reklama

Linková: Feminismus není o agresivitě

On-line rozhovor - Proč je na místě dál se brát za práva žen? Jak lze vyargumentovat požadavek na kvóty pro ženy?

Foto: Ondřej Besperát, Aktuálně.cz

I tyto odpovědi nabízí on-line rozhovor čtenářů Aktuálně.cz s feministkou Marcelou Linkovou ze Sociologického ústavu Akademie věd.

Linková se dnes utkala v Duelu s Oldřichem Voženílkem, mluvčím Českého svazu mužů - tedy sdružení, které: "hájí zájmy heterosexuálních mužů, tedy těch 96 procent mužů, kteří se stýkají s ženami, vyhledávají je, je pro ně biologicky přirozené žít se ženou, plodit potomstvo, zastat roli otce a pečovat o rodinu."

V čase, kdy čekala (v tříminutové lhůtě) na odpovědi od soupeře, odpovídala na Vaše otázky.

Mimojiné třeba na tu, proč má dnes slovo feminismus tak negativní konotace.

"Média velice dlouho o feminismu referovala zásadně negativním způsobem. Navíc jsou pořád ženy, které si jdou za svým, chtějí něco dokázat apod., považovány za agresivní, a tudíž neženské... Feministky takhle byly a jsou často označované také. A kdo by chtěl být označen za frustrovanou škaredku? :)," odpověděla například Linková.

Další odpovědi čtěte ZDE:

Odpovězeno: 08. 03. | 12:06Autor: Jaroslav Hamrle

Otázka: Pracuji jako fyzik, nyni v Nemecku. V projektech EU je pozadovano aby 40% fyziku byli fyzici-zeny. Jak toho chcete dosahnout, kdyz na MFF UK, obor fyzika bylo studentek fyziky mene nez 10%? Kolik procent muzu studuje gender-studies? Jsou nejake tlaky aby 40% zamestancu v gender-studies byli muzi?

Marcela Linková: Je pravda, že cíl 40% se týká primárně vědních oborů, kde je menší zastoupení žen. Důležitější ovšem je, že se zejména se týká rozhodovacích orgánů, kde je zastoupení žen skutečně velice nízké, což se může projevovat v tom, jaké priority či výzkumné oblasti se dostávají na agendy. Součástí řešení této otázky je pochopitelně celá vzdělávací soustava, to jest nutnost vykládat fyziku a další vědní oblasti, kde je menší zastoupení dívek tak, aby byly zajímavé i pro ně. Pochopitelně problém existuje na druhou stranu také. Z výzkumu Sociologického ústavu vyplynulo, že pokud se chlapci snaží studovat výrazně feminizovaný obor, tak se potýkají s negativní reakcí svého okolí taktéž.

Odpovězeno: 08. 03. | 12:11Autor: Mirka

Otázka: Co si myslíte o teoriích pana profesora Hausmanna?

Marcela Linková: Bohžel s nimi nejsem detailně obeznámena...obecně by se ovšem dalo říci, že bychom se na velké většině vysvětlení toho, proč a jak se muži a ženy chovají ve společnosti nesešli.

Odpovězeno: 08. 03. | 12:17Autor: Fischer

Otázka: Zaměstnavatel musí kvůli pozitivní diskriminaci často vyhodit dlouholeté spolehlivé zaměstnance, aby plnil limity počtu např. žen. Pozitivní diskriminace jen ublíží všem!!!

Marcela Linková: Nejsem si vědoma toho, že by k tomuto kdekoli docházelo. Afirmativní akce fungují tak, že pokud máte kandidátku a kandidáta, kteří jsou stejně kvalifikovaní, dostává přednost ten, pro kterého je afirmativní akce zaváděna. Afirmativní akce navíc z mého hlediska pouze zviditelňují to, k čemu ve společnosti dochází neviditelně, tj. že netransparentními procesy jsou upředňostňováni muži. V sociologii se tyto otázky zkoumají např. z hlediska tzv. gate keepingu, tj toho, kdo má možnost ovlivňovat "prostupování" klíčovými branami v hierarchiích, či z hlediska "homosocialibity" , tj tendence vybírat si do týmů lidi, kteří jsou těm, kteří rozhodnutí dělají, sociálně podobní.

Odpovězeno: 08. 03. | 12:31Autor: Petr Fischer

Otázka: Jste příznivkyně pozitivní diskriminace? Podle mě musí být ponižující pracovat někde jen kvůli tomu, že jste třeba žena, nebo máte jinou orientaci apod. Ostatní si mohou myslet, nemá na to schopnosti! Jinak by se sem nedostala!?! Takováto pozitivní diskriminace je ponižující a hloupá. Navíc zaměstnavatel musí

Marcela Linková: Ano, domnívám se, že je nutné zavádět pozitivní opatření, proč se k tomu takto stavím, je uveden v odpovědi na předchozí otázku. Žijeme ve společnosti, která je historicky organizována na základě hodnot, které se pojí s tím, jak je definována mužskost,a zdroje byly a do značné míry jsou stále rozdělovány z genderového hlediska nerovnoměrně. Nejde o to, že by ženy měly někde pracovat jen kvůli tomu, že jsou to ženy, ale o to, že často, kvůli společenským předsudkům a tomu, jak jsou vnímány kompetence a rozděleny odpovědnosti, se na různé pozice nemohou dostat. Říká se tomu skleněný strop, protože není vidět.

Odpovězeno: 08. 03. | 12:34Autor: Jan Majer

Otázka: Živím se programováním a bohužel jsem poznal pouze jednu výbornou programátorku-ženy v naprosté většině programovaní vůbec nebaví.Jak si představujete kvóty na informatické obory?Násilím přinutit firmy přijímat ženy?Dobrých programátorů je tak málo, že nikoho nezajímá v tomto oboru pohlaví.:)

Marcela Linková: Ne, pochopitelně ne, jde o velice široký problém, který začíná již v dětství, velice často se dívky a chlapci setkávají s tím, že jim někdo - škola, média, rodiče, vrstevníci atd. - říkají, že by měli dělat určité věci a jiné ne. Pokud tedy budeme považovat za problém to, že ženy nemají rovné šance v určitých oblastech (a může to být například kvůli tradičnímu předsudku, že přeci holky se na matiku tak nehodí), tak je nutné jít na tuto úroveň a začít od nižších stupňů škol, od mediálních zpráv pro teenageri atd.

Odpovězeno: 08. 03. | 12:37Autor: Jaroslav

Otázka: Když tvrdíte, že ženy jsou stejně schopné jako muži, tak proč si ony nezaloží vlastní firmy. Mají stejné rovné podmínky získat živnostenské oprávnění a založit firmu. Ať ženy ukáží co umí. Není vám divné, že to v praxi s tím podnikáním žen moc nefunguje?

Marcela Linková: Nemám statistiky, které se týkají podnikání žen. nicméně jedna jednoduchá odpověď je, že ženy jsou stále téměř výhradně odpovědné za péči o děti a domácnost. Domnívám se, že v okamžiku, kdy by odpovědnosti v rodině byly plně sdíleny, vytvoří se prostor pro to, aby se ženy realizovaly ve větší míře mimo domov.

Odpovězeno: 08. 03. | 12:42Autor: Vikki

Otázka: V Norsku platí, že ve dozorčích radách firem musí být 40% žen. Nezdá se vám toto opatření jako zásah do svobodného podnikání. To je čistá diskriminace podnikatelů.

Marcela Linková: Bohužel nejsem přesně obeznámena s tím, jak toto opatření funguje. Skandinávské země ovšem učinily tu zkušenost, že pokud byly na určitou přechodnou dobu zavedeny kvóty, ženy se do pozic dostaly a po ukončení takového programu již nepřišlo nikomu divné, že tam ženy jsou...

Odpovězeno: 08. 03. | 12:46Autor: Karel

Otázka: Vážená paní Linková. Jsem pro rovnoprávnost žen ve společnosti. Má otázka zní. Pokud budou ženy dosahovat vetších úspěchů než muži..Jaký to bude mít vliv na uspořádání rodiny? kam to povede? můj názor je k větší rozvodovosti.

Marcela Linková: Souvisí to s tím, že se mění obecně role mužů i žen ve společnosti - např. když hovoříme s ženami-badatelkami, tak se ukazuje, jak klíčové je mít tolerantního parntera, který svou partnerku podporuje, nemá problém s tím, že je úspěšná atd. .. jistě, dochází k proměně rolí ve veřejném i soukromém prostoru, a půjde o to, jakým způsobem muži a ženy budou schopni tyto nové role a s nimi spojené nové odpovědnosti zvládat...

Odpovězeno: 08. 03. | 12:53Autor: helena

Otázka: Jsem ráda, když mi muž podrží dveře a pomůže do kabátu, líbí se mi pozorní a galantní muži. Preferuji ženy, pro něz je muž rovnocený partner hodný uznání a ne nepodařený živočišný druh.
Nestačilo by místo feminismu pěstovat slušné hování a mírně zapadlé morální normy?

Marcela Linková: Já osobně se nedomnívám, že v tom, že muž pomůže do kabátu, je nějaký problém. Z mého hlediska jde skutečně o to, že ženám se nedostává ze strany mužů respektu (např. je možné na ulici slyšet "takhle se mnou mluvit nebudeš", když žena svému parnterovi něco vytkne) a že jsou nerovně rozděleny zdroje - ekonomické, politické, kulturní a sociální. Moje otázka spíš naopak je, proč je tak děsivé, že pro tyto snahy existuje termín, a to feminismus?

Odpovězeno: 08. 03. | 12:55Autor: Honza

Otázka: dobrý den, jak mi vysvětlíte, že ženy mají nepřeberné množství módních časopisů a materiáu podobného druhu a pro muže je toho tak málo? Další věcí je, proč se nedají pomalu sehnat rady a typy pro muže, co nosit, co bude moderní a podobně? I muži jsou diskriminováni...

Marcela Linková: V tomhletom bych nesouhlasila, mužských časopisů je už poměrně dost, a bohužel - ale je to jen můj názor - kopírují přesně ta stejná negativa jako mají ženské časopisy.

Odpovězeno: 08. 03. | 13:02Autor: Maxie

Otázka: Máte pocit, že postavení ženy a její možnosti seberealizace v dnešní společnosti závisí na nastavení společenského systému, nebo je to spíše o konkrétním přístupu člověka k člověku?!

Marcela Linková: ano. člověk má občas tendenci si říkat, že je to přeci o chování jednotlivce k jednotlivci, a často to tak je. z mého hlediska je ovšem stále ještě možné narazit na situace, kde jde o strukturální - systémový problém a ne o to, že se nějaký jednotlivec chová urážlivě, násilně atd. Myslím si, že strukturální nastavení rolí má dopad na možnosti realizace jak žen tak mužů.

Odpovězeno: 08. 03. | 13:07Autor: standa

Otázka: Není škoda, že slovo feminismus získalo tak negativní charakter? Proč v řadě případů vyznívá spíš jako nadávka? Můžou za to muži? Nebo i ženy ?

Marcela Linková: škoda to je, kdo za to může těžko říct. rozhodně je dle mě škoda, že média velice dlouho o feminismu referovala zásadně negativním způsobem. Navíc jsou pořád ženy, které si jdou za svým, chtějí něco dokázat apod., považovány za agresivní, a tudíž neženské...feministky takhle byly a jsou často označované také a kdo by chtěl být označen za frustrovanou škaredku :)

Odpovězeno: 08. 03. | 13:09Autor: AJA

Otázka: Jaký máte názor na to, že 90% děti je svěřeno do péče matky.

Marcela Linková: domnívám že, že je to důsledek dělby rolí ve společnosti - muži jsou stále považováni za toho, kdo má primární odpovědnost za finanční situaci rodiny, a ženy za chod domácnosti a péči o děti. myslím, že až muži přeberou tuto odpovědnost, tak se ta situace bude muset měnit... navíc již v dnešní době se lidi v některých případech snaží o střídavou péči.

Odpovězeno: 08. 03. | 13:15Autor: Josef

Otázka: Ve vědě(fyz. chemii) jsem se s diskriminací žen nesetkal.Každý vědec si rád popovídá s kýmkoli z oboru,problém je tyto obory na VŠ vůbec naplnit.Přesto je vědkyň(žen) stále méně než mužů.V čem jsou konkrétně ženy v přístupu ke vzdělání a ve vědě diskriminovány?Můžete uvést příklad?

Marcela Linková: Výzkum, který dělal Sociologický ústav AV ČR v letech 2004-2005, ukazuje, že na základních a středních školách může docházet k tomu, že jsou dívky odrazovány od určitých oblastí studia (nebo v nich nejsou podporovány - to stejné se týká chlapců, ale v jiných oblastech). To je jeden problém, druhý jsou očekávání v rodině a vliv vrstevníků, to jaké hodnoty jsou dívkám předkládány (dívčí a ženské časopisy zřídkakdy ukazují pozitivní vzory mezi ženami vědkyněmi). No a další problém nastává po ukončení PhD. Mám za to, že hodně mladých žen a mužů vědu opouští kvůli tomu, jaké jsou podmínky ve vědě - muži uvažují o tom, že rodinu s vědeckým platem neuživí (pokud tedy nejsou na některém vyjímečném vědeckém pracovišti), a ženy, že nezvládnou (časové) nároky vědecké práce a péči o rodinu...

Odpovězeno: 08. 03. | 13:19Autor: Petr Bouda

Otázka: Vážená paní, jakým způsobem chcete v dnešní demokratické společnosti dosáhnout toho, aby byly "kvóty na zastoupení" realizovány? Jak budete postupovat v případě, že o konkrétní pozici nebude ze strany žen zájem? Nepřipadá vám ponižující, aby byl člověk vybírán jen na základě svého pohlaví?

Marcela Linková: ale vždyť jsme velice dlouho žili ve společnosti, kdy lidé byli do pozic vybírání jen na základě pohlaví. ženy neměli přístup ke vzdělání, nemohli volit, neměli přístup na trh práce (např. v Německu ještě v 70.letech musela mít manželka souhlas manžela, aby mohla nastoupit do práce), do nedávna neexistoval institut manželského znásilnění atd., a toto mužům nevadilo. aspoň ne velké většině, kromě několika pár, kteří se zasazovali o to, aby ženy mohly studovat (např. Mill). Bylo toto ponižující pro muže?

Odpovězeno: 08. 03. | 13:22Autor: svet

Otázka: Jestli chcete mít s chlapů impotenty, tak s tím feminismem pokračujte, ale pak si budete muset se všim poradit samy. Není mi také jasné proč převracíte společenskou roli muže a ženy, když jiný funkční systém spolupráce obou pohlaví nenabízíte.

Marcela Linková: Myslím, že ano, že feminismus nabízí funkční model. Já osobně se domnívám, že je nutné ve společnosti vytvořit klima, kde skutečně bude možná seberealizace bez ohledu na pohlaví a kdy budou respektovány různé volby pro ženy i muže, jak organizovat svůj život. Mám za to, že tzv. mužská studia poukazují poměrně přesně na to, jaké negativní dopady má stávající genderový pořádek na muže ve společnosti. Takže pokud bude existovat širší a respektovaný vějíř rolí pro ženy a muže, tak si myslím,že to je dobrý začátek...

Odpovězeno: 08. 03. | 13:26Autor: vik

Otázka: Dobrý den,
v poslední době slyšíme z řad feminstických skupin , že je třeba více žen v politice,vědě a na manažerských postech. Ještě jsem neslyšel aby měla žena zájem o místo soustružnice, svářečky, řidičky, můžete mi to prosím vysvětlit? Nebo jde jen o vydobití postů, o moc,vliv a peníze?

Marcela Linková: Ve vaší otázce jsou obsaženy vlastně dva problémy. Také neslyšíme o mužích, kteří se chtějí stát uklížeči či šičkami...tento problém existuje oboustranně, jsou povolání, kde dominují muži a ženy, a které nemají společenskou prestiž. Pak ta druhá část - ano, jde o zdroje, myslím, že na tomto není nic překvapujícího - např. zdroj určovat to, jak chci abych já a následující generace žili, to je obrovský zdroj moci, pokud nejste ve vedoucích politických a ekonomických pozicích, tak tuto moc nemáte. Britský sociolog Jeff Hearn, který se zabývá studiem maskulinit a postavením žen ve vědě, říká, že si muži musí uvědomit, že jde o zdroje, že tvářit se tak, že můžeme dosáhnout rovnosti s tím, že nebude nutné dělit jinak zdroje, je naivní. Nevím, co by mělo být tak špatné na tom, že ženy chtějí mít moc rozhodovat o svém životě...

Odpovězeno: 08. 03. | 13:28Autor: Franta

Otázka: Volila jste ve volbách muže(ženy)? Pokoušela jste se někdy kandidovat do voleb? Není problém v tom, že ženy v politice být příliš nechtějí a voliči je také nechtějí protože nejsou průbojné.

Marcela Linková: když je na kandidátce kandidát nebo kandidátka, kteour podporuji, dávám preferenční hlasy. nikdy jsem nekandidovala a pravděpodobně nebudu... asi bych úplně nesouhlasila s tím, že ženy do politiky nechtějí, podívejte se na lokální politiku, kolik máme starostek! navíc, když jsem se bavila před volbami s jednou členkou parlamentu, tak uváděla, jakým způsobem jsou obsazovány kandidátky - skutečně bych si nedělala iluze, že je to na základě toho nejschopnějšího a že pohlaví nehraje roli, hraje ale mužské.

Odpovězeno: 08. 03. | 13:30Autor: Alena - jen komentář k článku

Otázka: Žena má být ženou, muž mužem protože tvoří pár. Feministky budou vždy a vše kritizovat. Ale pokud má žena ambice prosadit se a touží po kariéře, nic jí v tom nebrání. Myslím si, že šance jsou stejné. Hlavní úloha ženy je dána geneticky, je nositelkou nového života. Na to by neměla zapomenout.

Marcela Linková: Muž není nositelem života??
Byla zde otázka na svěřování dětí do péče, možná tedy, že pokud je nositelkou života pouze žena, tak vlastně muž se nemůže o děti starat? nebo jste to myslela jěště jinak?

Odpovězeno: 08. 03. | 13:32Autor: Vaclav

Otázka: Tak co byste řekla na kvóty pro muže v činnostech, které jsou výlučně pro ženy?

Marcela Linková: Ženy jsou často v pozicích, kam se neváže prestiž - ještě jsem nenaznamenala aktivitu mužů, kteří např. chtějí ale nemohou kvůli pohlaví učit na mateřské nebo základní škole nebo být zdravotním bratrem. možná by vám většina ředitelů základní škol řekla, že by udělali vše možné, aby nalákali více mužů do svých tříd... jde o zdroje, opět...

Odpovězeno: 08. 03. | 13:34Autor: PeP

Otázka: Jaký se díváte na to, že rakouským feministkám vadí genderově nekorektní text hymny. Rakousko je podle slov hymny "domovem velkých synů". To by ji měli podle vás zrušit nebo napsat nový text?

Marcela Linková: No někdy jsou fakt věci, na které názor nemám... je jasné že velká část "veřejných" textů, včetně hymny, odrážejí to, jak se tradičně vnímá historie - velké činy velkých mužů - no myslím, že není text hymny nutné měnit, ale zas na druhou stranu nevidím nic špatného na tom, že se o tom hovoří - podle mě to poukazuje na to, že se mění citlivost na věci a že je vhodné o určitých věcem hovořit...

Odpovězeno: 08. 03. | 13:35Autor: Honza

Otázka: Dovedete si představit dělat ženu těžká řemesla? Já žádný ženy osobně neznám, které to vykonávají. Když chcete rovnost, tak bych Vás nechal dělat tvrdou dřinu.

Marcela Linková: Asi by vám hodně žen namítlo, že např. starost o malé dítě či o staré rodiče, kteří potřebují péči, je těžká práce, stejně tak by mohly argumetnovat sestřičky v nemocnici, které převlékají nemocné atd... možná máme jen "nekompletní" přestavy o tom, co je těžká práce!

Odpovězeno: 08. 03. | 13:38Autor: reeb

Otázka: myslím že zavedení absolutní rovnosti ve všem by se ženám nelíbilo..jen např záchodové prkýnko.ženy požadují jeho dávání dolů,muž ho musí zvedat a pak dávat dolů.je tedy dikriminován. atd. existuje samozřejmně diskriminace stejná práce/ruzne platy.

Marcela Linková: vždyť já a asi ani většina feministek by neargumentovali pro absolutní rovnost, co by to vůbec znamenalo? vlastně nevím, co by to vlastně bylo? protože pro některé feministky je rovnost v tom, že bude respektována jejich jinakost, tj. že ženskému pohledu na svět bude dávána stejná vážnost jako mužskému. Jiné feministky si nemyslí, že je něco jako jasný mužský a ženský pohled na svět, rovnost by ovšem také těžko považovaly za stejnost!

Odpovězeno: 08. 03. | 13:42Autor: Pavla S.

Otázka: Vážená paní Linková, kteří lidé obecně nechtějí měnit své stereotypní představy o rodině a o ženách? Souvisí to nejvíce se vzděláním, výchovou rodičů, mírou egoismu? Děkuji a zdravím Vás.

Marcela Linková: Na toto asi není jednoduchá odpověď. Já osobně se domnívám, že stereotypní představy o rodině budou obtížně měnit lidé, jejichž identita na této představě stojí, které z různých hledisek ohrožuje, že by se něco mělo na těchto pořádcích měnit, případně ti, kteří jsou ohroženi tím, jak se mění genderové role. Např. tradičně se u mužů hodnotila síla, dnes to už tak důležité není, mění se struktura průmyslu, a tudíž těžké manuální práce už nenesou v sobě tu hodnotu (např. horníci). Když se podíváte, že je největší výskyt domácího násilí v ČR, tak jsou to právě regiony, které jsou na tom ekonomicky hůř...

Melanie slaví 50 let. Tady jsou její největší maléry v úřadu první dámy USA | Video: Reuters, Associated Press
reklama
reklama
reklama