reklama

Co odpověděli Motejlovi policisté

Brno - Ministr vnitra František Bublan sice přiznal pochybení, neuvedl, jaká pochybení v postupu policie spatřuje.

V odpovědi veřejnému ochránci práv  pouze obecně konstatuje, že se jedná o pochybení v koordinaci činnosti jednotlivých složek, v dokumentační činnosti i při komunikaci s účastníky technoparty.

Ministr vnitra navrhl, že chce zajistit lepší výcvik a školení jednotek policie, chce také jednat o využití zkušeností "antikonfliktních týmů" zřízených v rámci pohotovostní pořádkové policie Berlín.

Nemáme techniku, říká policie

Policejní prezident potvrdil, že na potřebné kvalitní úrovni jsou pouze ty videozáznamy, které byly pořízeny z vrtulníku. V nočních hodinách nebylo možno pořídit videozáznamy, neboť policie není vybavena patřičnou technikou, která by takový záznam umožňovala.

Policejní prezident uznal také nedostatky v celkové mediální prezentaci postupu. Povolané policejní posily z některých správ krajů nebyly podle odpovědi policejního prezidenta pro dokumentaci náležitě vybaveny, neměly veškeré ochranné pomůcky, nebyl předpokládán tak velký rozsah opatření a agresivita účastníků technoparty.


Podle vyjádření šéfa krajské policie v Plzni nedisponuje policie tak kvalitní dokumentační technikou, která by umožňovala dokumentovat činnost policie v noční době. Proto nebyla pořízena dokumentace průběhu noční fáze služebního zákroku.

Pracovníci, kteří byli určeni k videodokumentaci policejního opatření, nemají praktické zkušenosti s dokumentací akce tak rozsáhlého charakteru.

Stejně by nebylo slyšet

Podle policie v Tachově výzvy nebyly dávány v průběhu zákroků proto, že by je stejně nebylo slyšet. "Stalo se tak z důvodu soustavnosti a intenzity útoků na policisty, obranného charakteru donucovacích prostředků a zřejmé absence smysluplnosti případného dávání výzev v prostředí útočícího davu za neskutečných akustických podmínek. Po útoku účastníků technoparty na policisty bylo jisté, že případné výzvy nepřehluší útočící dav," uvedlo policisté ve svém vyjádření.

K okamžitému zablokování dálnice se nikdo nevyjádřil. Podle veřejného ochránce práv celou situaci mohli vysvětlit jak policisté z tachovské okresní správy, tak z krajského ředitelství v Plzni nebo policejního prezidia. "To, že se k požadovanému za policii nikdo nevyjádřil, vypovídá o neschopnosti komunikace uvnitř policii a navenek," uvedl Motejl.

Ředitel okresního ředitelství v Tachově konstatoval, že z různých úrovní policie, Ministerstva vnitra nebo vlády byly k postupu proti účastníkům CzechTeku 2005 podávány i neúplné či ne zcela správné informace, které nepocházely od tachovských policistů (jako příklad uvádí opakující se nepravdivé tvrzení, že "pokyn k zákroku dal státní zástupce z Okresního státního zastupitelství Tachov".).

Chystá vláda super úřad na sledování lidí? Je to klíč k řešení epidemie? | Video: Martin Veselovský, DVTV
reklama
reklama
reklama