reklama
  • Wiki
  • Citáty o pomluvách

Ty, kdož jsi bez viny, hoď kamenem… snad každý z nás alespoň jednou, dvakrát či víckrát v životě pomlouval. A jak se k pomluvám stavěli nebo se si o nich mysleli Josef Poláček, Jan Neruda nebo František Kožík si můžete přečíst v následujícím výběru citátů o pomluvách.

„Ti, jejichž chování je nejsměšnější, první pomlouvají jiné.“
Moliére
*
„Nic se mezi lidmi nešíří rychleji než pomluva.“
Titus Maccius Plautus
*
„Pomlouvání mladých lidí je nezbytná součást duševní hygieny starých a znamenitě povzbuzuje jejich krevní oběh.“
L. P. Smith
*
„Když dojde ke srážce dvou kultur, názory poraženého jsou potlačeny a vítěz pak sepíše historické knihy – knihy, ve kterých opěvuje vlastní pravdu a pomlouvá poraženého nepřítele.“
Dan Brown
*
„Rozdíl mezi velkým a malým městem tkví v tom, že ve velkém městě je možné víc vidět a v malém víc slyšet.“
Jean Cocteau
*
„Pomluva je jako uhel: když nespálí, alespoň zašpiní.“
Simon Achenbach
*
„Ti, kdo rádi haní, nejsou nadáni k přátelství.“
Démokritos
*
„O svém manželovi věděla všechno od sousedek.“
Josef Poláček
*
„Pomluva je daň z obratu, kterou platíme za popularitu.“
Alec Guinness
*
„Za mými zády mě pomlouvat můžete, tam je místa dost. Ale hodláte-li mne kritizovat před mýma očima, jste vystaven mému nejostřejšímu soudu.“
Arnold Schönberg
*
„Kdyby všichni lidé věděli, co jedni říkají o druhých, neexistovali by na světě ani čtyři přátelé.“
Blaise Pascal
*
„Pomlouváním ostatních se stáváš lepším pouze ve svých očích.“
Neznámý autor
*
„Jsme rození policajti. Vždyť co jiného je pomlouvání, než zábava policajtů bez výkonné moci.“
Christian Morgenstern
*
„Pomluva ví dobře, kde je její místo, proto se nejvíc pomlouvá za zády.“
Jarmil Sekera
*
„Pomluva je pro ženu jako svatozář pro světce.“
Johann Heinrich Pestalozzi
*
„Pomlouvání je neřest, již si každý odpírá, jež vsak každého baví.“
Joseph Conrad
*
„Dřív rozbiješ atom, než pomluvu.“
Albert Einstein
*
„Pomlouvání nepřítomných je hlavní součástí našich rozhovorů. Kdyby se veškeré lidstvo sešlo na jediném místě, nevědělo by brzy o čem mluvit.“
Jan Neruda
*
„Lidé jsou velmi skeptičtí, nevěří ničemu s výjimkou pomluv.“
Gilbert Keith Chesterton
*
„Na co nestačil pomluvou, na to šel lichocením.“
Josef Poláček
*
„Každý, kdo odešel z vaší firmy, jí nadále reprezentuje. Může ji pomlouvat nebo chválit.“
Jack Welch
*
„Statečně pomlouvej, vždy něco ulpí.“
Francis Bacon
*
„Zavraždila svého manžela, aby už jednou skončily ty pomluvy, které o něm šířila.“
Gabriel Laub
*
„Proč bych se měl divit tomu, že o mně špatně mluví špatní lidé?“
Marcus Tullius Cicero
*
„Pomluva byla tak krásná, že šla rychle od ucha k uchu.“
Josef Poláček
*
„Pomluva nadělá někdy víc škody než zlá pravda.“
František Kožík
*
„Lidé jsou velmi skeptičtí - nevěří ničemu s výjimkou pomluv.“
Gilbert Keith Chesterton
*
„Pomlouvat: Ve zlobě připisovat druhému činy, jichž dosud neměl příležitost nebo pokušení se dopustit.“
Ambrose Bierce
*
„Kdyby ti, co o mně špatně mluví, věděli, co si o nich myslím, pomluvili by mě ještě víc.“
Sacha Guitry
*
„Nic není lehčí, než klamat a pomlouvat.“
Anton Pavlovič Čechov
*
„Jsou pomluvy, před kterými i nevinní ztratí odvahu.“
Napoleon Bonaparte
*
„Když ženy přestanou být předmětem pomluv, začnou se jim samy věnovat.“
Émile Augier
*
„Každý génius má své pomlouvače.“
Edgar Allan Poe
*
„Když pomluvy stárnou, stávají se z nich mýty.“
Stanislaw Jerzy Lec
*
„Váš nepřítel i přítel spolupracují, aby ranili vaše srdce: jeden vás pomlouvá a druhý vám ty pomluvy donáší.“
Mark Twain
*
„Lidské řeči jsou horší než výstřel z pistole.“
Alexandr Sergejevič Gribojedov

Související články

reklama
reklama
reklama