reklama

Fakta o světových lesích

Ve světě je každoročně zničeno kolem 13 milionu hektarů lesa. To je oblast velká zhruba jako Řecko.

V Rusku zabírají lesy zhruba polovinu země. Je to největší zalesněná oblast o velikosti 850 milionu hektarů.

Tropický prales zabírá více než polovinu všech světových zalesněných oblastí.

Existuje více než 8000 druhů stromů - 10 procentům z nich hrozí vyhynutí.

Les je domovem pro 300 milionů; životně na něm závisí 1,6 miliardy lidí

Globální průměrný obchod s lesními produkty dosahuje 270 miliard dolarů. Ztráty způsobené ilegálním odlesňováním dosahují 10 miliard dolarů.

Lesy obývají asi dvě třetiny všech živočišných druhů.

Dřevo jako palivo se využívá v 7 až 9 procentech. Více než 2 miliony lidí závisí na dřevě, které využívají jako palivo pro vaření a topení.

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama