reklama

BLOG Fandimámám: Pomáhejte a nechte si pomoci!

Když jsme před čtyřmi roky rozjeli projekt Fandi mámám, chtěli jsme pomoci samoživitelkám a jejich dětem a vystoupit proti předsudkům, se kterými se potýkají. Vnímali jsme, že to, že matka, která zůstala na své děti sama, o ně pečuje a stará se, aby měly vše, co potřebují, je bráno jako samozřejmost, a naopak se společnost často na tyto ženy kouká skrz prsty.

Foto: Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky
Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na
ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.
A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

S tím jsme se potýkali i u maminek samotných, které se z velké části styděly za to, že jsou samoživitelkami, a bály se, že pokud zveřejní svůj příběh, lidé je odsoudí. Naštěstí se to, k naší radosti, ale nikdy nestalo.  Naopak. Vždy se maminkám dostalo krom materiální pomoci i povzbuzení a podpory, ať už milými maily, přiloženými dopisy, nebo dokonce návštěvou dárce samotného.

Náš projekt je postaven především na materiální pomoci, kterou zprostředkováváme díky dárcům. Pomáhat může každý, jak věcmi novými, tak i těmi z druhé ruky - ať už jde o oblečení, hračky, nebo vybavení pro děti, či do domácnosti. A tenhle koncept se nám osvědčil. Maminkám se, díky této pomoci, daří překonat aktuální nouzi, ušetřit finance v rodinném rozpočtu, a pokud se jim daří lépe zvládat ekonomickou stránku, má to kýžený efekt i na jejich sebevědomí a psychiku.

Když přišel koronavirus, vzrostl i počet samoživitelek, které se mnohem více začaly hlásit do našeho projektu, protože se dostaly do situace, ve které potřebovaly pomoc. V tu dobu jsme přišli s dalším nápadem. Kromě pomoci více maminkám samoživitelkám, rozšířit materiální pomoc na všechny lidi, kteří se kvůli situaci, která nastala kvůli pandemií koronaviru, ocitli v nouzi. Na konci března jsme se vrhli do práce a začali připravovat projekt mobilní aplikace materiální pomoci s pracovním názvem FandiMat. Pracovní název zůstal a my jsme FandiMat, který propojuje lidi, kteří chtějí pomáhat, s těmi, kteří pomoc potřebují, úspěšně spustili!

Naším cílem je propojit jak jednotlivce, jako jsou senioři, samoživitelky, handicapovaní, zdravotně postižení, rodiny, tak i organizace, které tyto skupiny podporují, s dárci, ať už z řad veřejnosti, nebo firem, kteří pomoc těmto lidem chtějí a mohou nabídnout. Chceme, aby se díky FandiMatu tito lidé našli, propojili se a pomohli si. Ve FandiMatu můžete konkrétní materiální pomoc jak darovat, tak i poptávat. Nebo díky mapě ve svém okolí vyhledávat, kdo takovou pomoc nabízí nebo potřebuje.

Přidejte se k nám a pomozte nám naplnit mapu míst materiální pomoci pro všechny lidi v nouzi.

Pomáhejte a nechte si pomáhat na FandiMatu! www.fandimat.cz

Univerzita v USA otevřela obor jen pro něj: Musel jsem je přemluvit a sehnat milion | Video: Daniela Drtinová
reklama
reklama
reklama