reklama
  • Wiki
  • Hrad Veveří

Hrad Veveří se nachází na skalnatém ostrohu nad Brněnskou přehradou, nad zákrutem řeky Svratky, kde se do ní vlévá potok Veverka, v blízkosti obce Veverská Bítýška. Nejkrásnější pohledy na hradní areál jsou z paluby výletní lodi projíždějících po přehradě.

Historie hradu

Podle romantické pověsti byl založen v roce 1062 knížetem Konrádem. První písemná zmínka pochází z roku 1213. Úřad správce hradu Veveří byl ve 13. a 14. století často spojen s titulem a funkcí moravského, popřípadě brněnského komorníka (správce markraběcích financí) a dvakrát také s úřadem moravského maršálka, tedy vrchního vojenského velitele. Mezi veverskými purkrabími byli členové významných moravských šlechtických rodin. Za vlády Přemyslovců patřil hrad Veveří k nejdůležitějším moravským hradům. Nový rozmach zažil hrad s příchodem mladého markraběte Karla (pozdějšího krále Karla IV.), který s velkými náklady získal a opět pozvedl hrady na Moravě. Za husitských válek bylo Veveří bezúspěšně obléháno. V roce 1468 byl hrad dobyt vojskem uherského krále Matyáše Korvína.
V následujících staletích docházelo ke změnám majitelů, obléhání a plenění, které se střídalo se stavebními úpravami v aktuálních stavebních slozích (např. baroko). Po vzniku Československa přešel hrad do majetku státu a stal se oblíbeným turistickým cílem. Za druhé světové války byl zabrán německou armádou a zpustošen. Po válce byl opět obnoven a nakrátko zpřístupněn veřejnosti. Od 50. let se stal sídlem Lesnického učiliště, pak Správy lesního hospodářství a nakonec patřil VUT Brno. Během té doby docházelo k devastaci objektu až do roku 1999, kdy jej převzal Národní památkový ústav v Brně a od té doby provádí postupnou rekonstrukci.

Akce 2014

V novém tisíciletí zažívá hrad Veveří velké oživení, je konečně zpřístupněn veřejnosti a začíná psát nové dějiny. K nově zakládaným tradicím patří každoroční akce na hradě. První z nich je Den Země na hradě Veveří, workshopy a soutěže pro celé rodiny (26. 4.). 17. 5. se již podruhé uskuteční Skotský den Valevilu , s tematicky zaměřeným hudebním a soutěžním programem. Tradicí se staly také koncerty kapely Tři sestry, tentokrát vystoupí 23. 5. Prestižní akcí je výstava vín na hradě Veveří 14. 6. 2014 s degustací nejlepších moravských vín. Kromě toho jsou na hradě instalovány sezónní výstavy - za pokladnou výstava replik tyčových zbraní z třicetileté války, dále výstava s názvem Život (nejen) na zámku a výstava kresebných rekonstrukcí hradů s názvem Copuli lapidum.

Kontakty a otevírací doba

Státní hrad Veveří
Mgr. Lenka Florková - vedoucí správy hradu
664 71 Veverská Bítýška
Tel.: 549 420 164 (k dispozici pouze během návštěvní doby)
E-mail: [email protected] [email protected]
Web: http://www.veveri.cz/

Otevírací doba

Duben, říjen
9.00 - 17.00 hod.
pouze soboty, neděle a svátky
Květen, červen, září
9.00 - 18.00 hod.
denně mimo pondělí (pokud není svátkem)
Červenec, srpen
9.00 - 18.00 hod.
denně mimo pondělí (pokud není svátkem)

Okolí hradu a tipy na výlety

Brněnská přehrada
Zoo Brno
Tišnov
Klášter Porta Coeli u Tišnova
Jarošův mlýn

Související články

reklama
reklama
reklama