální strany

Miroslav Tancoš na on-line rozhovor - navzdory mnohokrát potvrzenému termínu - bez omluvy nepřišel, jeho mobilní telefon byl nedostupný. A stejně tak mobil místopředsedy strany; hluchý byl i telefon v kanceláři. Tancoš tudíž neodpověděl ani na redakční sadu otázek.

Ivan Fried, mluvčí Balbínovy poetické strany

"BPS vychází ze zásady, ať každý dělá, co umí. "Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme MOC!"

František Zwyrtek, předseda politického hnutí Nezávislí

"Programové cíle směřující k tomu, aby veřejná správa byla službou. Prioritou jsou tedy otázky střetu zájmů - NEZÁVISLÍ  prosazují zásadu "každému jen jedno křeslo". Dále průhlednost veřejných financí, téměř absolutní rozsah přístupu k informacím, regionální uspořádání úřadů a institucí podle nového krajského zřízení a legitimní právo občana na soudní obranu před nehospodárností v obcích a městech a proti jednání, které je  v rozporu s dobrými mravy."

Jaroslav Rovný, pražský lídr České strany národně socialistické

"Především reforma státní správy. Cílem tohoto je zkvalitnit řízení státu a snížit náklady na jeho provoz. Rozsah reformy by zasahoval až k VÚSC. Za zásadní považujeme především snížení vládních resortů a odstranění zbytečných vládních komisí. Seznámit se s kompletním řešením této problematiky mohou čtenáři na www.CSNS.cz v rubrice program."

Jan Kasl, výkonný místopředseda SNK-ED

"Především jde o zásadní otázky evropské integrace a našeho postoje k EU. Dále důsledných opatření k snížení korupce, klientelismu, k zvýšení transparentnosti maxima úředních i politických procesů a ovšem nespolupráce na žádných tématech s KSČM."

Martin Bursík, předseda Strany zelených

"Jen špatný vyjednavač vstoupí do jednací síně a hned na prahu vyhlásí, co je pro něho absolutně nepřekročitelné. A já jsem dosud do jednací síně ani nevstoupil. Přesto jeden bod jmenovat budu, a to je boj proti korupci. Korupce totiž už svou podstatou znemožňuje seriózní vyjednávání."

Pavel Němec, předseda US-DEU

"Nedotknutelnost vlastnictví v širším slova smyslu, svoboda jednotlivce, snižování daní, odstranění byrokratických překážek podnikání."

Miroslav Kalousek, předseda KDU-ČSL

"Nikdy nepřipustíme zvyšování daňové zátěže, zvýšení vyvlastňovací role státu, politiku likvidační pro malé a střední podnikatele a nikdy bych se neopřel o jeden jediný komunistický hlas. Na druhé straně nikdy nepřipustíme politiku, která by posílala důchodce do chudoby, zhoršovala sociální pozici rodin s dětmi a rozevírala nůžky mezi kvalitou života ve městě a na venkově."

Mirek Topolánek, předseda ODS

"Trval bych na svých pěti premiérských prioritách. Těmi jsou růst počtu pracovních příležitostí, boj s korupcí a kriminalitou, podpora rodiny a vzdělání, skoncování s byrokracií a posílení postavení naší země v EU a ve světě. Naší největšími ekonomickými prioritami jsou bezpochyby rovná 15procentní daň a změna důchodového systému."

Bohuslav Sobotka, úřadující předseda ČSSD

"Ambici stát se premiérem nemám, ČSSD má jiného volebního lídra. Za nepřijatelné pro vládu, na které by se podílela ČSSD, pokládám například zavedení rovné daně."

Vojtěch Filip, předseda KSČM

"Udržení stejného postavení a stejné ochrany všech druhů vlastnictví tedy jak soukromého tak veřejného, posílení přímé demokracie a větší podíl občanů na rozhodování  . Změna bezpečnostních záruk pro ČR."

"Utajené" a překrásné místo na Pražském hradě. Je škoda, že o něm spousta lidí neví | Video: TV Architect

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

reklama
reklama
reklama