reklama

Dokument: Reakce ČEZ na studii expertů

Píše mluvčí firmy Ladislav Kříž

Dokument - Fakta k samotné transakci

ÚOHS schválil 19.6. transakci, při které Skupina ČEZ získá společnost Energotrans a zároveň prodá svůj 50% podíl ve společnosti MIBRAG společnosti Energetický a průmyslový holding (nynější vlastník zbývajících 50 % a rovněž předkupního práva - nešlo tedy volně prodat komukoliv). Smluvní strany se dohodly, že objem uvedených transakcí nebude zveřejněn. Prodej podílu v MIBRAG pro ČEZ představuje krok k naplnění trendu posílení pozice v regulovaných oblastech.

Tato směna aktiv v podobě divestice 50% podílu v německých dolech Mibrag a naopak převzetí společnosti Energotrans nemá podle ratingové agentury Standard & Poor's bezprostřední dopad na hodnocení ČEZu. Transakce, kdy ČEZ držel po 2 roky 50 procent akcií německé těžební společnosti MIBRAG, naopak skončila pro ČEZ výdělkem ve výši 46 mil. EUR (tedy dle současného kurzu 1,2 mld. Kč).

Tuto transakci jsme detailně vysvětlovali v loňském roce na tiskové konferenci k hospodářským výsledkům za třetí čtvrtletí a přítomní odborníci v tom neshledali žádnou nejasnost. Jaký zisk daná transakce firmě přinesla, nejlépe ukazuje výsledný cash flow. Je nezpochybnitelný fakt, že transakce, kdy ČEZ držel po dva roky 50% akcií německé těžební společnosti MIBRAG, skončila pro ČEZ výdělkem ve výši 46 mil. EUR (tedy dle současného kurzu 1,2 mld. Kč).

Uváděná cena 10,5 mld. Kč je cena za 100 procent společnosti MIBRAG. Podíl ČEZ byl tedy 50 % z této částky - tedy cca 5 mld. Kč. V průběhu držení tohoto 50% podílu se MIBRAG zadlužil a většinu kupní ceny vrátil svým majitelům. Poslední splátka byla součástí prodejní ceny včetně zisku a úroků pro ČEZ, který tak vydělal 1,2 miliardy korun. Nelze nikdy srovnávat firmu, která při nákupu byla zcela nezadlužená a při prodeji zatížená významnými dluhy, protože jde o zcela jiné firmy z hlediska hodnoty.
 
Tuto transakci je také nutné chápat v souvislosti s nákupem společnosti Energotrans v lokalitě Mělník, jež má pro ČEZ dlouhodobě strategický význam.

Pravdou je, že cena za Energotrans nebyla na základě ujednání obou stran zveřejněna, ale nákup této společnosti jednoznačně zvyšuje hodnotu ČEZ a byl učiněn po dlouhém a důkladném posouzení.

Hodnota firmy Energotrans je v  dlouhodobém, smluvně zajištěném,  odběru tepla - tedy ve stabilním příjmu. Uvažovaná cena uhlí v ocenění je dostatečná i při aktuálním vývoji na trhu s uhlím.  Životnost zdroje jde rozhodně za rok 2015 a to až do doby návratnosti, ne jak se uvádí v článku. Navíc jsou zde významné synergie se stávající elektrárnou Mělník 2, které povedou k efektivnějšímu využívání uhlí v lokalitě a tím k nákladovým úsporám. 

Rádi bychom ještě upozornili alespoň na několik dalších nepřesností:

- ceny energetických aktiv za poslední roky nijak nevzrostly, jak autoři "studie" předpokládají, ale naopak. Krize je zde stále a rostoucí příliv dotované energie z obnovitelných zdrojů tlačí ceny silové energie dolů a aktiva tím nadále zlevňují. Zajímalo by nás, v čem autoři "studie" vidí ono "rychlé ekonomické oživení, které překvapilo střední Evropu"

- Srovnání s polským dolem Bogdanka je nesmyslné, neboť se jedná o černouhelný důl. Černé uhlí je možné na rozdíl od hnědého snadno převážet a má tedy transparentní tržní cenu.

- Autor má celý jeden odstavec „Past na riziko" opřen o to, že ČEZ se rozhodl již v roce 2009 postavit v Mělníce paroplynovou elektrárnu. To vůbec není pravda. Projekt je sice připraven, ale o stavbě rozhodnuto není.

- v připojené tabulce experti sumarizovali majetek EPH včetně toho, co získal od ČEZu. Pražskou teplárenskou ČEZ nikdy nevlastnil, tudíž jí EPH od ČEZ získat nemohla.

Ladislav Kříž, mluvčí ČEZ

Češka ve výběru 50 feministek světa: Nejsem extremistka, svět může být spravedlivější | Video: Daniela Drtinová
reklama
reklama
reklama