reklama

BLOG Fandimámám: Nejčastější mýty o vymáhání alimentů, díl II

Přinášíme další mýty ohledně alimentů, se kterými se nejčastěji setkáváme u samoživitelů.

Foto: Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky
Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na
ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.
A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Mýtus č. 1: Dlužník platí pravidelně, ale méně, takže nic vymáhat nemůžu

Zmatek v různých způsobech vymáhání často vede k pomíchání podmínek využití jednotlivých nástrojů. Naši klienti mají často obavu, že nemohou alimenty vymáhat prostřednictvím exekutora, protože jim na účet pravidelně nějaká částka chodí. Stejně jako u trestního oznámení však i v tomto případě platí, že výživné má být placeno v plné výši. Pokud tomu tak není, rodič má právo po dlužníkovi nedoplatek vymáhat.

Na rozdíl od podání trestního oznámení navíc není třeba čekat se zahájením exekuce čtyři měsíce a návrh lze podat hned v momentě, kdy dluh vznikne. Pokud je to možné, je určitě lepší pokusit se u neplatiče zjistit, proč výživné nezaplatil, a pokusit se s ním domluvit na řešení. Jestliže dohoda není možná a dlužná částka dítěti chybí, je na místě k vymáhání přistoupit bez zbytečného vyčkávání.

Mýtus č. 2: Nic o dlužníkovi nevím, takže nic vymáhat nemohu

Mnoho rodičů se domnívá, že k vymáhání alimentů musí poskytnout informace o majetku a příjmech svého bývalého partnera. V případě vymáhání výživného přes exekutora však nic takového není třeba. K vymáhání alimentů musíte poskytnout jen základní identifikační údaje, tedy jméno, příjmení a rodné číslo dlužníka. Další informace už si exekutor zjistí sám prostřednictvím různých úřadů, ale obrátí se například také na banky a pojišťovny.

Mýtus č. 3: Když je dítě zletilé, na alimenty již nemá právo

Dále se setkáváme s mylnou představou, že když má dítě prázdniny, dosáhne zletilosti nebo ukončí školní docházku, nemá už na vyplácení alimentů nárok. Pravda ale je, že vyživovací povinnost rodiče k dítěti trvá do té doby, než je dítě schopno se samo živit. Není tedy rozhodující žádná věková hranice nebo třeba to, že jsou zrovna prázdniny. Dokonce v některých výjimečných případech, např. když je dítě zdravotně postižené a to mu neumožňuje plnohodnotně pracovat, může vyživovací povinnost rodiče trvat i celý život.

Jedna změna však přece jen dosažením zletilosti dítěte nastane. Rodič již není jeho zákonný zástupce, dítě tedy jedná před úřady a soudy samo za sebe. Pokud by chtělo např. podat návrh na zvýšení výživného nebo vymáhat alimenty, musí tak učinit samo.

Chcete i vy začít řešit neplacení alimentů a domoci se toho, na co má vaše dítě právo? Podívejte se na www.alimentydetem.cz a neváhejte se na nás obrátit.

Text: Alimentydětem.cz

Tragický osud vlastníků proslulé smíchovské vily. Otce i syna zavraždili nacisté | Video: TV Architect
reklama
reklama
reklama