reklama

Jak se strany staví ke korupci?

Deník Aktuálně.cz se podíval na téma korupce do volebních programů čtyř parlamentních a dvou neparlamentních stran. Z programů vybral konkrétní nápady stran, jak "odkorumpovat" český veřejný prostor.

ČSSD

 • Zřídit Radu vlády pro boj s korupcí vedenou předsedou vlády.
 • Doplnit právní řád o institut testu integrity činitelů ve veřejné správě, aplikovat princip korunního svědka a zavést trestněprávní odpovědnost právnických osob.
 • Mnohem šířeji využívat externí nezávislé kontroly a audity k ověřování souladu postupu činitelů veřejné správy s právními předpisy.
 • Posílit vzájemnou spolupráci vlády a parlamentu, např. zřízením kontrolního výboru sněmovny zabývajícího se touto problematikou.
 • Zavést a mnohem důrazněji dohlížet na dodržování etických kodexů na všech úřadech státní správy a samosprávy.
 • Rozšířit spolupráci s neziskovým sektorem při prevenci a potírání projevů korupce ve společnosti.

KDU - ČSL

 • Zavést princip revize a zabavení "nečistého" majetku do našeho právního řádu. Tento nástroj spočívá v tom, že pachateli pravomocně odsouzenému za trestnou činnost související se získáváním nelegálního majetku bude uloženo, aby prokázal legální původ veškerého svého majetku, který v daný okamžik vlastní. Tímto právním nástrojem tedy chceme přenést důkazní břemeno ohledně původu majetku ze strany státu na pravomocně odsouzeného pachatele.
 • Omezit trestní imunitu ústavních činitelů na dobu výkonu mandátu, zrušení imunity přestupkové.

KSČM

 • Ve svém programu nic konkrétního nezveřejnila.

ODS

 • Rozšířit zákon o střetu zájmů o sankce za nesplnění či nepravdivé informace a racionálním rozšířením okruhu veřejných činitelů, kteří budou povinni oznamovat své majetkové poměry.

SNK - EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ

Zrušit imunitu poslanců a senátorů. Zrušit doživotní imunitu ministrů.

 • Zavést povinnost ministrů, aby po svém jmenování do funkcí složili parlamentní mandát.
 • Zrušit účast představitelů exekutivy v bezpečnostních, kontrolních či hospodářských výborech parlamentu.
 • V zákoně o střetu zájmů rozšířit vymezení osob, na které se zákon vztahuje, na rodinné příslušníky.
 • Pustit veřejnost k informacím o průběhu veřejného výběrového řízení. Kontrolovat veřejné zakázky prostřednictvím elektronických médií - tzv. elektronické tržiště. Prosadit vícekolové řízení.
 • Zavést předstírané nabídky úplatku od agentů-provokatérů a testy integrity pro zaměstnance státu a samospráv.
 • Sloučit Útvar odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality (tzv. finanční policie) a Útvar odhalování korupce a finanční kriminality.
 • Podpořit činnost nevládních organizací zabývajících se korupcí a jejich spolupráci se státními institucemi.
 • ZELENÍ

  • Prosadit zákonné podmínky pro přijímání závazných etických kodexů pro zastupitele, starosty i úředníky, jakož i manažery a zaměstnance obecních a městských podniků.
  • Povinnost starostů, zastupitelů i úředníků a managementu obecních a krajských podniků každoročního podávání oznámení o činnostech, příjmech a nemovitém majetku. Tato oznámení budou přístupná veřejnosti.
  • Rozšířit pravomoce Nejvyššího kontrolního úřadu, aby vykonával kontroly i v obcích a krajích.
  • Veřejná zasedání kontrolních a finančních výborů zastupitelstev, stejně jako zasedání všech orgánů obce a kraje.
  Skrytý poklad naproti Národnímu divadlu. Interiér Akademie věd je impozantní | Video: TV Architect

  Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

  reklama
  reklama
  reklama