reklama
 

DOKUMENT: Klaus píše premiérovi o zárukách pro Iry

Dopis prezidenta republiky předsedovi vlády Janu Fischerovi.

Václav Klaus.
Václav Klaus. | Foto: Reuters

Dokument - Dopis prezidenta republiky předsedovi vlády Janu Fischerovi.

Vážený pane předsedo vlády,

Kanceláři prezidenta republiky byl v úterý 16. června 2009 doručen materiál pro schůzi vlády „Návrh na přijetí Rozhodnutí hlav států a předsedů vlád 27 členských státu EU zasedajících v Evropské radě ve vztahu k obavám irského lidu týkajícím se Lisabonské smlouvy" - jedná se o smlouvu, která má učinit právně závaznými tzv. záruky pro Irsko.

Tato mezinárodní smlouva je mezinárodní smlouvou politickou ve smyslu čl. 49 Ústavy, a jako taková vyžaduje souhlas Parlamentu. Proto ji není možné sjednat jako vládní smlouvu a lze ji podepsat pouze s výhradou ratifikace.

Znamená to, že hodláte požádat o plnou moc pro Vás ke sjednání této smlouvy s výhradou ratifikace? Sjednání v jiné formě by bylo v rozporu s článkem 49 Ústavy České republiky a takový postup bych nemohl akceptovat.

S pozdravem

Václav Klaus

V Praze dne 16. června 2009

Kim Kardashian a holý pupík Emily Ratajkowski. Začíná oscarová afterparty | Video: Reuters
reklama
reklama
reklama