reklama

Buďte prospěšná!

Chcete-li být nezávislá na svém dosavadním zaměstnavateli a dělat si věci po svém, ovšem zároveň netoužíte výhradně podnikat, ale máte také v úmyslu konat dobro, možná stojí za úvahu založení obecně prospěšné společnosti (o.p.s.).

Foto: Profimedia.cz

Chcete-li být nezávislá na svém dosavadním zaměstnavateli a dělat si věci po svém, ovšem zároveň netoužíte výhradně podnikat, ale máte také v úmyslu konat dobro, možná stojí za úvahu založení obecně prospěšné společnosti (o.p.s.).

Ta je totiž dle zákona neziskovou organizací poskytující služby prospěšné veřejnosti, respektive konkrétním cílovým skupinám. Zákon ale prospěšné aktivity nedefinuje, jejich posouzení je na soudci, který rozhoduje o zápisu organizace do rejstříku o.p.s.

Založení takové organizace si žádá splnění několika formalit. Kromě zakladatele nebo zakladatelky v celém procesu figurují také členové a členky správní i dozorčí rady, ředitel/ka a zastřešující dokument – zakládací listina. Ta specifikuje druhy obecně prospěšných aktivit, které bude organizace poskytovat, a podmínky jejich poskytování.

Proč si ale zvolit právě takovou právní formu, která si v principu žádá reinvestici zisku do aktivit, které organizace deklaruje jako obecně prospěšné?

Jeden z argumentů uvádí Jana Merunková, spoluzakladatelka Yourchance, o.p.s., organizace, která podporuje podnikatelského ducha a finanční gramotnost u dětí z dětských domovů: „Podpora podnikání je další fází, do které jsem nějak přirozeně dospěla. Koučování majitelů firem nebo vrcholového managementu a pozice specialistky na problematiku firemních systémů je to, co mě baví a co nás jako firmu živí. A když něco takového máte, začnete cítit potřebu se dělit o zkušenosti, o čas, o sebe. Nevím, jestli to tak má každý, ale já ano.“

Tato slova doplňuje organizačním pohledem Gabriela Křivánková, její kolegyně a spoluzakladatelka organizace: „Smyslem naší společnosti je podpora a rozvoj podnikání, což děláme hned několika způsoby. Pořádáme přednášky na akademické půdě, připravujeme tematické články a realizujeme projekt Podnikam.eu. Máme i komerční aktivity, jako jsou koučování, poradenství nebo workshopy, ale ty obecně prospěšné převažují. Proto jsme se rozhodly pro tuto právní formu. Výběr jsme potom ještě konzultovaly s právníkem.“

Jedno důležité upozornění je však aktuálně na místě.

Nový občanský zákoník, o němž se v posledních dnech hodně mluví (byť je předmětem více či méně intenzivní debaty už od roku 1999), totiž předpokládá zrušení zákona o obecně prospěšných společnostech. Bude-li zákon schválen (a vejde-li v platnost, jak se předpokládá, začátkem roku 2013), nebudou moci o.p.s. vznikat. Ty existující však budou fungovat dál. V této souvislosti je nutno zmínit i další téma diskuze, a to status veřejně prospěšných organizací. Intenzivně se probírá nejen na úrovni vlády a odborníků na občanské právo, ale také v řadách členů Rady vlády pro nevládní neziskové organizace (RVNNO).

Až se sama nebo s pomocí právníků či expertů na neziskový sektor zorientujete v tom, co čeká obecně prospěšné organizace, je vhodné zvážit pro a proti založení takové společnosti také z dalších úhlů pohledu:

  • Se svým zápalem pro věc nebudete nikdy sama. Nemá-li být správní a dozorčí rada jen formální institucí (a to by neměla!), obsadíte je lidmi, kteří sdílí Váš zájem a budou Vám konzultanty, mentory a kouči – jednoduše těmi, o něž se budete moci opřít.
  • Porozhlédněte se po nabídce již existujících neziskových organizací, nejen těch obecně prospěšných, ale také občanských sdružení. Po jejich strategiích, cílech, cílových skupinách a tématech, která naplňují. Stejně jako v podnikání se budete snažit zaplnit „díru na trhu“ a poskytnout odpovědi na otázky, které trápí nejen Vás a Vaši správní radu.
  • Zvažte možnosti financování společnosti. Konat dobro je určitě prospěšné, ale pro udržitelnost organizace jsou důležité i finanční prostředky. Jak říká Jana Merunková: „Bez grantů a dotací by naše programy měly jen malou šanci pomoci lidem uchopit nové poznatky a využít jich na maximum.“
  • Navažte formální i neformální spolupráci a partnerství s různými již existujícími a zkušenějšími organizacemi. Víc hlav totiž vždycky víc ví, nebudete objevovat objevené a v neziskovém prostředí se Vám zapojením do různých iniciativ a poradních orgánů lépe zakotví.

V České republice je celá řada obecně prospěšných organizací a pohybují se v různých oborech. Zdaleka to ale neznamená, že jich je dost, a že jsou služby, které poskytují, dostupné všem, kdo je potřebují – ať už jde o vzdělávání různých sociálních skupin, pomoc týraným, dětem, starším lidem, maminkám, sociální služby, terapie apod. Je-li pro Vás sociální rozměr (ale nejen ten) ve Vaší činnosti důležitý, určitě formu obecně prospěšné společnosti nepřehlédněte, zkonzultujte ji se zkušenými a pusťte se do toho!

zdroj: www.zivotnapadum.cz

Češi v Primarku: Výlet i zábava, lidi za udržitelnost platit nechtějí, říká Louženská | Video: Daniela Drtinová
reklama
reklama
reklama