reklama
 

10 věcí, které sebevědomí lidé nedělají. Patříte mezi ně?

Peníze, rodinné zázemí a ani vzdělání nejsou zárukou úspěchu. Pokud vám ale nechybí správná dávka sebevědomí, můžete dokázat mnohé.

Prohlédnout grafiku
Foto: Amazing Places

Studie potvrdila, že pokud si nevěříte, nestojí výsledek za mnoho. Vědci testovali muže i ženy, kterým dali vyplnit test s matematickými úlohami. Když všechny zúčastněné požádali o uvedení jména a pohlaví, ženy si vedly o poznání hůře. Pokud ale ženy nemusely uvést své pohlaví, splnily test stejně dobře jako muži. 

Ženy také úkol splnily lépe, když byly požádány, aby si samy sebe během vyplňování testu představily jako muže. Ještě zajímavější fakt je, že pokud účastníci museli odpovědět na všechny otázky, úspěšnost žen se zvedla. Když účastníci mohli libovolné úlohy vynechat, ženy měly nižší procentuální úspěšnost v testu. Nebylo to ale z důvodu, že by na otázky neznaly odpověď. Pouze si nebyly odpovědí jisté a raději neuvedly nic.

Jak jste na tom se sebevědomím vy?

reklama
reklama