reklama
 

Materiálem nazýváme veškeré suroviny, které lze využít pro technickou, řemeslnou a jinou obdobnou činnost. Jde o přenesený výraz založený na původním smyslu "matérie"; "hmota".
Mezi „materiály“ v technickém, respektive výrobním slova smyslu, řadíme jak hmotu čistě přírodního původu, tak i druhotné produkty vzniklé lidskou činností z oněch základních surovin. Přírodní materiály můžeme ještě rozdělovat podle původu na anorganické a organické. Mezi první skupinu řadíme například kámen, písek, vodu, rudy kovů nebo ryzí kov nalezený v přírodě, je možné sem zařadit též vzduch Organickými materiály rozumíme vše, co má původ v rostlinné a živočišné říši. Patří sem dřevo, travní nebo jiná rostlinná hmota, surový kaučuk získávaný z gumovníků, dále také močovina a fekálie a jedná se i o celou řadu základních potravin - maso získané ze zabitých zvířat, mléko, vnitřnosti. Nelze opomenout význam lidské krve, využívané v lékařství a nesmírné množství dalších produktů.
Materiálem, který vznikl předchozí výrobní činností člověka, je např. sklo, ocel, různé druhy takzvaných "umělých hmot", papír nebo dřevotříska, barvy, laky aj.
Nemusíme jím nazývat jenom to, o čem se zmiňuji výše. Pro vědce nebo umělce je v přeneseném slova smyslu "materiálem" i abstraktní pojem nebo jejich soubor.
Ukázali jsme si, že materiálů existuje mnoho druhů a jistě je na každém z nás, abychom zvolili ten pravý a vhodný pro naše dílo.

Související články

reklama
reklama
reklama