reklama

Karta na týden od 1. května: Nabídněte pomocnou ruku, ale udržte si integritu

Stejně jako každý týden i tentokrát vám představíme jednu z tarotových karet, která určuje charakter nadcházejících sedmi dnů. Pro co bude období vhodné, na co byste se měli soustředit a čemu je dobré se raději vyhnout?

Foto: Shutterstock

Týdnu od 1. května bude vládnout tarotová karta Šest pentaklů. Ta patří ke skupině karet takzvaných malých arkán. Zjednodušeně lze říci, že karty z tohoto okruhu dokreslují základní dějovou linku, kterou ve výkladu určují karty arkán velkých. Objasňují způsob a udávají směr, jakým tazatel ke svému cíli dojde. Dodávají výkladu hloubku a jasnost. Co však tato karta znamená jako samostatně vytažená?

Význam karty

Šestka pentaklů s sebou obvykle přináší zamyšlení nad tím, kolik ve svém životě dáváme, a kolik si naopak bereme zpět. Jde o poměr vynaložené a přijaté energie a dlouhodobý pocit, který ze svého života máme. Člověk přirozeně zažívá období, kdy vnímá někdy i výrazný nepoměr (obvykle se cítí vyčerpaný), což v dílčích úsecích nevadí; ty by však neměly trvat příliš dlouho. Pak je třeba zamyslet se, zda jdeme dobrým směrem a se správnými lidmi okolo.

Ani opačný extrém není dobrý - pokud bez přemýšlení rozhazujeme (a patří sem i egem poháněná "velkorysost", jejímž prostřednictvím demonstrujeme, že na to máme), dříve či později dopadneme na tvrdou zem. Být vstřícný a podat pomocnou ruku i v materiálním smyslu je v pořádku, ale i tady je třeba zvažovat míru a také motiv. Pomoc by měla být nezištná, nikoli motivována potřebou ukázat se, případně si někoho získat na svou stranu, nebo si ho nějak zavázat.

Co můžete udělat

Buďte velkorysí a štědří, pokud můžete, mějte ovšem i tuto energii pod kontrolou. Potřebujete-li sami pomoc, nebojte se o ni požádat. Definujte své potřeby a naslouchejte potřebám jiných. Přejde druhým úspěch a sami se jej naučte přijímat. 

Na co pozor

Nebuďte lakomí a sobečtí, nezáviďte druhým úspěch či peníze. Nerozhazujte příliš - nežijte nad své poměry. Nenechte se ovládat egem a touhou ukázat se. Nepovyšujte se nad ostatní v okamžiku, kdy jste na výsluní. 

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama