reklama

Literatura

Literatura nebo také písemnictví pochází z latinského slova littera (písmeno). V širším smyslu se jedná o souhrn všech psaných textů. Patří sem literatura umělecká, naučná, technická, časopisecká, memoárová, ale i soukromá korespondence. V užším slova smyslu se literaturou myslí beletrie (neboli literatura umělecká či krásná). Literatura je významnou inspirací řady umělců. Na motivy knih vznikají např. písně, básně, sochy, obrazy a filmy nebo seriály. Literaturu vydávají nakladatelství či vydavatelství a prodávají ji zpravidla knihkupectví. Mnohé knihy jsou dostupné ve zvukové podobě jako takzvané „audio knihy“.

Dělení literatury

Literaturu můžeme dělit podle funkce na odbornou, uměleckou, náboženskou a jednací. Dále podle formy na psanou (např. romány, básně, povídky, dramat a ústní, která se předává z generace na generaci (pohádky, písně, pověsti, pořekadla, pranostiky, přísloví atd.). Literaturu můžeme také dělit podle doby vzniku – antická, renesanční, barokní, osvícenská, preromantická či moderní. Písemnictví dělíme i podle země původu. Základním dělením je tzv. genologické dělení na literární druhy – epiku, lyriku (poezie) a drama (drama, komedie).

Literární žánry

Literatura faktu – žánr na hranici literatury odborné a umělecké s funkcí převážně poznávací, ale i estetickou. Čerpá např. z vědy nebo historie. Mezi populárně vědecké publikace patří např. reportáž, cestopis, memoáry, psychologická studie a další. Dětská literatura je určena primárně dětem a mládeži, je zábavná. Humoristická literatura staví do popředí humoristické stránky událostí. Obsahuje směšné situace nebo komické postavy. Dobrodružná literatura nabízí napětí, nebezpečné a překvapivé situace. Detektivky jsou o hledání zločinců – napínavě popisují řešení případu. Hororová literatura se soustřeďuje a hrůzostrašní příběhy v tajemném prostředí. Fantasy literatury je zaměřená na nadpřirozené jevy, pomyslné světy a bájnou atmosféru. Science fiction příběhy se odehrávají ve vymyšlených realitách,v nichž probíhají různé experimenty, existuje umělá inteligence či žijí nové formy života atd. Posledním žánrem je triviální literatura, což je široký pojem zahrnující populární, masovou literaturu, která je na kvalitativně nízké úrovni.

Vědy o literatuře

Literaturou se zabývá literární teorie, která zkoumá strukturu, druhy, žánry nebo umělecké prostředky literatury. Literární historie se zabývá vývojem a proměnami literatury, literárními směry a hnutími nebo významy děl a tvorbou jednotlivých autorů. Literární kritika chce pomoci čtenáři s výkladem a rozborem díla. Upozorňuje na nedostatky a přednosti dané publikace.

Související články

reklama
reklama
reklama
reklama