reklama
  • Wiki
  • Citáty o přírodě

Příroda je mocná čarodějka, která dokáže mávnutím kouzelného proutku proměnit smutnou krajinu v nádherný obraz s dokonalými barvami, z jezer a rybníků vykouzlit hladké ledové plochy a to s naprostou přesností, kdykoliv si jen zamane. O tom, jak přírodu vnímal Cicero, Goethe či Andersen si můžete přečíst v následujícím výběru citátů o přírodě.

„Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání.“
Hans Christian Andersen
*
„Je to tajemství přírody a politiky, že je leckdy bezpečnější změnit spousty menších věcí než udělat jednu větší změnu.“
Francis Bacon
*
„Člověk je nešťastný proto, že nerozumí přírodě.“
Paul Henry Dietrich Holbach
*
„Pod vedením přírody nemůžeme nikterak pochybit.“
Marcus Tullius Cicero
*
„Příroda se snaží lhát vám přímo do očí.“
Charles Darwin
*
„Příroda obklopuje člověka mrakem a nutí ho stále mířit ke světlu.“
Johann Wolfgang Goethe
*
„To, co vytvořila příroda, je vždycky lepší než to, co bylo vytvořeno uměle.“
Marcus Tullius Cicero
*
„Příroda cokoliv říká, je moudré.“
Iunius Iuvenalis Decimus
*
„Je třeba žít ve shodě s přírodou.“
Cornelius Tacitus Publius
*
„Příroda dala člověku rozum, aby se jí bránil, a srdce, aby se jí neubránil.“
Jean Galbert de Campriston
*
„Srdce básníkovo rozumí přírodě lépe než hlava učencova.“
Novalis
*
„Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.“
Lucius Annaeus Seneca
*
„Příroda je neúprosná a nepodplatitelná. Je jí jedno, zda je lidem srozumitelný či nepochopitelný smysl jejího konání.“
Galileo Galilei
*
„Příroda je soběstačná.“
Démokritos z Abdér
*
„Příroda nám klade do cesty naši tupost jako past.“
Greene Graham
„Jedině příroda ví, co chce. Nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk.“
Johann Wolfgang Goethe
*
„Jediný azyl, vždy a všude otevřený pro všechny trpící, je příroda.“
Max Lingner
*
„Člověk je vládcem a pánem přírody.“
Jan Evangelista Purkyně
*
„Mnozí "důmyslní" lidé mají velkou radost z toho, že prý se člověk vždy víc a více od přírody emancipuje. Vzdalování se od přírody by bylo fyzické chřadnutí, úplné odloučení byla by smrt!“
Jan Neruda
*
„Příroda zachovává druhy, velmi málo se stará o jedince.“
Voltaire
*
„Jestliže ten nejdravější prospívá a jestliže přežívá ten nejotrlejší, pak je příroda bohem ničemů.“
George Bernard Shaw
*
„Díky blažené přírodě, že učinila nezbytné věci snadno přístupnými, nesnadné věci pak nikoli nezbytnými.“
Epikúros ze Samu
*
„Vše, co je podle přírody, je hodno úcty.“
Marcus Tullius Cicero
*
„Člověk je dílem přírody, existuje v přírodě, nemůže se od ní izolovat, nemůže - a to ani v myšlení - se z přírody vyabstrahovat.“
Paul Henri Dietrich Holbach
*
„Příroda má ve zvyku vymáhat velmi lichvářské úroky.“
Michel de Montaigne
*
„Ne přírodě poroučet, přírodu poslouchat!“
Francis Bacon
*
„Kdo nemiluje stromy, ať netvrdí, že miluje člověka.“
John Ruskin
*
„Miluji přírodu! Zvláště když má míry 90-60-90.“
Neznámý autor
*
„Příroda je stále otevřená kniha a jen v ní opravdu stojí za to číst.“
Antonio Gaudí y Cornet
*
„Je to vzácná shovívavost přírody, že nás tak dlouho nechává naživu.“
Michel de Montaigne
*
„Příroda se podřizuje jen tomu, kdo se cítí být podřízen jí.“
Francis Bacon
*
„Příroda si vybírá ze zábavy daň daleko vyšší, než by se odvážil vybírat stát.“
Vladimír Vondráček
*
„Několik málo zázraků přírody je vypočitatelných, zázrak člověka k nim bohužel nepatří.“
Johannes Mario Simmel
*
„Příroda sama je bůh.“
Benedikt Spinoza
*
„Příroda to tak vymyslela, že každý nakonec nějak dostane, co si zaslouží.“
Robert Fulghum
*
„Příroda je proti nám ve výhodě, může existovat bez nás, my bez ní zahyneme.“
Jaromíra Kolářová

Související články

reklama
reklama
reklama